Muzejní publikace roku

Villa Tugendhat: Zahrada / Villa Tugendhat: The Garden
První samostatná monografická publikace věnovaná zahradě vily Tugendhat, jež tvoří nejen jedinečný přírodní rámec stavby, nýbrž je se stavbou doslova propojena ve smyslu architektonických interiérových i exteriérových vazeb v jeden unikátní komplex, který je památkou UNESCO. Genius loci lokality akcentovaný nádherným výhledem na historické panoráma města inspiroval Ludwiga Miese van der Rohe k jedinečné architektonické kompozici. Kniha představuje také jednotlivou skladbu rostlin, navrženou brněnskou zahradní architektkou Markétou Müllerovou a současnou podobu zahrady, která vychází historické předlohy. Kniha představuje první ideje o podobě zahrady, její proměnu v průběhu 20. století i proces rekonstrukce v letech 2010–2012, věnuje se však i širším souvislostem zahradní architektury meziválečného Československa.
77/2017
Muzeum města Brna
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
+420 542 123 611
+420 542 123 613
muzeum.brno@spilberk.czinfo@tugendhat.eu
http://www.spilberk.czhttp//:www.tugendhat.eu
00101427
Statutární město Brno

Povinné přílohy

Nedílnou součástí vily Tugendhat, která sama o sobě představuje stavbu výjimečné architektonické a umělecké hodnoty, je zahrada. Unikátní přírodní rámec akcentovaný nádherným výhledem na historické panoráma města Brna i genius loci lokality inspirovaly Ludwiga Miese van der Rohe k architektonické kompozici, již zvolil. Zahrada, rekonstruovaná v rámci komplexní památkové obnovy vily v letech 2010–2012, je jistě tématem, jež si zasloužilo samostatnou odbornou monografickou publikaci. Obsahově se věnuje nejen zkoumání kompozičních idejí architekta Miese van der Rohe, jeho rafinovaně akcentovaným výhledům z různých částí domu i optickému „rozpuštění“ vlastní hmoty stavby v závoji popínavých rostlin, ale i vlastní botanické skladbě zahrady, navržené přímo Miesem ve spolupráci s brněnskou zahradní architektkou Markétou Müllerovou, pro niž je signifikantní idea tzv. zdůrazněné prázdnoty ve vztahu k dominující architektuře při využití původně vzrostlých stromů i cestní sítě. Samostatná kapitola je věnovaná i historii bezprostředního okolí vily, s níž souvisí zmíněná parková úprava pozemku. Odborné texty poprvé zasazují zahradu vily Tugendhat také do širšího tuzemského (kapitola zahradách a jejich tvůrcích meziválečného Československa a Brna) i zahraničního (srovnáním s dalšími krajinnými realizacemi Miese van der Rohe) kontextu. Nedílnou součásti publikace je i unikátní obrazový doprovod čítající jak historické fotografie, plány a kresby ze světových sbírek, tak i aktuální časosběrný soubor snímků zahrady. Grafická podoba publikace vychází ze stylu ediční řady Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat, v níž je již třináctým počinem.
Iveta Černá, Lucie Valdhansová (edd.), autoři odborných kapitol: Iveta Černá, Dagmar Černoušková, Přemysl Krejčiřík, Kamila Krejčiříková, Jana Tichá, Marc Treib, Lucie Valdhansová, Roman Zámečník
Veronika Skálová, David Židlický
Atelier Židlický
Muzeum města Brna
690 Kč
1 500 ks
Publikace je dostupná široké veřejnosti v řadě odborných knihoven v tuzemsku i v zahraničí. Knihu lze zakoupit ve vile Tugendhat a v Muzeu města Brna na hradě Špilberku a ve vybraných knihkupectvích.

Nepovinné přílohy

978-80-86549-67-5
Fotografie ze křtu knihy; dvě odborné recenze publikace od prof. Ivara Otruby a doc. Pavla Šopáka

Fotogalerie

nahoru