Muzejní počin roku

Praha 1606: Multimediální pohled na město Rudolfa II.
Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter. V roce 2019 Muzeum hlavního města přineslo prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt – obraz města zaplněný lidmi a jejich radostmi i starostmi, obraz rudolfínské Prahy v pohybu.
76/2019
Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 1, 110 00 Praha 1
+420 224 223 696
muzeum@muzeumprahy.cz
http://www.muzeumprahy.cz
00066432
Hlavní město Praha

Povinné přílohy

Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter. V roce 2019 Muzeum hlavního města Prahy přineslo prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt… obraz města zaplněný lidmi a jejich radostmi i starostmi, obraz rudolfínské Prahy v pohybu. Jedná se o unikátní projekt „rozanimování“ grafiky z počátku 17. století, doplněný speciálně komponovanou hudbou a ruchy města umocňující zážitek z pozorování dění v Praze v roce 1606. Originální dílo, sesazené z 9 grafických listů (každý list má rozměr 48,3 × 106,7 cm) o celkových rozměrech 434,7 x 106, 7 cm, je prezentována na stěně skládající se z 16 ks bezrámečkových obrazovek o šířce téměř 10 m. Matný povrch obrazovek navozuje dojem realističnosti jako by se jednalo o originál grafiky. Prostor ve kterém se Praha 1606 nachází byl speciálně upraven, stěny byly opatřeny unikátními akustickými panely opatřeny textilním povrchem, ve kterém jsou zapuštěny reproduktory po celé místnosti. Takto vyřešený audio systém vytváří prostorový efekt zvuku a dotváří jedinečný zážitek z návštěvy rudolfinské Prahy. Rozanimovaný Sadelerův prospekt obsahuje a představuje více než tisíc postav (vojáci, řemeslníci, obchodníci, vinaři, rybáři atd.), zvířat a prvků, které byly rozpohybovány. Tento projekt bude v nejbližší době doplněn o průvodce s informacemi o historii díla a autorech. Nedílnou součástí bude také reprodukce originální grafiky s legendou, která byla oproti originálu, v jehož legendě se na nacházely chyby, muzejními odborníky revidována.

Uveďte prosím přímý kontakt:
PhDr. Zuzana Strnadová
+420 224 223 696
muzeum@muzeumprahy.cz

Nepovinné přílohy

Komisařka expozice / Exhibition Commissioner: Pavla Státníková; Koncepce a odborný historický obsah/ Concept and Exhibition Content Creators: Matěj Pospíšil, Petr Starec, Pavla Státníková, Miroslava Šmolíková, Jana Viktorínová; Autoři textů / Authors of Texts: Matěj Pospíšil, Pavla Státníková; Architektonické a scénografické řešení, koncepce expozice/ Architectural and Scenographic Design, Exhibition Concept: RSAA ¬– Bronislav Stratil (autor koncepce / concept creator), Jan Roháč, Jan Langer (spolupráce / cooperation); Grafické řešení expozice / Graphic Designer: Jáchym Šerých; Autor audiovizuálního konceptu / Audiovisual Concept: Martin Hejl – Art director; AV producenti / AV Producers: byPINK.cz, Alžběta Karásková, Karel Poupě; Animace /Animation: Loomonthemoon.com; Hudba, sound design / Music, Sound Design: Matouš Godík; Mix zvuku / Sound Mixers: Martin Klusák, Matěj Senkrik


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru