Muzejní publikace roku

Příběh ruských legií. Anabáze pohledem kralupských legionářů / Story of Russian legion. View of Anabasis by legionaries from Kralupy
Publikace představuje osudy ruských legií, Československého vojska na Rusi, od bitvy u Zborova do jejich vylodění v evropských přístavech. Tato tzv. anabáze je dokumentována cca 200 fotografiemi, které jsou výběrem z celkem 600 fotografií, které do své vlasti přivezli čtyři kralupští ruští legionáři. Fotografie jsou dnes uloženy ve Státním okresním archivu Mělník. Publikace je uvedena historickým shrnutím podstatných událostí spojených s tímto vojskem od roku 1914 do roku 1920. Publikace byla vydána na jaře roku 2017 ke stému výročí bitvy u Zborova.
100/2017
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Vrchlického 590, 278 01 Kralupy nad Vltavou
+420 315 723 035
info@muzeumkralupy.cz
http://muzeumkralupy.cz
42739543
Město Kralupy nad Vltavou

Povinné přílohy

Publikace dle výběru unikátních fotografií /202/ přibližuje osudy Československého vojska na Rusi od bitvy u Zborova po návrat do vlasti. Fotografie jsou vybrány ze souboru cca 600 fotografií a pohlednic, které shromáždili a domů přivezli 4 ruští legionáři původem z Kralup. Jejich jména a podobizny se podařilo zjistit a v knize připomenout. Publikace je uvedena stručným přehledem vývoje a působení této vojenské jednotky od roku 1914 do roku 1920. Ediční poznámka seznamuje čtenáře s okolnostmi vzniku této publikace. Kniha je opatřena resumé v anglickém jazyce, v tomto jazyce jsou i popisky u jednotlivých fotografií. Kniha byla vydána v roce 2017 při příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova. Kniha je dobře hodnocena v odborných vojenskohistorických kruzích. Jedním z jejích kmotrů byl dr. Kugler, vysoký úředník z odboru válečných veteránů Ministerstva obrany ČR. O zásluhách legionářů o vznik našeho státu je potřeba nejen hovořit, ale též si jednotlivé skutky a osobnosti připomenout konkrétně, na fotografiích, které jsou dochovány. Tento soubor fotografií je dnes uložen ve Státním okresním archivu Mělník. Pro potřeby této publikace byly všechny fotografie převedeny do digitální podoby a graficky upraveny do tiskové podoby. Z těchto fotografií byla v kralupském muzeu uspořádána v roce 2017 výstava „Hoši od Zborova“ a autor pořádá na toto téma přednášky pro veřejnost.
Jan Racek
Dana Kavalecová
Nakladatelství BVD, s. r. o., Praha
330 Kč
2 000 ks
Knižní distribuce

Nepovinné přílohy

978-80-88216-00-1

Fotogalerie

nahoru