Muzejní publikace roku

Střelecké terče ve sbírce Muzea v Bruntále
Předkládaná publikace je katalogem sbírkových předmětů Muzea v Bruntále – střeleckých terčů, který dokumentuje soubor 24 střeleckých terčů ze sbírek Muzea v Bruntále. Katalogová část je uvedena odborným doprovodným textem, který popisuje historii, běžný život, osobnosti a krále střelců bruntálského střeleckého spolku v letech 1739–1945. Katalog byl vydán ke stejnojmenné výstavě, realizované ve dnech 13. června 2019 – 29. září 2019 na hradě Sovinci, pobočce Muzea v Bruntále. Přínos katalogu spočívá především v odborném zpracování celého souboru střeleckých terčů, které nebyly doposud podrobněji popsány. Vydáním této publikace Muzeum v Bruntále navázalo na svou předchozí vydavatelskou aktivitu, kdy jsou postupně a systematicky popisovány a tím veřejnosti zpřístupňovány částí sbírky muzea.
47/2019
Muzeum v Bruntále, p. o.
Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál
+420 554 717 947
+420 602 574 316
muzeum@mubr.cz
http://www.mubr.cz
00095354
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

Předkládaná publikace je katalogem sbírkových předmětů Muzea v Bruntále – střeleckých terčů, který dokumentuje soubor 24 střeleckých terčů ze sbírek Muzea v Bruntále. Katalog se dělí do dvou částí – textové a obrazové, tj. vlastního katalogu. Textová část (20 stran) je stručným shrnutím dějin bruntálského střeleckého spolku od jeho skutečného založení v roce 1739 až k jeho zániku na jaře roku 1945. Katalogová část publikace přináší ucelený popis souboru 24 střeleckých terčů sbírky Muzea v Bruntále. Každá samostatná položka katalogu je představena barevnou fotografií nebo skenem, doplněnou stručnou charakteristikou terče. Popis dále obsahuje název předmětu, stručný popis, rozměry, evidenční číslo, dataci atd. Přehled je doplněn fotografií jednoho z nedochovaných terčů z roku 1871, fotografiemi a popisy tří pušek terčovnic, ukázkami tří vyznamenání, pamětního odznaku, dekorací a přístroje k měření zásahu. Hlavním přínosem katalogu je především odborné zpracování celého souboru střeleckých terčů ve sbírce Muzea v Bruntále, které doposud nebyly podrobněji popsány, a zmapování další části života občanské společnosti – měšťanské spolkové činnosti. Vydáním této publikace Muzeum v Bruntále navázalo na svou předchozí vydavatelskou aktivitu, kdy jsou postupně a systematicky popisovány a tím veřejnosti zpřístupňovány částí sbírek. Katalog vyšel v nákladu 300 kusů, stránkový rozsah je 80 stran, formát 230 x 230 mm, vazba pevná, plnobarevná. Katalog je opatřen německým resumé. Publikace vyšla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.
Mgr. Igor Hornišer
Mgr. Viktor Čapka
Mgr. Viktor Čapka
160 Kč
300 ks
Kniha byla prezentována na slavnostním křtu 31. srpna 2019 na hradě Sovinci v průběhu výstavy Střelecké terče ze sbírky Muzea v Bruntále, která byla zahájena vernisáží 8. 6. 2019. Katalog byl rozeslán do veřejných knihoven, k prodeji je v muzejní prodejnách na zámku Bruntále, na hradě Sovinci a v kosárně v Karlovicích.

Nepovinné přílohy

978-80-87038-31-4
Snímky z křtu publikace na výstavě „Střelecké terče ze sbírky Muzea v Bruntále“ ve výstavních prostorách hradu Sovince – 3 snímky. Pozvánka na výstavu „Střelecké terče ze sbírky Muzea v Bruntále“. Informace na facebookové stránce Hrad Sovinec o vernisáži výstavy „Střelecké terče ze sbírky Muzea v Bruntále“.

Fotogalerie

nahoru