Muzejní počin roku

Centrum tradiční lidové kultury
V objektu z roku 1556, který je kulturní památkou, nově sídlí Centrum tradiční lidové kultury fungující pod Muzeem Vysočiny Třebíč. Za finanční podpory EU v programu přeshraniční spolupráce INTERREG byl objekt rekonstruován Krajem Vysočina za 19 mil. Kč, vnitřní vybavení pořídilo Muzeum Vysočiny Třebíč za 4 mil. Kč. Bývalá zemědělská usedlost nyní nabízí ideální možnost využít potenciálu interiérových i exteriérových prostor, soustředit sem živá kulturní vystoupení souborů lidové hudby, výuku lidových tanců, kurzy a jarmarky tradičních řemesel, ukázky obyčejů, pásma a výukové programy pro školy, pro seniory a další, podle poslání Muzea Vysočiny Třebíč, které je od roku 2005 pověřeno péčí o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina.
64/2019
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Zámek 1, 674 01 Třebíč
+420 568 408 890
+420 605 086 923
muzeum@muzeumtr.cz
http://www.muzeumtr.cz/
00091766
Kraj Vysočina

Povinné přílohy

V kategorii Muzejní počin roku 2019 přihlašujeme generálně revitalizovaný objekt kulturní památky, historické zemědělské usedlosti. Důvodem podání přihlášky je nové funkční využití objektu pro nejširší prezentaci jevů lidové kultury pod záštitou Muzea Vysočiny Třebíč, které je dle vládního usnesení z roku 2003 pověřeno k dlouhodobému zajišťování úkolů tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina. První písemná zmínka o zemědělské usedlosti pochází z roku 1556. K zásadním opravám stavení došlo v roce 1824 po škodách způsobených rozsáhlým požárem Třebíče. Usedlost byla postupně pohlcována sídelním útvarem města Třebíč. V roce 1880 se zde manželům Šmeralovým narodil syn Bohumír, nejstarší z pěti synů, pozdější zakladatel Komunistické strany Československa. Díky jeho osobě byl po roce 1948 statek zachován a odkoupen do vlastnictví státu. V té době také došlo k zásadní stavební obnově spojené v roce 1960 s otevřením tehdejšího Památníku B. Šmerala, následně byl objekt v roce 1978 prohlášen národní kulturní památkou. Muzeum Vysočiny Třebíč spravuje nemovitost od roku 1970. Nařízením vlády byl v roce 1991 status NKP zrušen, nemovitost však zůstala v seznamu kulturních památek jako cenný doklad příměstského stavitelství. Muzeum dlouhodobě využívalo prostory nemovitosti jako depozitář a sklady. Po rekonstrukci získalo nové Centrum tradiční lidové kultury více než 500 m2 zastavěné plochy. Východní, památkově nejcennější křídlo bylo rekonstruováno konzervativním způsobem s důrazem na obnovení původní historické podoby objektu. Kromě této části je celý objekt bezbariérový. Hlavní multifunkční sál, který vznikl z původní stodoly, bude využíván jako prostor pro pořádání kulturních a přednáškových akcí a dále jako výstavní prostor. Zajímavostí rekonstrukce jsou nové konstrukce podlah navržené jako provětrávané na speciálních tvarovkách Iglú s účinným systém přivádění a odváděné vzduchu. Tento systém slouží k ochraně stávajícího zdiva proti vlhkosti. Jako povrchová úprava je proveden leštěný beton. Nové omítky vnitřní i vnější byly citlivě provedeny jako vápenné s příměsí cementu s minerálními vápennými štuky pro památkové objekty. Docíleno tak bylo historizujícího efektu. Původní dřevěná okna byla částečně vyměněna. V prostorách vybavených selským nábytkem byly instalovány dřevěné dubové podlahy. Zachována byla střecha položená z pálených bobrovek. V zázemí centra jsou nově k dispozici mobilní kachlová kamna, funkční tkalcovský stav, kuchyňka, prostory pro rukodělné dílničky, na dvoře bude založen bylinkový záhon – to vše k přímé podpoře pořádaných programů a akcí. Pro letní venkovní akce na nádvoří je centrum vybaveno kompletním exteriérovým mobiliářem. Zemědělská usedlost nabízí ideální možnost soustředit sem živá kulturní vystoupení souborů, výuku lidových tanců, jarmarky tradičních řemesel nebo ukázky obyčejů ve variantách venku i uvnitř. Během adventu proběhla první vánoční pásma pro organizované návštěvy dětí z mateřských škol. V novém roce odstartují pásma věnovaná lidovým zvykům v období masopustu a Velikonoc pro ZŠ. Jako další plánované akce pro tento rok muzeum připravuje: dvoudenní mezinárodní festival lidových muzik (březen), konference k modrotisku (květen), letní senoseč (červen), workshop k modrotisku (srpen), řemeslný jarmark (podzim), dále ukázky vaření tradičních lidových pokrmů, kovářské festivaly, výstavy věnované lidovým zvyklostem na Vysočině, výstavu k činnostem obdobných center v sousedních regionech, s nimiž muzeum spolupracuje, a další dílčí aktivity s cílem přibližování tradiční lidové kultury veřejnosti.

Uveďte prosím přímý kontakt:
Ing. Jaroslav Martínek
+420 568 408 892
j.martinek@muzeumtr.cz

Nepovinné přílohyFotogalerie

Videodokumentace

nahoru