Muzejní publikace roku

Ad unicum: Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. Od gotiky k manýrismu. I/1 / Ad unicum: Works of Art from the National Heritage Institute. From Gothic to Mannerism. I/1
Pilotní publikace nové edice seznamuje čtenáře s uměleckými díly z fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Úvodní studie knihy se zabývá problematikou výzkumu provenience v těchto sbírkách a zohledňuje jejich proměnu po druhé světové válce. Důraz na původ děl je kladen rovněž v monografických studiích katalogové části. Bohatá fotografická dokumentace nabízí díla nejprve ze zadní strany. Právě nepohledové strany nesou důležité informace provenienční povahy, ale též specifickou estetickou kvalitu. Kniha překonává bariéry historizujících expozic a prohlídkových tras, v nichž je studium limitováno způsobem instalace i návštěvnickým provozem. Shrnutím informací o technologii, restaurování, uměleckohistorickém zařazení, ikonografii a bibliografii poskytuje komplexní badatelskou pomůcku pro další výzkum.
70/2017
Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
epodatelna@npu.cz
http://www.npu.cz
75032333
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Pilotní publikace nové edice seznamuje čtenáře s uměleckými díly z fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Úvodní studie knihy se zabývá problematikou výzkumu provenience v těchto sbírkách a zohledňuje jejich proměnu po druhé světové válce. Důraz na původ děl je kladen rovněž v monografických studiích katalogové části. Texty představují vybrané obrazy, sochy a reliéfy z objektů Červená Lhota, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Horšovský Týn, Jindřichův Hradec, Kladruby, Kratochvíle, Rožmberk, Švihov, Telč, Třeboň a Zvíkov. V katalogu jsou zastoupeny práce z předních evropských malířských a řezbářských dílen 14. až počátku 17. století - Mistra Třeboňského oltáře, Michaela Wolgemuta, Mistra IP, Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st., Josefa Heintze st., Hanse von Aachen a dalších. Fotografická dokumentace nabízí díla nejprve ze zadní strany. Právě tyto pohledy, jež zůstávají běžnému divákovi skryty, totiž často umožňují lépe poznat nejen proměny fyzického stavu díla, ale i uměleckou a vlastnickou historii každého kusu. Řada úprav a značení děl pečetěmi, rytím i umísťovanými texty nese nejen důležité informace provenienční povahy, ale též specifickou estetickou kvalitu. Kniha překonává bariéry historizujících expozic a prohlídkových tras, v nichž je studium limitováno způsobem instalace i návštěvnickým provozem. Shrnutím informací o technologii, restaurování, uměleckohistorickém zařazení, ikonografii a bibliografii poskytuje komplexní badatelskou pomůcku pro další výzkum. Obálka vizuálně přibližuje obsah knihy a spolu s mapkou poskytuje i praktickou pomůcku při vyhledávání, která se zúročí v dalších svazcích.
Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.), autoři textů: Jan Fiřt, Pavla Hlušičková, Roman Lavička, Aleš Mudra, Jan Salava, Filip Srovnal, Kristina Uhlíková
Fotografka projektu: Gabriela Čapková; Další fotografie: Roman Lavička, Aleš Mudra, Šárka Radostová
Tomáš Halama
650 Kč
1 000 ks
e-shop NPÚ

Nepovinné přílohy

ISBN 978-80-7480-089-4

Fotogalerie

nahoru