Muzejní publikace roku

Ztracené dioráma: Příběh unikátního československého exponátu na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939
Nová publikace Západočeského muzea v Plzni popisuje příběh unikátního exponátu na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939, a to v souvislosti s československou účastí na této výstavě v tragických časech začínající druhé světové války. Na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939 chtěla mladá Československá republika demonstrovat své úspěchy na obchodním i kulturním poli, ale počátek nacistické okupace v březnu 1939 tento záměr fatálně překazil. Díky úsilí nového amerického výstavního výboru se ale přesto podařilo československý pavilon otevřít. Jedním z exponátů, který měl ukázat výtvarnou úroveň československých umělců, bylo obrovské dioráma s námětem „Inaugurace George Washingtona 30. dubna 1789 v New Yorku“, jehož dramatický a dosud nepublikovaný příběh publikace vypráví.
57/2019
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
+420 378 370 801
+420 733 133 045
mformanova@zcm.cz
http://www.zcm.cz
00228745
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Nová publikace Západočeského muzea v Plzni popisuje příběh unikátního exponátu na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939, a to v souvislosti s československou účastí na této výstavě v tragických časech začínající druhé světové války. Na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939 chtěla mladá Československá republika demonstrovat své úspěchy na obchodním i kulturním poli. Počátek nacistické okupace v březnu 1939 tento záměr fatálně překazil. Díky úsilí nového amerického výstavního výboru se ale přesto podařilo československý pavilon otevřít a po celou dobu prodloužené výstavy jej provozovat jako memento okupovaného Československa. Jedním z exponátů, který měl ukázat výtvarnou úroveň československých umělců a zaujmout nejen dětské návštěvníky, bylo obrovské dioráma s námětem „Inaugurace George Washingtona 30. dubna 1789 v New Yorku“. Původcem myšlenky byl generální komisař Československého výstavního výboru Hugo Vavrečka, financování zajistil továrník Jindřich Waldes a autory dioramatu byli Václav Fiala, Minka Podhájská, Václav Nejtek a Evžen Březinský. Téměř 9 metrů široké dioráma obsahovalo mimo realistického nábřeží v New Yorku i více než 200 loutek vytvořených podle dobových rytin. Dioráma mělo být po skončení výstavy věnováno městskému muzeu v New Yorku, ale v současné době netušíme, kam bylo skutečně umístěno. Publikace vznikala ve spolupráci mnoha českých a amerických institucí a stane se základním kamenem další spolupráce. Množství prvně publikovaných materiálů a informací, které byly shromážděny za tři roky výzkumu, společně s atraktivitou tématu i pro běžnou populaci řadí, podle našeho názoru, publikaci mezi vhodné kandidáty Národní soutěže muzeí Glorie musaealis.
Markéta Formanová, Zdeněk Kuchyňka
pozůstalost V. Fialy, Archiv George Janečka - pozůstalost Jiřího (George) Janečka, Archiv Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni/Archiv Radoslava L. Sutnara, The New York Public Library (USA), Národní archiv ČR, Státní oblastní archiv v Praze, Archiv Národní galerie v Praze, Státní okresní archiv Zlín, Archiv Ivana M. Havla / Knihovna Václava Havla, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o., Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Archiv Bedřicha Grünzweiga
Ondřej Zámiš
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
220 Kč
400 ks
Prodej, knihovna – výměna publikací

Nepovinné přílohy

978-80-7247-160-7
Rozhovor v měsíčníku Plzeňský kraj: FORMANOVÁ, Markéta. Moje hračky prožívaly dramatické příběhy. Markéta Čekanová. Plzeň: Plzeňský kraj, 2020, roč. XVIII, č. 1, s. 10–11.

Fotogalerie

nahoru