Muzejní publikace roku

Vize modernosti: Rudolf Sandalo 1899–1980
Fotografie Rudolfa Sandala patří k nejcennějším konvolutům v architektonické sbírce Muzea města Brna. Představují výjimečné doklady meziválečné architektury v Československu a vynikající úroveň její fotografické dokumentace. Často byly publikovány v domácím a zahraničním odborném tisku, ale také ve společenských žurnálech. Sandalovy fotografie vily Tugendhat proslavily tuto ikonu architektury 20. století brzy po její dostavbě po celém světě. Jméno Rudolfa Sandala tak bylo známé, jeho osobnost a životní osudy však zůstávaly zahaleny tajemstvím. Studium pramenů přineslo nečekaná zjištění, a rozkrylo tak jeden z nespočetných příběhů složitého dvacátého století. Monografie v česko-anglické mutaci přináší vůbec poprvé příběh umělce, jehož dílo patří k zásadním hodnotám v dějinách fotografie 20. století (textová část 184 stran se 140 fotografiemi; katalog 278 fotografií, celkem 512 stran).
29/2019
Muzeum města Brna, p. o.
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
+420 542 123 611
muzeum.brno@spilberk.cz
http://spilberk.cz
0010427
Statutární město Brno

Povinné přílohy

V r. 1901 založil v Brně Rudolf Sandalo st. Atelier de Sandalo, zaměřený na portrétní fotografii se specializací na dětské snímky, ale i na fotografování architektury a interiérů. Jeho syn, Rudolf Sandalo ml. (1899–1980), ateliér převzal v r. 1932 a již téměř výhradně se věnoval fotografii architektury a spolupracoval s architekty na celém území Československa. Nevyhýbal se však ani světu módy, divadla a filmu. Od pol. 30. let působil v Praze a v Německu, kde pracoval i pro Hitlerova architekta Alberta Speera. V r. 1938 se stal agentem Abwehru pro Prahu a Krakov a za okupace obchodoval se židovským majetkem, zvláště s uměním a starožitnostmi. V r. 1945 jej v Praze zatkli Sověti a deportovali do pracovního tábora v Gliwici v Polsku. Zde jim zřejmě podepsal spolupráci a od r. 1950 žil ve Frankfurtu nad Mohanem, kde působil jako fotograf a obchodník s uměním. Dle dostupných pramenů spolupracoval v l. 1965–1975 také se Státní bezpečností. I přes problematické životní postoje byla Sandalova tvorba naprosto unikátní – specifický vizuální projev, kompozice a dokonale precizní zpracování. Např. jeho snímky vily Tugendhat z r. 1931 zásadním způsobem přispěly k okamžitému světovému věhlasu této architektonické ikony. Monografie je tak významným příspěvkem k uměnovědné literatuře, mapující nejen moderní československou fotografii světových parametrů, ale svými kulturně historickými přesahy a hlubokými sondami do historie je zároveň poutavou skicou dějinných peripetií složitého 20. století. Sandalovo fotografické dílo patří k nejpočetněji zastoupenému autorskému souboru fotografií ve sbírkových fondech Muzea města Brna. Publikace proto připomíná také Iloše Crhonka, zakladatele muzejní sbírky architektury, jehož zásluhou zůstanou Sandalovy fotografie uchovány pro příští generace.
Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný, Anna Pikousová, Jiří Pikous, Lucie Valdhansová
Dagmar Černoušková, Josef Kunzfeld, Rudolf Sandalo st., Rudolf Sandalo ml., Miloš Strnad
Muzeum města Brna ve spolupráci s Archivem města Brna a společností INFRAM, a. s.
1 200 Kč
1 000 ks
Muzeum města Brna – bookshopy na hradě Špilberku a ve vile Tugendhat, Muzeum hlavního města Prahy – galerie Studijního a dokumentačního centra Norbertov (Müllerova vila), Knihkupectví

Nepovinné přílohy

978-80-86549-59-0
K přihlášce jsou přiloženy tři recenzní posudky recenzentů publikace: Doc. Mgr. Irena Armutidisová, Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D., PhDr. Jana Vránová. Následně budou dodány fotografie ze křtu knihy, který proběhne 23. 1. 2020 v Domě umění města Brna a případné recenze knihy v tisku, kterou vyjdou.

Fotogalerie

nahoru