Muzejní výstava roku

Olomoucký orloj: 500 let od první písemné zmínky
Na rok 2019 připadá výjimečně kulaté ‒ půltisícileté ‒ výročí první známé písemné zmínky o olomouckém orloji. Tato komplexní technická i umělecká památka je však součástí budovy radnice zřejmě již od 15. století a je tak středobodem městského dění a předmětem obdivu příchozích návštěvníků i stálých obyvatel města. Výstava kromě trojrozměrných exponátů prezentuje i celou řadu dalších cenných archivních, plánových a obrazových dokladů vývojových etap orloje. K nejpozoruhodnějším exponátům patří rekonstrukce číselníkové části orloje z roku 1746 se složeným ukazovacím soukolím astronomického číselníku včetně unikátního Fabriciova astrolábu, dále vzácně dochovaná kalendářní deska na léta 1746‒1847 nebo soubor pohyblivých figur z pseudogotické přestavby orloje v roce 1898. K vidění jsou i malířské návrhy a realizace z dílen významných malířů, jako byli Jan Kryštof Handke, Richard Bitterlich, Jano Köhler či Karel Svolinský.
20/2019
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Náměstí Republiky 5, 779 00 Olomouc
+420 585 515 111
+420 776 735 810
vmo@vmo.cz
http://www.vmo.cz
100609
Olomoucký kraj

Povinné přílohy

Na rok 2019 připadá výjimečně kulaté, půltisícileté výročí první známé písemné zmínky o olomouckém orloji – diskutované turistické atrakci a jedinečné technické a umělecké památce. Vlastivědné muzeum v Olomouci uspořádalo při této příležitosti rozsáhlou výstavu ve svém největším výstavním sále sv. Kláry (478 m2), která prezentuje unikátně dochovaný soubor sbírkových artefaktů – originálních uměleckých i technických součástek orloje i řadu dalších cenných archivních, plánových i obrazových dokladů všech známých vývojových etap orloje. Výstava reprezentativním způsobem představuje veřejnosti historický význam olomouckého orloje zasazený do evropského kontextu s využitím současného stavu poznání i se zapojením možností moderních technologií. Z celkového počtu více než 200 exponátů patří k nejatraktivnějším: zlacená síť (rete) astrolábu od vídeňského učence Pavla Fabricia, která byla na orloji v letech 1574–1895, dřevěná kruhová deska kalendária, která ukazovala svátky, letopočty a data Velikonoc na léta 1746–1847, originální obrovské kartony Karla Svolinského, které sloužily jako podklad výroby mozaiky nebo méně známý model olomouckého orloje od hodináře Jana Prokeše ze Sobotky z roku 1870 zapůjčený Muzeem hl. m. Prahy. Speciálně pro výstavu byl vyroben veliký model číselníkového patra olomouckého orloje z jeho barokní etapy v poměru 1:1 s umístěním originálů ukazovacího stroje, astrolábu a měsíční a sluneční ručky. K výstavě je připraven doprovodný edukační program a vydána publikace Olomoucký orloj. Historie v obrazech a faktech, která s využitím bohatého obrazového materiálu ze tří olomouckých paměťových institucí, Vlastivědného muzea v Olomouci, Státního okresního archivu Olomouc a Muzea umění Olomouc, tematicky popisuje jednotlivé složky celého komplexního díla od vnitřního mechanismu přes pohledovou část složenou s číselníků a ukazatelů, soch a pohyblivých figur a malířské výzdoby, hudební i nápisovou složku orloje.
Mgr. Radim Himmler, Mgr. Martin Zdražil
Mgr. Radim Himmler, ředitel Muzea Komenského v Přerově
4.10.2019
5.1.2020
říjen–leden
středa–neděle
10–17
Mgr. Martin Zdražil
zdrazil@vmo.cz

Nepovinné přílohy

Petr Šubčík, Alena Kubáčová, Mgr. Radim Himmler, Mgr. Martin Zdražil
Petr Šubčík, Alena Kubáčová, Mgr. Radim Himmler, Mgr. Martin Zdražil
Petr Šubčík, Alena Kubáčová
Publikace: Himmler, Radim: Olomoucký orloj. Historie v obrazech a faktech. Vlastivědné muzeum v Olomouci. 2019.
Komentované prohlídky pro zájemce. Edukační program pro školy. Fotodokumentace k doprovodným akcím není přiložena z důvodu GDPR (nesouhlas účastníků akce s vizuálním záznamem z dané akce).
On-line prezentace – informační portály/ weby: informuji.cz, denik.cz, olomouc.cz, prerovmuzeum.cz, vmo.cz atd. Facebook a Instagram Vlastivědného muzea v Olomouci, FB skupiny olomouckého kraje. Tisk: MF Dnes, Deník, Olomoucké listy atd. Plakát výstavy. Banner na budově VMO.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru