Muzejní výstava roku

Chudá Praha: Lidé – Místa – Instituce (1781–1948) / EPOS 257: Dýmová hora
Výstavní projekt Muzea hl.m.Prahy na stále aktuální téma chudoby a sociálního vyloučení. Obě části projektu (Chudá Praha a Dýmová hora) propojují historické i současné reálie s životními zkušenostmi návštěvníků, což vyvolává otázky, na které výstavy nenabízejí explicitní odpovědi. Jejich záměrem je naopak otevřít prostor pro reflexi majoritních myšlenkových stereotypů. Chudá Praha prezentuje chudobu ve městě v 19. a v 1. polovině 20. století. Historické předměty, fotografie a tisky přibližují strategie přežívání nemajetných vrstev, zachycují dnes již neexistující místa s chudobou spojená a seznamují s institucemi chudinské a sociální péče, jak se formovaly od josefínských dob. Dýmová hora představuje stejnojmennou bezdomoveckou komunitu v Praze na Třebešíně, kterou po několik let dokumentoval umělec Epos 257. Výstupy svého výzkumu předkládá jazykem muzeální prezentace. Výstava kombinuje faktografické údaje, objekty, textové, obrazové i zvukové dokumenty.
5/2019
Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 1, 110 00 Praha 1
+420 224 223 696 /+420 724 139 111
muzeum@muzeumprahy.cz
http://www. muzeumprahy.cz
00066432
Hlavní město Praha

Povinné přílohy

Výstavní projekt Muzea hl.m.Prahy na stále aktuální téma chudoby a sociálního vyloučení. Obě části projektu (Chudá Praha a Dýmová hora) propojují historické i současné reálie s životními zkušenostmi návštěvníků. Z této konfrontace vyvstávají otázky, na které výstavy nenabízejí explicitní odpovědi, jejich záměrem je naopak otevřít prostor pro nové pohledy, pro reflexi majoritních myšlenkových stereotypů. Část Chudá Praha přibližuje chudobu ve městě v 19. a v 1. polovině 20. století z několika perspektiv. Pro její vyznění je určující její struktura. Akcentuje relativitu chudoby, pojednává o pojmech a průvodních jevech, které se s chudobou pojí. Tematizuje disciplinační a výchovné přístupy k chudobě, nežádoucí společenské jevy, koncentraci chudoby v organismu města, existenci pražských nouzových kolonií, útulky pro nebydlící, představuje zemské, státní a komunální instituce ve vývoji chudinství, sociální politiky a sociální péče. Tradiční styl prezentace má umožnit návštěvníkům rychlou a nekomplikovanou orientaci a maximálně usnadnit vstřebání tématu v plné šíři jeho souvislostí. Výstava Dýmová hora představuje stejnojmennou bezdomoveckou komunitu v Praze na Třebešíně. Příběh Dýmové hory zaznamenal umělec Epos 257. Nejdříve jej fascinovala místa na geografickém i mentálním okraji, poté se začal zajímat o to, kdo je obývá. Výstupy svého výzkumu běžně neviditelné tváře Prahy předkládá jazykem muzeální prezentace, jako kdyby se jednalo o cizí, vzdálenou kulturu. Výstava kombinuje faktografické údaje, objekty přibližující fungování bezdomoveckých komunit, textové a obrazové dokumenty, které během svého několikaletého výzkumu EPOS 257 shromáždil. Zachycuje však i subjektivní rovinu legend a mýtů, jež se k Dýmové hoře a jejím obyvatelům váží. Každá z částí a obě současně jsou kontemplativním stimulem úvah nad povahou světa a hodnotami lidství.
Chudá Praha Mgr. Jana Viktorínová, Dýmová hora EPOS 257, Tomáš Pospiszyl
17.4.2019
29.12.2019
duben–prosinec
út–ne
9–18
PhDr. Zuzana Strnadová
strnadova@muzeumprahy.cz

Nepovinné přílohy

0,5 Studio – Pavel Nový, Vít Svoboda
Martin Groch, Jiří Sušanka, Přemysl Zajíček
Umělec EPOS 257
Chudá Praha: Komentované prohlídky výstavy: 24.4.2019, 29.5.2019, 21.8.2019; Komentovaná vycházka s autorkou po bývalých koloniích Pod Bohdalcem a Na Slatinách 12.6.2019; Dýmová hora: Komentované prohlídky výstavy:5.6.2019, 24.7.2019, 11.12.2019; Komentovaná vycházka s autorem: 8.5.2019, 12.6.2019, 25.9.2019; Přednáškový cyklus: 9.10.2019 Město naruby, 23.10.2019 Nová divočina, 6.11.2019 Antropologie bezdomovectví; Celodenní konference 13.11.2019 Bez-moci: místopis vyloučení a přehlížení.
Výběr z ohlasů a referencí: Respekt 27. 5. 2019, Lidové noviny 25. 5. 2019, MF Dnes 17. 4. 2019, Hospodářské noviny 26. 4. 2019, Aktualne.cz 4. 5. 2019, Reflex 25. 4. 2019, ČRo Vltava, Artcafé 16. 5. 2019, ČTArt Artzóna, A-Z News 7. 6. 2019, A2 (v tisku – 17. 7. 2019) + asi 30 dalších (Novinky.cz, Metro, 5 plus 2, Blesk, Halónoviny, Neviditelný pes atd.)

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru