Muzejní publikace roku

Hradiště Hrádek u Libochovan: výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013–2016) / Hillfort Hrádek at Libochovany: results of archaeological non-destructive research (2013–2016)
Publikace představuje odborné i široké veřejnosti výsledky intenzivního čtyřletého archeologického nedestruktivního výzkumu hradiště Hrádek u Libochovan, které se nachází na strategické poloze nad řekou Labe v prostoru České brány, která je známa též pod latinským názvem Porta Bohemica.
47/2017
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
+420 412 359 000
info@muzeum-teplice.cz
http://www.muzeum-teplice.cz
000832241
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Předložená monografie představuje odborné i široké veřejnosti výsledky intenzivního čtyřletého archeologického nedestruktivního výzkumu hradiště Hrádek u Libochovan. Samotné hradiště Hrádek se nachází na strategické poloze nad řekou Labe v prostoru České brány, která je známa též pod latinským názvem Porta Bohemica. Monografie je koncipována na dvě části. V první stěžejní části je co nejpodrobněji vyhodnocen archeologický nedestruktivní výzkum hradiště Hrádek (k. ú. Libochovany, okr. Litoměřice). Druhá část knihy se ve stručnosti věnuje depotům z doby bronzové, které se našly v blízkém okolí lokality Hrádek. Výzkum na lokalitě probíhal v letech 2013 až 2016 a kromě archeologie se zaměřoval také na rozsáhlou mezioborovou spolupráci s ohledem na aplikaci přírodovědných metod, archeoastronomie a religionistiky. Nechybí však ani podrobné zpracování lokality za pomoci historických pramenů. Monografie je navíc bohatě doprovázena množstvím kreseb, grafů, tabulek, obrázků a zejména fotografií pocházejících přímo z terénního výzkumu. Musíme upozornit, že inovační byla především aplikace archeoastronomického výzkumu, který je na našem území využíván v archeologii spíše okrajově na rozdíl např. od Spolkové republiky Německo, kde má již poměrně silnou tradici, zejména díky usilovné práci prof. Wolfharda Schlossera. Výzkumu se účastnili jak vědečtí odborníci z univerzit, Akademie věd ČR a muzeí, tak také lidé zabývající se danou problematikou na amatérské, leč velmi profesionální, úrovni. Je také nutno zmínit, že za tímto rozsáhlým výzkumem stála právě iniciativa muzejních pracovníků, bez nichž by k realizaci výzkumu této významné nemovité památky nedošlo.
RNDr. PhDr. Jiří Dohnal, RNDr. Tomáš Galia, Ph.D., Mgr. Markéta Havlíková, Jan Hejtman, Mgr. Radka Hentschová, Ph.D., Mgr. Pavel Horák, RNDr. Zdeněk Jáně, Mgr. Petr Kočár, RNDr. Roman Křivánek, Ph.D., doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., Miroslav Radoň, Ing. Cyril Ron, CSc., RNDr. Václav Škarpich, Ph.D., PhDr. Jindřich Šteffl, Ing. Rudolf Tengler
Milena Cestrová, ing. Ondřej Cestr, prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., Jan Hejtman, PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., PhDr. Lucie Kursová, Mgr. Lenka Starková, Ph.D., RNDr. Václav Škarpich, Ph.D., PhDr. Jindřich Šteffl, Lenka Štefflová, DiS.
Blanka Linhartová
PhDr. Michal Lutovský, BcA. Radka Procházková
200 Kč
300 ks
Prodej u vydavatele v budově Regionálního muzea v Teplicích, poštou prostřednictvím muzejního webu, telefonicky a mailem, upoutávky v rozhlase, novinách, rozeslání povinných i nepovinných výtisků do knihoven a univerzit.

Nepovinné přílohy

978-80-85321-77-7
http://www.detektory-kovu-zipsy.eu/news/krest-knihy-hradiste-hradek-u-libochovan/; https://usti.idnes.cz/rozhovor-mf-dnes-archeolog-jindrich-steffl-f29-/usti-zpravy.aspx?c=A170627_2335458_usti-zpravy_vac2; http://www.ceskestredohori.cz/publikace/hradiste-hradek-u-libochovan-kniha.htm; Pořad Planetárium – Český rozhlas Sever a Český rozhlas Liberec v sobotu 1. 7. 2017: https://player.fm/series/planetrium/pravk-svatyn-v-brn-ech-hrdek-u-libochovan-archeolog-jindich-teffl-karel-absolon-badatel-v-moravskm-krasu-1-st-archeolog-petr-kostrhun-reprza-objevy-a-udlosti-prochzka-ervencovou-oblohou-pln-verze-poadu

Fotogalerie

nahoru