Muzejní výstava roku

Ženy na poště
Výstava se věnuje 150. výročí zaměstnávání žen u předlitavské poštovní správy. Prostřednictvím tematických panelů, rozdělených do tří chronologicky řazených částí, a několika desítek 3D exponátů, je představeno nejen uplynulých 150 let, nýbrž i období, které jim předcházelo. Výstava si klade otázky typu: za jakých podmínek mohly být ženy u pošty zaměstnány, co k tomu dalo podnět, nebo jakým vývojem ženská poštovní otázka v minulosti prošla. Kombinace chronologického a tematického řazení pomáhá s orientací v relativně složitém tématu. Dobová atmosféra je přiblížena nejen prostřednictvím bohatého obrazového doprovodu, ale i životopisných medailonů konkrétních osob, jejichž nezřídka spletité osudy dokládají proměny ženské otázky v poštovním prostředí. Výstavu doprovází akce pro děti a dospělé.
25/2019
Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum
Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
+420 954 400 388
+420 728 953 850
postovni.muzeum@cpost.cz
http://www.postovnimuzeum.cz
47114983
Česká pošta, s. p.

Povinné přílohy

150. výročí zaměstnávání žen u předlitavské poštovní správy (7. 4. 1869) připomíná výstava, která se věnuje neznámým skutečnostem dosud opomíjené oblasti ženské emancipace. Prostřednictvím 26 velkoformátových tematických panelů, rozdělených do tří chronologicky řazených částí, a cca 50 jedinečných trojrozměrných exponátů, je představeno nejen uplynulých sto padesát let, které ženy strávily v poštovních službách, nýbrž i období, které tomu předcházelo. Za určitých podmínek totiž mohly ženy pracovat u poštovní správy od 16. století a v některých případech se již tehdy staly respektovanými partnery v převážně mužském prostředí. Výstava si tak klade otázky typu: za jakých podmínek mohly být ženy u pošty zaměstnány, co k tomu dalo podnět, nebo jakým vývojem ženská otázka v poštovním prostředí v průběhu pěti století prošla. Kvůli snazšímu nalézání mnohdy nejednoznačných odpovědí je výstava koncipována jako kombinace chronologicky a tematicky řazeného příběhu vybraných profesních skupin, v nichž ženy ve větším počtu působily. Navození dobové atmosféry napomáhá nejen bohatý obrazový doprovod, ale i životopisné medailony konkrétních osob, jejichž nezřídka spletité osudy působivě dokládají proměny ženské otázky v poštovním prostředí. Výstavu doprovázejí akce pro děti a dospělé.
PhDr. Jan Kramář (hlavní autor), Mgr. Martin Jahoda (spoluautor), Mgr. Ondřej Švehelka, Ph.D. (spoluautor)
ProREVI, s. r. o.
6.11.2019
12.4.2020
listopad–duben
úterý–neděle
9–17
PhDr. Jan Kramář
kramar.jan@cpost.cz

Nepovinné přílohy

MgA. Ing. arch. Markéta Jurečková
MgA. Ing. arch. Markéta Jurečková, MgA. Beata Šafková, MgA. Denisa Sedláková
MgA. Beata Šafková, Hana Paukeje
1. plakát výstavy B1, A4; 2. leták výstavy s rozvrhem doprovodných akcí; 3. pozvánka na vernisáž; 4. tisková zpráva; 5. pracovní sešit; 6. příležitostná poštovní dopisnice; 7. příležitostné poštovní razítko; 8. pamětní tisk.
Doprovodné akce pro veřejnost: Komentovaná prohlídka výstavy v rámci XIII. Dne české filatelie – 6. 11. 2019, 10,40–11,40 hod. PhDr. Jan Kramář, hl. autor výstavy; Příležitostná poštovní přepážka – 9. 11. 2019, 9–15 hod., orážení příležitostného poštovního razítka a prodej dopisnice k výstavě; Komentovaná prohlídka výstavy – 4. 12. 2019, 16–17 hod. PhDr. Jan Kramář, hl. autor výstavy; Doprovodné akce pro školy: Výtvarná dílna pro děti – 17. 11. 2019, 10–15 hod., MgA. Denisa Sedláková, lektorka; Výtvarná dílna pro děti – 14. 12. 2019, 14–17 hod., MgA. Denisa Sedláková, lektorka

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru