Muzejní publikace roku

Karel Šlenger
Odborná publikace na křídovém papíře v šité vazbě, 176 stran, textová část 70 stran, obrazová příloha 90 stran. Podpořeno dotací MK ČR. Vydáno k příležitosti výstavy Karel Šlenger. Autorka textu PhDr. Lucie Šiklová, Ph. D. na základě dlouhodobého studia archivních pramenů provází životem a dílem malíře Karla Šlengra (1903–1981), přibližuje jeho rozporuplnou osobnost a implicitně fenomén outsiderství. Obsah: životní etapy a okruhy tvorby, myšlenkové zázemí, kontext a zhodnocení díla, strukturovaná biografie, bibliografie. Obrazová příloha. Anglické resumé. Grafická úprava MgA. Heleny Šantavé (spolupracuje s nakladateli Arbor vitae, Argo, Academia, Baobab, Host, Malvern, Paseka, Torst, získala ocenění Nejkrásnější kniha roku 1998, 2006, 2016) zaručuje typografický přístup, který knihu činí nejen vizuálně přitažlivou, ale i čtenářsky přehlednou.
22/2019
Galerie Klatovy / Klenová, p. o.
Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou
+420 376 392 208
+420 602 489 097
info@gkk.cz
http://www.gkk.cz
00177270
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Monografie Karel Šlenger vydaná k příležitosti stejnojmenné rozsáhlé výstavy je zásadním příspěvkem do malířovy bibliografie Autorka textu na základě dlouhodobého studia archivních pramenů provází životem a dílem malíře Karla Šlengra (1903–1981), přibližuje jeho rozporuplnou osobnost a implicitně fenomén outsiderství. Karel Šlenger je neprávem opomíjeným velikánem českého výtvarného umění a publikace se snaží jeho jméno dostat do obecného povědomí (o obsahu šířeji viz nepovinná příloha). Zároveň kniha představuje díla autora ze sbírky GKK. GKK je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, vydávání a distribuce odborných původních děl ve větším nákladu je nesnadné mj. pro nedůvěru v odbyt, sledování skladových zásob atd. Monografii jsme koncipovali tak, aby její přímé náklady nepřesáhly 300 000 Kč (viz nepovinná příloha rozpočet) a zároveň aby relativně nízká cena nešla na úkor kvality obsahové (cca 180 stran rukopisu představujícího několikaletou badatelskou práci) a estetické (úzká spolupráce s grafičkou, tiskárnou, promyšlená volba formátu, papíru, výběr reprodukcí atd.). Přímé náklady nakonec činily 229 000 Kč, z toho 100 000 Kč jsme získali jako dotaci od MK ČR. Domníváme se, že kvalita nesouvisí s povrchními efekty, a publikace Karel Šlenger dokládá, že i s takto úsporným přístupem lze vydat publikaci vysoké estetické i obsahové povahy. Podoba knihy jde ruku v ruce s obsahem. Nebombastický a důstojný formát, služebná, přehledná a zároveň současně svižná grafická úprava je koncipována vstřícně ke čtenáři (např. autorským textem doplněným citacemi malířových úvah se jako červená nit proplétají graficky zvýrazněné Nietzscheho myšlenky v duchu „Piš krví a zvíš, že je duchem“). Kniha na pultě působí tajemně lákavě a vybízí k otevření.
Lucie Šiklová
Roman Dvořák, Aleš Soukup, archiv Karla Šlengra
Helena Šantavá
490 Kč
300 ks
Prodej přímo v galerii. Prodej přes galerijní e-shop. Distribuce v knižním obchodě Kosmas. Povinné výtisky v knihovnách.

Nepovinné přílohy

ISBN- 978-80-88288-04-6
Souběžná výstava pořádaná Galerií Klatovy / Klenová o dvou expozicích: Monografická výstava Karel Šlenger v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, https://www.gkk.cz/cs/vystavy/archiv/karel-slenger-/; Karel Šlenger – Monumentální malby v kostele sv. Vavřince v Klatovech, kde byla vystavena zrestaurovaná velkoformátová plátna autora z přírůstků do sbírek galerie, https://www.gkk.cz/cs/vystavy/archiv/karel-slenger--monumentalni-malby-/; Křest knihy a komentovaná prohlídka s autorkou za účasti Petra a Karla Šlengrových, synů malíře, k příležitosti vydání knihy viz pozvánka, fotografie a videozáznam mp4 10 min, https://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/klatovy/5760-55864-klatovska-galerie-u-bileho-jednorozce-zve-na-slavnostni-krest-monograficke-publikace-karel-slenger.html; Videozáznam z komentované prohlídky, kamera a střih Roman Dvořák. Článek ve výtvarné příloze časopis Kontexty 3 / 2019, Piš krví a zvíš, že je duchem, Kontexty 3/2019, s. 69-86. Pořad na ČR Vltava, autor Jiří Kamen, červen 2018: https://vltava.rozhlas.cz/v-klatovech-vystavuji-dila-karla-slengera-predjezdce-informelu-a-art-brut-7966149?fbclid=IwAR2AmhLHHdBjqXoEuP-nSjmGKexK8SBrKo6nO4AqkFzige4p5lrrWjhbi0M; Další odkazy: https://artalk.cz/2019/04/03/tz-karel-slenger/; https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/slengrovo-dilo-ma-ikonicky-potencial-presahujici-dejiny-ceskeho-vytvarneho-umeni-40281654; https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/dila-sveho-taty-dobre-znam-protoze-jsem-vyrostl-mezi-jeho-obrazy-rika-petr-slengr-40281926; https://www.iumeni.cz/kalendar-akci/vystavy-vernisaze/karel-slenger-g00064x71/; https://prazsky-zpravodaj.cz/kultura/vytvarne-umeni-cr/karel-slenger-vystavuje-v-klatovech/; https://plzenoviny.cz/akce/karel-slenger/; https://plzenoviny.cz/akce/karel-slenger/

Fotogalerie

nahoru