Muzejní výstava roku

Navracení identity
Výstavu připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Územní památkovou správou NPÚ na Sychrově a Národní galerií v Praze k připomenutí 80. výročí vzniku protektorátu, zavedení norimberských zákonů a začátku druhé světové války. Pořádající instituce se rozhodly vystavit předměty z majetku obětí druhé světové války, u nichž se podařilo identifikovat původní majitele. Výstava připomíná jména a konkrétní životní osudy obětí zvůle systému, který na základě arbitrárního klíče likvidoval lidské bytosti (jejichž jména nahrazoval transportními čísly), aby se zároveň zmocňoval jejich majetku. Vystavené předměty tak alespoň částečně pomohly navrátit původním majitelům jejich identitu. Nevšední pojetí instalace předmětů jen podtrhla význam výstavy.
50/2019
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
+420 778 543 900
info@upm.cz
http://www.upm.cz
00023442
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Výstavu připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Územní památkovou správou NPÚ na Sychrově a Národní galerií v Praze k připomenutí 80. výročí vzniku protektorátu, zavedení norimberských zákonů a začátku druhé světové války. Pořádající instituce se rozhodly vystavit předměty z majetku obětí druhé světové války, u nichž se podařilo identifikovat původní majitele. Výstava připomněla jména a konkrétní životní osudy obětí zvůle systému, který na základě arbitrárního klíče likvidoval lidské bytosti (jejichž jména nahrazoval transportními čísly), aby se zároveň zmocňoval jejich majetku. Vystavené předměty tak alespoň částečně pomohly navrátit původním majitelům jejich identitu. Pojetí instalace jen podtrhlo význam výstavy a návštěvníkům umocnilo emociální zážitek z výstavy. V naprosté většině se nejednalo o významné sběratele, ale o lidi, kteří jednotlivé předměty měli doma, žili mezi nimi, s nimi, měli k nim nějaký vztah. Zhruba stovka jmen původních majitelů prezentovaných na výstavě tvoří nepatrný zlomek z celkového množství zavražděných protektorátních židů. Přestože jich není mnoho, má toto připomenutí hluboký význam. Každý z nich byl jedinečný a žil svůj nezaměnitelný život. Mnozí z nich prchli z odtržených území po podpisu mnichovské dohody do vnitrozemí, aby poté, co v Praze našli byt či podnájem, byli nuceni se sestěhovat k jiné židovské rodině, aby mohla být část Prahy, rozkládající se na levém břehu Vltavy, odžidovštělá. Samozřejmě bylo toto německé nařízení namířeno především proti majitelům vil a činžovních domů. Ti všichni logicky ponechávali značnou část svého mobiliáře v opuštěném bydlišti, majetek dnes naprosto nedohledatelný, jenž zřejmě připadl říšským příslušníkům (v případě vil také říšským institucím), kteří se do uprázdněných bytů stěhovali. Prezentované předměty nemají pouze svou cenu jako muzejní exponáty, ale jejich hodnota tkví především v tom, že jsou tichou připomínkou již dávno mrtvých lidí, kterým patřily, a po letech svou existencí nenápadně dopomohly svým dávným majitelům opět navrátit jejich jméno a identitu.
Helena Krejčová, autorka koncepce výstavy a textů; Johana Prouzová, Helena Koenigsmarková, František Krejča, odborná spolupráce
Johana Prouzová, František Krejča, Helena Krejčová
20.6.2019
3.11.2019
červen–listopad
úterý; středa–neděle
10–20; 10–18
Helena Krejčová
helena.krejcova@cdmp.cz

Nepovinné přílohy

Dušan Seidl
COLMO – Miroslav Roubíček, Markéta Hanzalová
Propagační materiály plakát, skládačka, katalog výstavy
Výstavě předcházela konference Terezínská deklarace – deset let poté 18. a 19. června 2019 v UPM. Konference připomněla desetileté výročí podpisu Terezínské deklarace a jejím cílem bylo zhodnotit posun ve výzkumu problematiky kulturních statků zcizených v období druhé světové války. Během výstavy probíhaly komentované prohlídky a speciální akce pro školy.
ČRo Radiožurnál 23. 8.: https://radiozurnal.rozhlas.cz/kdyz-po-cele-rodine-zustane-jenom-jedna-jedina-cukrenka-emotivni-vystava-8042059; ČRo Večerní host Radiožurnálu: http://mluveny.panacek.com/radiodokument/219039-vecerni-host-radiozurnalu-dusan-seidl-a-johana-prouzova-2019.html; Aktuálně.cz 22. 8.: https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/navraceni-identity-vystava-recenze/r~7f6fd2b8c4f811e9bb450cc47ab5f122/; ČRo Plus 30. 7.: https://plus.rozhlas.cz/karel-hvizdala-navraceni-identity-8027911; Deník 22. 7.: https://denikn.cz/169128/predmety-zabavene-zidum-za-protektoratu-promlouvaji-v-umeleckoprumyslovem-museu/; Art Magazín: https://artmagazin.eu/umeleckoprumyslove-museum-hodnotilo-probihajici-sezonu-a-nastinilo-vyhled-na-tu-pristi/; iUmeni.cz 20. 6.: https://www.iumeni.cz/kalendar-akci/vystavy-vernisaze/navraceni-identity-g00133x33/; Citybee.cz: https://www.citybee.cz/vyhledavani/:/akce/95497-mimoradna-komentovana-prohlidka-vystavy-navraceni-identity/; Blesk 19. 6.: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/610380/jedini-svedci-jejich-existence-po-obetech-holocaustu-zustala-jen-jmena-a-predmety.html; Otevřené noviny 8. 8.: https://otevrenenoviny.cz/navraceni-identity-pozvani-na-vystavu-ze-ktere-mrazi/; Metro 3. 7.: https://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?idc=71046; iDnes.cz 5. 9.: https://skajik.rajce.idnes.cz/05.09.2019_-_vystava_Navraceni_identity_-_v_Umeleckoprumyslovem_muzeu/ .

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru