Muzejní výstava roku

Životem a časem po Bučovicku
Nová expozice v Muzeu Bučovice nahradila expozici Bučovice v dějinách, která byla otevřena v roce 1982. Spolu se změnou obsahovou a edukativní bylo nutno provést také stavební úpravy. Expozice je koncipována tak, aby přinášela obecné informace pro žáky a studenty, zaujala návštěvníky z řad veřejnosti, ale také ukázala specifika regionu zajímavá pro odborníky specializující se na různá témata z historie, etnografie, archeologie či jiných společenských věd. Náplň expozice zohledňuje podobu a proměny města a krajiny, dění, práci, zábavu a hmotnou kulturu spjatou s životy obyvatel bučovického regionu, a to od pravěku do současnosti. Expozice je doplněna neotřelými interaktivními prvky, které se obsahově váží k prezentovaným tématům. Jsou využívány při edukativních programech pro školy a současně jsou atraktivní pro běžné návštěvníky.
62/2019
Muzeum Vyškovska, p. o.
náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
+420 517 348 040
mv@muzeum-vyskovska.cz
http://www.muzeum-vyskovska.cz
00092401
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Nová expozice si kladla za cíl přilákat návštěvníky na náplň tematicky proměněnou a podanou atraktivnější a zábavnější formou. Nezbytná byla i oprava a modernizace interiérů muzea. Nově je do expozice zahrnuto přiblížení krajiny bučovického regionu se svými zvláštnostmi i zastoupením typické fauny a flóry. K prezentaci tohoto tématu byla využita jak velkoplošná tapeta, tak elektronicky zpracovaná mapa s možností výběru tématu zájmu (obce, archeologické lokality, přírodní rezervace). Další náplň expozice je zaměřena na historii Bučovicka od pravěku po současnost. Životy obyvatel jsou představeny prostřednictvím dochované hmotné kultury, elektronicky jsou prezentovány zajímavé události a dění spjaté především s vojenskými zásahy. Zahrnuty jsou vybrané etnografické charakteristiky místního obyvatelstva. Náplň je rozčleněna do několika místností dle témat, která postihují základní projevy a parametry lidského života. Jsou jimi práce v širších souvislostech, dění a předměty spjaté s bojem a obranou, dále způsoby bydlení a jeho proměny ve spojitosti se stavebními proměnami Bučovic a konečně společenský život v kontrastu se smrtí a pohřebními zvyklostmi. Celý obsah je propojen průvodcem Janem Šemberou z Boskovic – zakladatelem zámku, který se představí hned v úvodu expozice. Celkový dojem z expozice podtrhují audiovizuální doplňky. Interaktivní prvky jsou určeny pro všechny věkové kategorie návštěvníků. Děti předškolního věku si mohou vytvářet bytové sestavy z dřevěných kostek, děti školou povinné mají možnost zkusit nadrtit nebo namlet obilí či složit model keramické nádoby. Dospělí si vyzkouší jízdu na vysokém kole. Některé prvky však jdou napříč celou generací, např. střílení z interaktivní kuše nebo možnost využití badatelny s knihovnou.
RNDr. Michaela Králíková, Ph.D., Mgr. Lubomír Vrána
Mgr. MgA. Zuzana Strakošová, Ph.D., Ing. Drahomír Nantl
25.9.2019
leden–prosinec
úterý–pátek; sobota–neděle
8–16.30; 13–17
Mgr. Renata Kotulánová
kotulanova@muzeum-vyskovska.cz

Nepovinné přílohy

Ing. arch. Eva Víšková, Mgr. et MgA. Zuzana Strakošová, Ph.D.
Mgr. et MgA. Zuzana Strakošová, Ph.D.
Pozvánka na vernisáž, plakát k zahájení expozice
K nově vzniklé expozici byl připraven výukový program s názvem Výlet do minulosti Bučovicka. Program je rozdělen na dvě části. První s názvem Od mamutů po Germány se věnuje období pravěku, druhá část zaměřená na období středověku nese název Středověk, to byl věk! Žáci se během programu dozvědí obecné informace o daném období, ale také spoustu zajímavostí o bučovickém regionu. Získají povědomí o místech, na nichž žili lidé rozmanitých kultur, o zaniklých středověkých vesnicích, hradiscích a církevních stavbách. Poznají místa s pravěkými pohřebišti. Součástí programu je zkoušení pravěkých a středověkých oděvů, zkouška bojovnické výzbroje, ale také střelba z luku a hod oštěpem. Vyzkoušet si mohou také psaní brkem nebo rytí do voskových tabulek. Z programu si žáci vždy odnesou vlastní výrobek v duchu pravěku nebo středověku.
https://www.bucovice.cz/nova-expozice-v-muzeu-bucovice/a-2894; Vyškovský deník.cz, 19. 9. 2019, Muzeum láká na střelbu z kuše i výpravu do pravěku. https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-laka-na-strelbu-z-kuse-i-vypravu-do-praveku-20190919.html; Vyškovský deník.cz, Tip na výstavu: Novou expozicí muzea provede zakladatel bučovického zámku. https://vyskovsky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tip-na-vystavu-novou-expozici-bucovickeho-zamku-provede-jeho-zakladatel-20190925.html; 5plus2, 20. duben 2018, č. 16. roč. VII, s. 4, Po 35 letech ukážou dějiny Bučovic jinak. https://www.5plus2.cz/file.aspx?d=20.4.2018&n=PETPLUSDVA&e=MD-BLANSKO&t=pdf; Bučovické noviny, září 2019, roč. 14, s. 9. Bučovické noviny, říjen 2019, roč. 14, s. 6.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru