Muzejní publikace roku

Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého
Kniha vydaná Muzeem Novojičínska je zaměřena na kulturní fenomén historických betlémů deponovaných v muzejních sbírkových fondech. Cílem této publikace, podpořené dotací Ministerstva kultury ČR, je představit široké i odborné veřejnosti duchovní obsah jednotlivých scén obsažených v betlémech vycházejících z barokní kultury a představ lidové zbožnosti. Hlavním posláním předkládaného textu a fotografií je dílčí poznání mentality a hodnot lidových vrstev 18. století a první poloviny 19. století a to na příkladu osvětlení příběhové podstaty i emoční roviny betlémových scén. Přínos publikace spočívá rovněž v tom, že umožňuje při muzejní práci rozpoznat význam dnes již jen těžko definovatelných autentických sbírkových předmětů vázaných svým obsahem na dobové emoce a představy.
55/2019
Muzeum Novojičínska, p. o.
ulice 28. října 12, 741 11 Nový Jičín
+420 556 701 156
+420 724 367 334
sekretariat@muzeumnj.cz
http://www.muzeumnj.cz
00096296
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

Kniha vychází z muzejních zkušeností s problematikou prezentace sbírkových historických betlémů. Ty jsou velmi oblíbené a vyhledávané, avšak návštěvnická veřejnost není v podstatě schopna u nich vnímat bohatou symboliku a děje, jimiž disponují. Do mentality a zvláště do duševního obzoru lidových vrstev 18. a počátku 19. století je v dnešní době velmi obtížné proniknout a člověk 21. století je v myšlení a chápání vzdálen mentalitě lidí 18. století. Určitou možnost pochopení betlémových scén a složitých dějových vrstev a rovněž částečné poznání toho, co lidé mohli tehdy vědět, vnímat a prožívat, nám nabízí barokní náboženské texty určené pro lidové vrstvy. Takové texty v sobě obsahuje barokní kniha německého kapucína Martina z Kochemu Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše, která při porovnávání s betlémovými scénami představuje informačně velmi zajímavý materiál. Díky až polopatickému výkladu jednotlivých scén spojených s narozením Ježíše Krista je tak možné pochopit mnohé z obsažného sdělení betlémů z 18. a také 19. století. Srovnání betlémových scén a barokního textu se věnuje tato publikace. Jako modelový příklad pro pochopení mnoha kulturních i sociálních aspektů vycházejících z barokní kultury byly vybrány betlémy z archaické betlemářské oblasti Příborska a z prostoru širšího Novojičínska. Publikace zcela novým způsobem zprostředkovává původní sdělení betlémů a umožňuje poznat jaké poselství a emoční potenciál v sobě prvotně obsahovaly. Proto zde velmi zásadní úlohu hrají fotografie jednotlivých scén. Ty jsou pojaté tak, aby vyjádřily nejen emoční zážitek prostých lidí v raném novověku prožívajících betlémové scény při specifickém osvětlení svíček a olejových lamp, ale také představily daný obsah v kontextu s úryvky z barokní knihy Veliký život.
Václav Michalička, Monika Chromečková
Petra Vidomusová
KLEINWÄCHTER holding, s. r. o.
160 Kč
500 ks
Prodej na pokladnách poboček Muzea Novojičínska; přes webové stránky Muzea Novojičínska

Nepovinné přílohy

978-80-87359-33-4
Místní kultura, 30. 1. 2020, Nová publikace Muzea Novojičínska „Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého“. http://www.mistnikultura.cz/nova-publikace-muzea-novojicinska-do-jeslicek-panna-chudicka-dala-synacka-sveho; Český rozhlas Ostrava, pořad Křížem krajem, 28. 1. 2020, Nová knížka o betlémech „Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého“, https://ostrava.rozhlas.cz/neobvykla-sazka-vysivame-s-pocitacem-kniha-o-betlemech-8141132?fbclid=IwAR38sUF9WE8Wez18OV1agREl62CpVyWnPgQ5gXAEQQZIA3_Y83vHw6BeDxo; Local TV Příbor, Zpravodajství 02//2020, Adventní podvečer - Muzeum Příbor – Představení nové knihy, https://www.youtube.com/watch?v=hvkKl7nobeg, (11 min. záznamu); Novojičínský deník, 21. 12. 2019, Refektář patřil povídání o betlémech https://novojicinsky.denik.cz/ctenar-reporter/refektar-patril-povidani-o-betlemech-20191221.html?fbclid=IwAR33gz3epw8kBvMvyDDD9e4mvvE-mk3zTkhGDT8YmIqO-JlRLPT8c3C8vcI; Plakát na slavnostní představení knihy „Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého“; Česká televize, Události v regionech (Ostrava), Kniha o betlémech, 20.2. 2020: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/420231100030220-udalosti-v-regionech/obsah/751820-kniha-o-betlemech; LTV Příbor, Zprávy 10/2020, rozhovor s autory knihy, 2. 3. 2020 (16 min. vysílání) https://www.youtube.com/watch?v=UXBfa3mrrwI; PF 2020 Muzea Novojičínska informující o vydání knihy „Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého“; Plakát informující o autogramiádě knihy „Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého“ (21. února 2020, akce „ Knihy z piaristické knihovny“). Foto 1: Slavnostní představení publikace v Muzeu Novojičínska – Muzeum Příbor (20. prosince 2019); Foto 2: Slavnostní představení publikace v Muzeu Novojičínska – Muzeum Příbor (20. prosince 2019); Foto 3: Slavnostní představení publikace v Muzeu Novojičínska – Muzeum Příbor (20. prosince 2019)

Fotogalerie

nahoru