Muzejní publikace roku

Nejstarší fotografie Prahy (1850–1870 )
Kniha obsahuje více než 700 fotografií, z nichž je převážná část publikována též ve velkém formátu a mnohdy poprvé. Úvodní statě představují historii průkopnických snah oboru fotografie v Praze včetně dochovaných fotografických inkunábulí a samotné město Prahu po polovině 19. století jako předmět zájmu prvních fotografů. V závěru knihy pak čtenář nalezne přehledné medailonky fotografů doplněné o poznatky z nejnovějšího archivního bádání, slovníček odborných výrazů, obsáhlý seznam bibliografie a rejstříky. Kniha je dvojjazyčná, česko-anglická. Publikace si činí ambice stát se základním titulem svého oboru a nepostradatelnou příručkou každého zájemce o historii fotografie jak v Praze, tak ve středoevropském regionu.
68/2019
Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 475/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město
+420 221 012 938
+420 720 486 012
horak@muzeumprahy.cz
http://www.muzeumprahy.cz
00064432
Hlavní město Praha

Povinné přílohy

Historické fotografie Prahy jsou využívány jako ilustrační a dokumentární materiál v mnoha publikacích a jejich výběry či edice patří na knižním trhu k nejoblíbenějším. Kniha Nejstarší fotografie Prahy si ale vytkla vyšší cíl. Nemíří na sentiment čtenářů ani na nostalgii zašlých časů, předmětem zkoumání se stala sama fotografie a okolnosti jejího vzniku. Autorky knihy se rozhodly systematicky podchytit co nejširší spektrum fotografické produkce nejstaršího období, včetně jejích zvláštností a velikého počtu zajímavých snímků, které se dosud nikdy do popularizačních výběrů nedostaly. Teprve v šíři celkového pohledu lze pochopit, jak se technické médium fotografie ve svých počátcích rozvíjelo a jaká byla Praha v době, kdy její první snímky vznikaly. K naplnění tohoto vydavatelského záměru se spojily kurátorky tří pražských veřejných sbírek historických fotografií, Muzea hlavního města Prahy, Archivu hlavního města Prahy a Ústavu dějin umění AV ČR za spolupráce dalších institucí z Prahy a Vídně. Výsledkem několikaleté práce se stala monumentální odborná obrazová publikace, která zobrazuje více než 700 snímků Prahy vzniklých v prvních dvaceti letech existence fotografie. Textové pasáže uvádějí čtenáře do kontextu počátků fotografie, popisují průkopnické snažení prvních fotografů i Prahu, kterou se rozhodli fotografovat. Obrazovou část, která obsahuje reprodukce snímků v místopisném řazení, doprovází katalog shromážděných fotografií se základními autorskými a technickými údaji. V závěru knihy pak čtenář nalezne přehledné medailonky fotografů doplněné o poznatky z nejnovějšího archivního bádání, slovníček odborných výrazů, obsáhlý seznam bibliografie a rejstříky. Dvojjazyčná, česko-anglická kniha si činí ambice stát se základním titulem svého oboru a nepostradatelnou příručkou každého zájemce o historii fotografie jak v Praze, tak ve středoevropském regionu. Tato skutečnost předurčuje knihu pro účast v soutěži o muzejní publikaci roku 2019.
Kateřina Bečková, Miroslave Přikrylová a Petra Trnková
Historické fotografie ze sbírek pražských a evropských institucí
Kniha neobsahuje ilustrace
Matěj Bárta
Muzeum hlavního města Prahy
1 360 Kč
2 000 ks
Prodej v objektech Muzea hlavního města Prahy. Prodej v distribuční síti Euromedia a u pražských knihkupců.

Nepovinné přílohy

978-80-87828-50-2
Fotodokumentace ze křtu knihy, který proběhl dne 6. prosince 2019 v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy.

Fotogalerie

nahoru