Muzejní publikace roku

Městečko mých vzpomínek aneb Plkačky Leopolda Christa
Muzeum regionu Valašsko vydalo tiskem rukopisnou kroniku krásenského rodáka, akad. sochaře Leopolda Christa (1906–1985). V jeho soukromém vyznání a rodinných vzpomínkách ožívá dávný příběh každodenního života obyvatel Krásna, Valašského Meziříčí a jejich okolí na počátku 20. století. Život chudáků, zemědělců, živnostníků i šlechty, život naplněný radostmi i smutkem, svázaný místními zvyklostmi i staletými tradicemi. S fragmenty rukopisné kroniky se měla veřejnost možnost seznamovat postupně, formou přednášek, besed, drobných úryvků v tisku. Vzhledem k mimořádně pozitivním ohlasům bylo rozhodnuto dílo vydat ve své celistvosti, pouze s edičními úpravami a komentáři. Ediční část prošla recenzním řízením odborníků na dějiny každodennosti.
95/2017
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
+420 571 411 690
muzeum@muzeumvalassko.cz
http://www.muzeumvalassko.cz
00098574
Zlínský kraj

Povinné přílohy

K poznání historie mohou přispívat i díla, která sice krátce po svém vzniku upadnou v zapomnění, ale jsou např. v muzejních sbírkách objevena o řadu let či staletí později. To je i případ kroniky krásenského rodáka, akad. sochaře Leopolda Christa (1906–1985). Rukopisné dílo L. Christa bylo roku 1997 zakoupeno od jeho dcery, paní Blanky Švidrnochové, a zapsáno do sbírky Muzea regionu Valašsko. Vzpomínky na své dětství strávené v městečku Krásno původně L. Christ vyprávěl po večerech dceři Blaničce. Jeho povídání však vždy naslouchala i jeho manželka, a to tak ráda, že se jej rozhodla zachytit na papír – L. Christ pak navíc rukopis doplnil stovkami svých kreseb, maleb a fotografií z rodinného archívu. S fragmenty rukopisné kroniky se měla veřejnost možnost seznamovat postupně, formou přednášek, besed, drobných úryvků v tisku, vzhledem k mimořádně pozitivním ohlasům však bylo rozhodnuto dílo vydat ve své celistvosti, pouze s edičními úpravami. Čtenářům tak na sklonku roku 2017 bylo předáno dílo, v němž ožívá dávný příběh každodenního života obyvatel Krásna, Valašského Meziříčí a jejich okolí na počátku 20. století. Život chudáků, zemědělců, živnostníků i šlechty, život naplněný radostmi i smutkem, svázaný místními zvyklostmi i staletými tradicemi. Jedná se o vázanou knihu s přebalem, rozsah cca 200 stran, formát A5, ilustracemi vybavil sám autor, publikace je doplněna i fotografiemi z archívu Muzea regionu Valašsko; vydalo Muzeum regionu Valašsko, Vsetín. Vydání knihy podpořilo Město Valašské Meziříčí.
Leopold Christ, Ivana Spitzer Ostřanská, Blanka Švidrnochová
Leopold Christ, archiv Muzea regionu Valašsko, p. o.
Leopold Christ
Petr Palarčík
250 Kč
800 ks
Prodej u nakladatele, tj. ve všech pobočkách Muzea regionu Valašsko, p. o., a ve vybraných knihkupectvích a informačních centrech.

Nepovinné přílohy

978-80-87614-52-5
Tiskové zprávy: http://www.muzeumvalassko.cz/publikace/publikace-nove/; http://www.muzeumvalassko.cz/zpravy/vydali-jsme-novou-publikaci-mestecko-mych-vzpominek/; http://www.muzeumvalassko.cz/zpravy/kronika-leopolda-christa-uz-se-tiskne/; http://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/aktuality/knihy/item/339-ivana-spitzer-ostranska-mestecko-mych-vzpominek-aneb-plkacky-leopolda-christa. TV reportáž ze křtu knihy: http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-regiony/13-zlinsky-kraj/2-valassko.html?id=44463. Fotografie ze křtu: viz samostatná složka.

Fotogalerie

nahoru