Muzejní výstava roku

Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní
Od šlechtických dvorů, venkovských muzik, městských kaváren až po prestižní světová pódia jsou Romové světu známí jako hudebníci, neboli lavutara. Stejnojmenný výstavní projekt muzea představuje hudbu Romů jako živou kulturu z perspektivy jejích aktérů na základě výzkumu sledujícího několik významných hudebních rodin žijících v Brně, ve kterých se předává hudební řemeslo z generace na generaci. Výstava byla zahájena 7. května 2019 současně s doprovodným programem v podobě koncertní řady „Hudební léto v Muzeu romské kultury".
43/2019
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Bratislavská 67, 602 00 Brno
+420 545 581 206
+420 723 544 289
sbirky@rommuz.cz
http://www.rommuz.cz
712 39 812
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Výstava je strukturována do dvou výstavních prostor. První sál výstavy v přízemí muzea představuje hudbu Romů v evropském kontextu. Přibližuje místní i časové souvislosti, které vedly k rozvoji významných hudebních kultur různých skupin evropských Romů a které vedly k formování hudebního výrazu Romů, jež v dnešní době žijí v České republice. Navazující část výstavy ve druhém patře přibližuje brněnskou hudební kulturu Romů od poválečných let do současnosti. Prezentuje klíčové hudební osobnosti a skupiny, důležitá centra místního hudebního života a vybrané reálie, které svým významem dalece přesáhly město Brno i samotný hudební kontext. Na půdorysu lokálního výzkumného vzorku dále výstava představuje povahu a pozici hudby v romských rodinách a aspekty hudby jako profesionální obživy, které mají ambici zprostředkovat autentický vhled do hudby Romů jako živé kultury na obecnější úrovni. Přihlášku považujeme za relevantní zejména s ohledem na klíčovou ambici výstavy v představení hudby Romů jako prostoru autentického setkávání a komunikace živých lidí, přirozené praxe života, žité reality všedního i svátečního dne a nezastupitelné formy individuálního i kolektivního sebevyjádření. V tomto smyslu bylo klíčové rozvinout přímou spolupráci na koncepci výstavy se samotnými aktéry mapované hudební kultury a zprostředkování přímé zkušenosti s hudbou Romů prostřednictvím výstavních strategií, které výcházejí z arteprocesuálního charakteru hudby v podobě významného zastoupení médií, které umožňují navázání autentického kontaktu pomocí zvukových a audiovizuálních záznamů dané hudební kultury. Výstava byla zahájena 7. května 2019 současně s doprovodným programem v podobě koncertní řady Hudební léto v Muzeu romské kultury.
Matyáš Dlab, Anna Babjárová, Zbyněk Andrš, Gejza Horváth
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Zbyněk Andrš, Gejza Horváth
8.5.2019
3.5.2020
celoročně
úterý–pátek, neděle
10–18
PhDr. Jana Horváthová
horvahova@rommuz.cz

Nepovinné přílohy

Tomáš Džadoň
Tomáš Džadoň
Lukáš Kijonka
anglický průvodce výstavou; výstavní brožura; plakát
Doprovodný program výstavy reprezentuje především šestidílná série koncertů Hudební léto v Muzeu romské kultury. Dramaturgie cyklu byla formulována v konzultaci s romskými hudebníky z blízkého okruhu Muzea romské kultury. Na jedné straně představila skutečně prestižní produkce respektovaných osobností romské hudební scény, na straně druhé se obrátila i na ty osobnosti, které již nejsou hudebně tolik aktivní, či již nepůsobí v Brně, ale v minulosti byly pro místní scénu klíčové. Paralelním cílem série bylo tedy budování kulturní návaznosti a podpora určitého pamětnického elementu uvnitř romské komunity. Struktura doprovodného programu byla dále rozvíjena prostřednictvím kurátorských prohlídek (pravidelné prohlídky s kurátory Matyášem Dlabem, Zbyňkem Andršem a Gejzou Horváthem) a praktických dílen (hudební dílna s Dust in the Groove, pěvecký worhshop s Amaro records).
monitoring médií

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru