Muzejní publikace roku

Příběh keramiky z Olomučan / Story of ceramics from Olomučany
První ucelená publikace mapující historii regionální výroby keramiky v Olomučanech u Blanska. Olomučanská keramika byla součástí sbírky Okresního muzea v Blansku, které se počátkem 90. let rozdělilo a s ním i sbírka. Část sbírky zůstala v současném Muzeu regionu Boskovicka, část spravuje obec Olomučany a část zůstala v Muzeu Blanenska. Při vydání publikace spolupracovaly všechny tyto instituce a zapojili se také soukromí sběratelé, aby mohl vzniknout ucelený katalog výrobků olomučanské továrny. Publikace Příběh keramiky z Olomučan pojednává o historii regionální výroby keramiky od poloviny 19. století až do současnosti. Vydání publikace navazuje na stejnojmennou výstavu, která proběhla v Muzeu Blanenska v roce 2016-2017 a byla zapůjčena do Muzea regionu Boskovicka, kde proběhla na jaře roku 2017. Žádná podobně rozsáhlá publikace o olomučanské keramice u nás dosud nevznikla a i výstava, na kterou publikace navázala byla jedinečná komplexním zpracováním tématu.
80/2017
Muzeum Blanenska, příspěvková organizace
Zámek 1/1, 678 01 Blansko
+420 516 417 221, +420 725 952 592
info@muzeum-blanenska.cz
http//:www.muzeum-blanenska.cz
04551320
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Publikace Příběh keramiky z Olomučan pojednává o historii regionální výroby keramiky od poloviny 19. století až do současnosti, která však region výrazně převyšuje svým významem. Továrna na měkkou kameninu fungovala v Olomučanech u Blanska ležících asi 30 km od Brna, v letech 1849–1909. Na jejím příkladu je možné poukázat na rozmach kapitalistického podnikání v oblasti keramické výroby. Továrna také reprezentuje produkci pro širokou vrstvu návštěvníků. Zajímavé jsou okolnosti samotného vzniku továrny na keramiku v lokalitě, kde není doložena tradice řemeslného zpracování keramiky, ale zdejší písky a hlíny se využívaly především v okolních železárnách. Olomučanská keramika byla dlouho součástí sbírek Okresního muzea v Blansku, které se počátkem devadesátých let rozdělilo a s ním i sbírka. Část sbírky zůstala v současném Muzeu regionu Boskovicka, část spravuje obec Olomučany a část zůstala v Muzeu Blanenska. Při vydání publikace spolupracovaly všechny tyto instituce a zapojili se také soukromí sběratelé, aby mohl vzniknout ucelený katalog výrobků olomučanské továrny. Katalog, který se prolíná celou knihou charakterizuje jednotlivé směry výroby, motivy a inspiraci. Charakteristika zboží odráží mimo jiné také povahu společnosti v té době. Publikace se věnuje historii továrny, jejím vlastníkům a provozovatelům a vývoji výroby a společenským vlivům. Zaměřuje se také na osobnosti malířů, kteří v Olomučanech žili a stáli v pozadí za mnohými motivy na keramickém nádobí. V současnosti je olomučanská keramika žádaným sběratelským artiklem a její příznivci se jí věnují po celé Evropě. Vydání publikace navazuje na stejnojmennou výstavu, která proběhla v Muzeu Blanenska v roce 2016-2017 a byla zapůjčena do Muzea regionu Boskovicka, kde proběhla na jaře roku 2017. Žádná podobně rozsáhlá publikace o olomučanské keramice u nás dosud nevznikla a i výstava, na kterou publikace navázala byla jedinečná komplexním zpracováním tématu.
PhDr. Alena Kalinová, RNDr. Pavlína Lesová, Mgr. Bc. Pavlína Komínková (ed.)
RNDr. Petr Zajíček, Mgr. Daniela Pietraszová
Mgr. Daniela Pietraszová, Ing. Miloš Dvorský
499 Kč
300 ks
Prodej v muzeu, k dispozici v badatelské knihovně muzea, v Městské knihovně v Blansku a dalších knihovnách.

Nepovinné přílohy

978-80-86951-28-7
Fotografie z výstavy olomučanské keramiky – elektronicky; propagační leták a plakát k výstavě - elektronicky i papírově; prezentační video knihy dostupné na facebookovém profilu muzea https://www.facebook.com/muzeumblanenska/videos/1751598131530567/; soupis publicity o výstavě a vydání knihy.

Fotogalerie

nahoru