Muzejní počin roku

Baron Trenck: Nová tvář legendy
František Trenck, šlechtic, voják a dobrodruh zakončil svoji životní pouť před 270 lety na brněnském Špilberku. Pohřben byl v hrobce kláštera kapucínů v Brně, kde jeho tělo přirozenou cestou mumifikovalo. Mimo svůj historický a pietní rozměr má mumie dnes obrovský potenciál jako zdroj informací k poznání života elitního vojáka v 18. století. Poslední tři roky se mezioborový tým brněnských specialistů snažil odpovědět na řadu otázek ohledně života a smrti legendárního pandura. Výsledky tohoto projektu jsou postupně představovány odborné a laické veřejnosti. Jedním z výstupů je výstava v Muzeu města Brna, kde je prezentován mimo jiné nový rekonstrukční model postavy a tváře barona Trencka. Díky aplikaci špičkových metod animace jsou navíc oživeny bezmála 300 let staré scény ze špilberského vězení.
19/2019
Muzeum města Brna, p. o.
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
+420 542 123 611
muzeum.brno@spilberk.cz
http://www.spilberk.cz
00101427
Statutární město Brno

Povinné přílohy

Vojenský velitel František Trenck je mezi odbornou i laickou veřejností obecně známá historická osobnost evropského dosahu. Vzhledem k jeho účasti na několika válečných konfliktech v různých zemích a zpopularizování jeho skutků již v 18. století se k jeho odkazu hlásí řada lokalit v České republice i zahraničí. Baron Trenck je samozřejmě neodmyslitelně spjat zejména s historií města Brna. Prožil zde poslední rok svého života, zemřel v pevnosti Špilberk a je pochován v hrobce zdejšího Kapucínského kláštera. V letech 2017–2019 byl realizován pod garancí Muzea města Brna projekt „Antropologický, forenzní a historickým výzkum mumie barona Trencka“. Do projektu se zapojilo mimo jiné několik vědeckých ústavů Masarykovy univerzity a byl umožněn díky vstřícnému postoji Provincie kapucínů v ČR. Jde o unikátní situaci, kdy se v koordinaci regionálního muzea podařilo vytvořit mezioborový tým špičkových vědeckých pracovníků, kteří za pomocí nejmodernějších technologií analyzují ostatky historické osobnosti. V historii výzkumů v České republice jde o první realizaci projektu, při které je historická osobnost analyzována metodami současné historiografie, forenzní a antropologické vědy a výstupy jsou vytvořeny striktně pomocí nejmodernějších digitálních technologií – 3D tisku, virtuální animace a reality. Díky těmto metodám se podařilo odpovědět na řadu otázek ze života barona Trencka, zrekonstruovat model postavy a tváře slavného pandurského vojáka a tuto postavu dokonce virtuálně rozpohybovat. Celý projekt bude mít několik odborných a popularizačních výstupů, a to výstavu "Baron Trenck. Nová tvář legendy", která je v termínu od 3. 10. – 31. 12. 2019 přístupná na hradě Špilberku. Moderním postupům bádání o Františku Trenckovi odpovídá progresivní pojetí výstavy, kdy je vystavena celá řada 3D tisků, aplikována technologie videomappingu a využita projekce digitálních videí s prostorovým efektem. Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury, ministr zdravotnictví, poslanec parlamentu ČR prof. Vlastimil Válek a provinciál Provincie kapucínů v ČR Dismas Michael Tomaštík. Výstava bude v roce 2020 reprízovaná ve třech institucích v Chorvatsku (Gradski muzej Požega, Muzej grada Pakraca, Gradski muzej Belovar) a v Německu (Grenzland – und Trenckmuseum Waldmünchen). Dalším výstupem projektu je odborná stať "How to Fingerprint a Nearly 300-Year-Old Mummy", která vyšla v prestižním impaktovaném časopise Journal of Forensic Identification. Tento metodicky originální postup snímání otisků prstů u historických mumií byl představen též na mezinárodní konferenci International Association of Forensic Sciences, 21st Triennial Meeting, Toronto, Kanada. Pro redakční úpravy je přípraven rukopis populárně naučné knihy o baronu Trenckovi, která vyjde v roce 2020 ve spolupráci nakladatelství Galén a Muzea města Brna. Projekt výzkumu mumie barona Trencka byl mimo svou odbornou stránku po celou dobu limitován celou řadou pietních, hygienických a legislativních norem. Mumie barona Trencka například poprvé za 270 let své existence opustila místo posledního odpočinku v kapucínské hrobce a byla převezena na celotělové CT vyšetření do Fakultní nemocnice Brno. Jedině díky zvolenému vysokému vědeckému standardu, manažerským schopnostem a zajištěnému právnickému servisu mohly být všechny úkoly antropologického, forenzního a historického bádání dokončeny. Souhrn výše uvedených výsledků jednoznačně deklaruje mimořádnou úroveň odborné i organizační práce v instituci muzejního typu a schopnost vytvořit na platformě muzea mezinárodně respektovaný řešitelský team.

Uveďte prosím přímý kontakt:
Mgr. Petr Vachůt
+420 542 123 626, +420 603 361 798
vachut@spilberk.cz

Nepovinné přílohy

Vedoucí řešitelského týmu: Mgr. Petr Vachůt, Muzeum města Brna. Řešitelé: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D., Laboratoře morfologie a forenzní antropologie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav antropologie; Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D., Laboratoře morfologie a forenzní antropologie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav antropologie; MgA. Helena Lukášová, ArtD., Ateliér grafického designu a multimédií, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky; Mgr. Ctibor Ostrý, Muzeum města Brna. Odborná spolupráce: Daniel Adam Enterprise 3D, a. s., Gradski muzej Požega (HR), Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen (SRN), Klinika radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno, Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, Laboratoř interakce člověka s počítačem Katedry vizuální informatiky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, MCAE Systems, s. r. o., Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Náprstkova muzea, Provincie kapucínů v ČR, Ústav biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Ústav soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě (SK).


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru