Muzejní výstava roku

Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design (1918–1958)
Výstava je součástí rozsáhlého společného projektu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Národního technického muzea a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně mapujícího design v technických disciplínách během existence Československa a je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl (DG18P02OVV059). Hlavní část výstavy je umístěna v prostorách krajské galerie reflektuje vývoj průmyslového designu s ohledem strojírenskou výrobu ve firmě Baťa, Školu umění (1939–1949) a vznik a rozvoj oboru tvarování strojů a nástrojů. Druhá část se zaměřila na vývoj progresivního baťovského školství, vrcholícího založením Školy umění, byla realizována ve fakultní galerii G18.
39/2019
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
+420 573 032 220
info@galeriezlin.cz
http://www.galeriezlin.cz
00094889
Zlínský kraj

Povinné přílohy

Výstava je součástí rozsáhlého společného projektu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Národního technického muzea v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně mapujícího design v technických disciplínách během existence Československa a je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl. Dominantní osu výstavy představuje historie baťovské Školy umění (1939–1949), na jejíž půdě vznikla během války jedna z ikon zlínského designu – návrh revolverového soustruhu MAS R50, dílo sochaře Vincence Makovského, vytvořené ve spolupráci s konstruktéry a lékaři studujícími nemoci z povolání. Úvodní část výstavy si proto klade za cíl uvést tento stroj do širších souvislostí rozvoje strojírenské výroby u firmy Baťa v meziválečném období, který jeho vzniku předcházel. Kontinuitu vlivu Školy umění v období po druhé světové válce udržoval zejména Zdeněk Kovář, jeden z jejích prvních absolventů, významný designér a zakladatel designérské pedagogiky v Československu. Právě jeho osobnosti je věnována významná část výstavy, představující okolnosti vzniku specializovaného ateliéru, průkopnickou práci na poli ergonomického tvarování rukojetí nástrojů, stejně jako složitý vývoj od konce 40. let až do závěru 50. let, kdy slavil zlínský design významný úspěch na Světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu. Výstava vůbec poprvé představuje téma počátku průmyslového designu nejen prostřednictvím dobových exponátů a unikátních dokumentů. Svým inovativním pojetím dává návštěvníkům jedinečnou možnost vyzkoušet si nové technologie, jakými je například rozšířená realita (AR) či virtuální realita (VR) a zažít výstavu z úplně nové perspektivy.
Mgr. Vít Jakubíček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.12.2019
1.3.2020
prosinec, leden, únor
úterý–neděle
10–18
Mgr. Vít Jakubíček
vit.jakubicek@galeriezlin.cz

Nepovinné přílohy

Zuzana Krejčířová (Little Greta)
Eva Šišková (Little Greta)
kritický katalog: Vít Jakubíček – Zdeno Kolesár (ed.), Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design 1918–1958, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 112 s.
komentované prohlídky za přítomnosti autora a kurátora výstavy, odborný workshop pro veřejnost s dalšími řešiteli projektu, edukační programy pro základní, střední a vysoké školy
Kde rozum doplňuje cit. Výstava ve Zlíně ukazuje československý průmyslový design, ČTK, 11. 12. 2019 https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3001136-kde-rozum-doplnuje-cit-vystava-ve-zline-ukazuje-ceskoslovensky-prumyslovy-design . Historie zlínského designu, Události v regionech (Brno), 19. 12. 2019 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/319281381991219-udalosti-v-regionech/obsah/740181-historie-zlinskeho-designu . Počátky průmyslového designu zrcadlí výstava Rozum versus cit, TV Slovácko, 16. 1. 2020 https://itvs24.cz/zlin/pocatky-prumysloveho-designu-zrcadli-vystava-rozum-versus-cit .

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru