Muzejní výstava roku

Antropologická expozice
U příležitosti 150. výročí narození antropologa Aleše Hrdličky a konání VI. Mezinárodního antropologického kongresu byla otevřena nová antropologická expozice, na jejíž realizaci spolupracovalo Muzeum dr. Aleše Hrdličky a Česká antropologická společnost. Zachovává původní členění předchozí, již fakticky zastaralé expozice, tj. genetika, variabilita člověka, anatomie, evoluce, paleopatologie, antropologie živého člověka. Kromě vyčerpávajících informací k jednotlivým tématům je nainstalováno množství nových exponátů – model DNA, model srdce, ucha, odlitky lebek, skutečné kosti zobrazující deformace vzniklé nemocemi či fyzickou silou. Dominantní je kopie kostry neandrtálce a jeho model v životní velikosti. Vystavena jsou antropometrická měřidla a návštěvník se pomocí přístrojů může dozvědět něco o svém těle. V závěru sálu se nachází pomyslná Hrdličkova pracovna s informacemi o jeho práci a životě, s indiánskou vesničkou.
30/2019
Městské kulturní a informační středisko v Humpolci – Muzeum dr. Aleše Hrdličky
Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec
+420 565 532 115
muzeum@infohumpolec.cz
http://infohumpolec.cz/muzeum/
695 38 549
Město Humpolec

Povinné přílohy

Město Humpolec je spjato se jménem světově proslulého antropologa dr. Aleše Hrdličky. Jeho jméno nese i místní muzeum, kde byla v roce 1969, u příležitosti stého narození A. Hrdličky, vybudována na jeho počest první velká antropologická expozice. Ta se pravidelně obměňovala a v roce 2019, kdy jsme si připomínali 150. výročí Hrdličkova narození a u příležitosti konání VI. Mezinárodního antropologického kongresu, byla otevřena expozice nová. Na realizaci spolupracovalo muzeum se členy České antropologické společnosti. Expozice je členěna na jednotlivé odborné sekce, tj. genetika, variabilita člověka, anatomie, evoluce, paleopatologie, antropologie živého člověka. Kromě vyčerpávajících textových informací k jednotlivým tématům je nainstalováno množství zajímavých exponátů – model DNA, obří model buňky, mozku, srdce, ucha, kostry různých velikostí. Část evoluce názorně doplňují odlitky lebek starších i nově objevených druhů člověka, busty pravěkých lidí, dominantní je kopie kostry neandrtálce a jeho model v životní velikosti. Skutečné kosti zobrazující deformace vzniklé nemocemi či fyzickou silou jsou pak v části paleopatologie. Prostor je věnován oboru antropologie a jeho využití v praxi, vystavena jsou antropometrická měřidla, s jejichž pomocí se návštěvník může dozvědět něco o svém těle. V závěru sálu se nachází pomyslná Hrdličkova pracovna s informacemi o jeho životě a práci. Protože A. Hrdlička se mimo jiné zabýval studiem indiánských kmenů, je expozice zakončena indiánskou vesničkou. Součástí expozice jsou dotykové infokiosky, ve kterých návštěvníci najdou podrobné informace k jednotlivým oborům a také texty přeložené do angličtiny. V komentovaných prohlídkách se nejen široká veřejnost, ale především školy, seznámí názornou formou s vývojem člověka a stavbou lidského těla.
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.; doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.; doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.; doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.
31.5.2019
celoročně
úterý–pátek; sobota–neděle
8–12, 13–16; 10–16
Dagmar Kluchová
muzeum@infohumpolec.cz

Nepovinné přílohy

Ing. arch. Eva Macholánová
plakát, pozvánka, leták k expozici (česky a anglicky), pracovní listy k edukačním programům, tisková zpráva
1. Slavnostní otevření proběhlo za přítomnosti autorů scénáře, autorky projektu, zástupců města, místních škol, okolních muzeí a tisku. Vernisáž zahájil hudební program, poté byli přítomní seznámeni s průběhem realizace a cíli projektu. Následovala prohlídka expozice, kde slavnostně přestřihl pásku starosta města. 2. Expozice se veřejnosti otevřela o muzejní noci, kdy se návštěvníci během komentovaných prohlídek dozvěděli o historii předchozích a vzniku nové antropologické expozice. Mohli si také např. vyzkoušet antropometrická měřidla, sestavit lidskou kostru a další rozebíratelné exponáty. Na návštěvníky čekalo i občerstvení. 3. Komentované prohlídky expozice pro školy 4. Výstava Po stopách Aleše Hrdličky + přednáška Vystěhovalectví na Humpolecku ve 2. polovině 19. století 5. Komentovaná prohlídka městem Po stopách Aleše Hrdličky pro veřejnost a zejména účastníky 6. Mezinárodního antropologického kongresu, který se konal v září 2019 v Humpolci.
Tištěná periodika: Pelhřimovský deník – Srdce je na cestě. Nová expozice roste (22. 2. 2019), Radniční listy – Do nové antropologické expozice bude lákat hlavně unikátní model pračlověka v životní velikosti. Včetně kostry (duben 2019), MF Dnes – Muzeum ukáže oblečeného neandrtálce a jeho kostru (7. 5. 2019), Pelhřimovský deník – Návštěvníci uvidí novou expozici (24. 5. 2019), MF Dnes – Neandrtálec už je v muzeu. Má piercing a rezavé vlasy (28. 5. 2019), MF Dnes – Když se člověk dívá na neandrtálce (31. 5. 2019), Zálesí – Nová antropologická expozice v muzeu Dr. Aleše Hrdličky (červenec 2019). Internetové články: iDNES.cz (30. 1. 2018), iREGIONY (7. 5. 2019), web města Humpolec (19. 5. 2019), Noviny kraje Vysočina (21. 5. 2019), deník.cz (24. 5. 2019), Týden.cz (27. 5. 2019), Radniční listy (červen 2019) televizní reportáže: reportáž ČT (3. 6. 2019), zpravodajství ČT (3. 6. 2019), reportáž i-Vysočina.cz (6. 6. 2019), Tamtam – ČT :D (17. 8. 2019)

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru