Muzejní výstava roku

Expozice textilního tisku
Expozice přibližuje návštěvníkům různé druhy textilního tisku. K vidění je nejstarší způsob zdobení textilu – modrotisk. Vývoj novějších tiskařských technologií je představen pomocí velkých strojů, ale i drobnějších předmětů. Jedná se o unikátní soubor exponátů, který vznikl ve 30. letech 20. století ve Dvoře Králové nad Labem, později se dostal do majetku Tiby n. p. a byl umístěn v Muzeu textilu v České Skalici, posléze přešel do sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a nyní se jeho část vrátila zpět do Dvora Králové. Expozice je doplněna exponáty ze sbírky Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem a ze sbírek soukromých majitelů.
59/2019
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Sladkovského 530, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
+420 499 623 800
+420 603 295 389
reditelka@muzeumdk.cz
http://www.muzeumdk.cz
43464386
Město Dvůr Králové nad Labem

Povinné přílohy

Nová stálá expozice věnovaná textilnímu tisku byla slavnostně otevřena 13. září 2019. Expozice přibližuje návštěvníkům různé druhy textilního tisku. K vidění je nejstarší způsob zdobení textilu - modrotisk. Vývoj novějších tiskařských technologií je představen pomocí velkých strojů, ale i drobnějších předmětů. Jedná se o unikátní soubor exponátů, který vznikl ve 30. letech 20. století ve Dvoře Králové nad Labem, později se dostal do majetku Tiby n. p. a byl umístěn v Muzeu textilu v České Skalici, posléze přešel do sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Nyní se jeho část vrátila zpět do Dvora Králové n. L. Vznik samotné expozice je unikátní, protože se na její realizaci společně podílel Královéhradecký kraj, Město Dvůr Králové nad Labem, Střední škola informatiky a služeb (SŠIS), Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem. Díky spolupráci těchto subjektů, a také díky pochopení a součinnosti všech zúčastněných, vznikla v prostorách bývalých textilních dílen na SŠIS expozice, která ukazuje mistrovství zdejších textilních tiskařů a mnoha dalších profesí, které se na přípravě a samotné výrobě podílejí. Další zajímavostí při vzniku expozice je stěhování velikých textilních strojů. Ty byly původně umístěny v expozici Textilního muzea v České Skalici a bylo nutné je přesunout do prostoru ve Dvoře Králové n/L. Toho se ujala firma Former. Stroje bylo nutné rozložit, přestěhovat, jednotlivé součásti konzervovat a opět sestavit. To vše se povedlo navíc je nyní možné některé stroje rozpohybovat a předvést návštěvníkům, jak fungovaly. Návštěvníci expozice mají možnost sami si potisknout látku modrotiskovými formami. Pro školní skupiny jsou připravené pracovní listy, přizpůsobené různým věkovým kategoriím. V expozici je prostor, vybavený promítací technikou, kde budou probíhat přednášky a tematické workshopy. Umístění expozice v prostorách školy a zaměření některých vyučovaných oborů na cestovní ruch, skvěle propojilo možnost rozšíření praktického vyučování těchto oborů. Studenti 3. a 4. ročníků se v naší expozici učí průvodcovstí a zároveň mají možnost nahlédnout pod pokličku práce v muzeu.
Mgr. Alexandra Jiřičková
SPYRON, s. r. o. Praha
Ing. Josef Jiránek, Markéta Vinglerová (UPM)
13.9.2019
leden–duben a říjen–prosinec; květen–září
úterý–pátek, sobota–neděle; úterý–neděle
9–12 / 13–16, 13–17; 9–12 / 13–17
Dana Humlová
reditelka@muzeumdk.cz

Nepovinné přílohy

KLUCIvespolek, s. r. o., drawING project, s. r. o.
Mgr. Jiří Holan
Pracovní listy pro ZŠ a pro SŠ, plakát a pozvánka na slavnostní otevření expozice, informační leták k expozici.
Slavnostní otevření expozice. V prosinci proběhla akce „Procházka po škole“, jejíž součástí byla i prohlídka expozice. Pro návštěvníky je připravený interaktivní koutek, kde si mohou pomocí tiskařských forem ozdobit látky. Pro menší děti jsou k dispozici vystřihovánky podle reklamních prvorepublikových reklam královédvorské textilní továrny Sochor. Školní skupiny si mohou k prohlídce vyplnit pracovní listy, které jsou věkově přizpůsobené dětem 1. a 2. stupně (SŠ).
Reakce na otevření expozice textilního tisku.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru