Muzejní výstava roku

Karel Daniel Gangloff: Český Archimedes
Výstava věnovaná životu a dílu významného lesmistra a vynálezce Karla Gangloffa (1809–1879), který stojí u zrodu moderního českého lesnictví, a reaguje tak na aktuální společenské téma péče o lesy. Výstava provádí návštěvníka třemi prostředími, v nichž se pohyboval i Gangloff – lesem, dílnou a salónem/pracovnou. V nich jsou prezentovány Gangloffovy vynálezy z oblasti dendrometrie, geodézie i stroje na zpracování dřeva, například dendrometry, kubírovací hole, planimetry i jeho šindelka, a to ve formě funkční repliky i v průběhu výstavy objeveného a získaného originálu. Předměty doplňují originály i faksimile plánů, nabídkových listů, map a dalších archiválií. Součástí výstavy jsou vzdělávací programy pro všechny typy škol a pestrý doprovodný program.
27/2019
Podbrdské muzeum
Palackého 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
+420 311 249 262
+420 702 222 265
pm@podbrdskemuzeum.cz
http://www.podbrdskemuzeum.cz
00243221
Město Rožmitál pod Třemšínem

Povinné přílohy

Výstava věnovaná životu a dílu významného lesmistra a vynálezce Karla Gangloffa (1809–1879), který stojí u zrodu moderního českého lesnictví, a reaguje tak na aktuální společenské téma péče o lesy. Návštěvník prochází třemi prostředími, v nichž se pohyboval i Gangloff: lesem, dílnou a salónem/pracovnou. V nich jsou prezentovány Gangloffovy vynálezy z oblasti dendrometrie, geodézie i stroje na zpracování dřeva, například dendrometry, kubírovací hole, planimetry i jeho šindelka, a to ve formě funkční repliky i v průběhu výstavy objeveného originálu. Předměty doplňují originály i faksimile plánů, nabídkových listů, map a dalších archiválií, doprovodné texty a velkoformátové fotografie. Výstava představuje největší výstavní počin v historii Podbrdského muzea. Na výstavě spolupracuje Podbrdské muzeum s řadou externích odborníků a Etnologickým ústavem AV ČR, podařilo se získat rozsáhlé zápůjčky z Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea a prozkoumat dosud neprobádané archiválie, což je pro muzeum v malém městě velmi náročný úkol. Součástí výstavy je pestrý doprovodný program nejen pro žáky všech typů škol, ale také pro širokou veřejnost. Realizovány byly přednášky, vycházky, tvořivé dílny i divadelní prohlídka výstavy s dobovým občerstvením a odborné kolokvium. Do realizace výstavy se podařilo zapojit nejen externí odborníky, ale i řadu místních občanů a podnikatelů, získala zasloužený zájem místních i ohlas v médiích včetně celostátních a na sociálních sítích a pomohla tak nejen k zvýšení povědomí o lesnictví a jeho historii, ale i k propagaci města a regionu. Kromě prezentace „hotových“ informací se podařilo obohatit poznání i v samotném průběhu výstavy – byl objeven a pro muzeum zakoupen originál 120 let starého stroje pocházejícího z Rožmitálu – Gangloffovy šindelky, podařilo se navázat spolupráci s Národním zemědělským muzeem, výstava získala zájem mnoha odborníků. Poznatky budou po výstavě zpracovány do publikace Karel Gangloff – lesní Archimédés, jejíž vydání je plánované v roce 2020.
Mgr. Rudolf Šimek, Jana Šimková, Mgr. Pavla Váňová Černochová
Město Rožmitál pod Třemšínem
22.10.2019
7.2.2020
říjen–únor
úterý–neděle
9–16
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
jiri.woitsch@post.cz

Nepovinné přílohy

Ing. arch. MgA. Ondřej Kamenický
Mgr. Jan Mála
K výstavě byly uspořádány tyto doprovodné programy: 11. 5. Po stopách Karla Daniela Gangloffa – divadelní procházka po městě a okolí; 22. 10. Slavnostní vernisáž výstavy – koncert hráče na kanadskou pilu Petra Dopity; 28. – 30. 10. Poznej šindel! – řemeslná dílna, ukázka výroby šindele na šindelce i ruční výroby na štípací stolici; 16. 11. Vycházka ke Gangloffovu náhonu – vycházka s kurátorem výstavy Mgr. Rudolfem Šimkem a lesníkem Ing. Josefem Tesařem; 21. 11. Gangloffova šindelka 1854 – 1920 (1948) – přednáška Mgr. Rudolfa Šimka; 28. 12. Vánoční podvečer u Gangloffů – divadelní prohlídka výstavy a ochutnávkou jídel z 19. století; 29. 1. – Karel Gangloff – Lesní Archimédés – jednodenní odborné kolokvium; 14. 1. Karel Gangloff – Lesní Archimédés, přednáška Mgr. Rudolfa Šimka v Blatné; Leden 2020 – programy pro mateřské a základní školy (celkem 28 programů).
Informace o výstavě Destinační agentury Poznej Brdy: https://poznejbrdy.cz/podbrdske-muzeum-oprasi-vzpominky-na-karla-daniela-gangloffa/?fbclid=IwAR3faAPYSkT06VL1L2plZKwxPzvsiD0Gu_1gbq-ZAHO0B1h8HlIXBjk2DY4; Reportáž z vernisáže Příbramského deníku: https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/podbrdske-muzeum-predstavuje-ceskeho-archimeda-20191103.html?fbclid=IwAR2FS3RuJQTjbi_HIZRuBrUgbG157KyYCGU2j6bGb7U63wv3lVO0l3R0LU8; Zpráva o výstavě: https://www.staryrozmital.cz/news/gangloff-se-vratil-do-rozmitalu/?fbclid=IwAR3_YM-5xjkHvch1-tcyKdNimp8puZTrcnkisaN67i6y-J98EI07tcB8qT8; Reportáž z vernisáže: https://www.youtube.com/watch?v=1bknTrZSxzo; Zpráva o výstavě z Příbram.cz: https://www.pribram.cz/clanek/karel-daniel-gangloff-stopy-ceskeho-archimeda-jsou-v-brdech-znatelne-dodnes/14889/?fbclid=IwAR32Ftfg9FDICB1EE_ar5jiapVl6AHbU-1KNwF8fHTW1QjUoGczj_M39vsA; Zpráva o nálezu šindelky: https://www.staryrozmital.cz/news/gangloff-by-se-asi-pekne-divil/?fbclid=IwAR1lr8-pMKLvNGJCI3BywBD5VR-1gsokWk-iYVmRj80wfQ7gP_B7Vx60VIM; Zpráva o nálezu šindelky na ČTK: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/podbrdske-muzeum-ziskalo-unikatni-stroj-na-vyrobu-sindele/1828579?fbclid=IwAR1mnbjhtUEFKljQ3iJ6On6AG161YO8OO-uaKW-bSmoJoyGYid0HTwQEpDI; Reportáž Zápisníku zahraničních zpravodajů ČRo Radiožurnál o nálezu šindelky: https://radiozurnal.rozhlas.cz/zapisnik-pavliny-necaskove-8120614?fbclid=IwAR34fgrCLNQHnUqGygxMaz6w9AMGAbKNrmGVhVtvc1Vx7iNkLzqct3mEDXg#player=on; Zpráva o nálezu šindelky na Příbram.cz: https://www.pribram.cz/clanek/gangloffova-sindelka-se-vraci-do-rozmitalu/15037/?fbclid=IwAR0EwewyQLL46BYuAsChCGU3TmE8Ui9qHE7JI2_mZEHVER1BcTVLamMt7DQ; Reportáž ČRo Plus o výstavě, čas 8:25: https://program.rozhlas.cz/zaznamy?fbclid=IwAR0obWAkc8ObTpTjOO0ejHOqGSOdZTgL3zmgjMUKKv8OWENzobWGfvsXX7Q#/plus/19/2020-01-06; Zpráva o nálezu šindelky webu PROPAMÁTKY: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/x/x/x/5324?fbclid=IwAR1cm-atYqhYN6HshCVttfoM8ElYdSMoPornwmAu5FwFUnDVYNHGqJl49cg .

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru