Muzejní publikace roku

Automobil v českých zemích: Projížďka českou historií v automobilech ze sbírek NTM
Publikace představuje automobilovou sbírku Národního technického muzea, která patří k nejkvalitnějším teritoriálním sbírkám tohoto oboru ve světě. Autor knihy, Petr Kožíšek, v této publikaci zúročil své více než třicetileté působení ve funkci kurátora automobilové sbírky NTM. Kniha vedle kapitol popisujících historický vývoj muzea a jeho automobilové kolekce obsahuje i kompletní katalog všech automobilů sbírky. Její hlavní částí jsou pak chronologicky řazené výpovědi pěti desítek nejhodnotnějších automobilů této kolekce, které svými samostatnými „profily“ vypovídají nejen o svém výrobci, vývoji a technickém a konstrukčním řešení, ale prostřednictvím své provozní historie také o svých uživatelích a o vývoji společnosti a obecném historickém vývoji na území českých zemí. Kniha na 332 stranách přináší mnoho nových informací a dosud nepublikovaných dobových dokumentů a fotografií. Kniha byla vytištěna ve dvou obsahově plnohodnotných jazykových verzích – české a anglické.
83/2019
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Publikace představuje automobilovou sbírku Národního technického muzea, která patří k nejkvalitnějším teritoriálním sbírkám tohoto oboru ve světě. Proporcionálně dokumentuje vývoj automobilové výroby a dopravy na území České republiky a obsahuje vysoký počet významově zcela prominentních vozů. Součástí této sbírky jsou například první provozovaný automobil na našem území, první vyrobený automobil i první závodní vůz postavený v českých zemích, tak jako řada dalších vozů prvořadého historického významu, které stály u nejdůležitějších okamžiků vývoje. Sbírka nedokumentuje pouze technický a konstrukční vývoj oboru, ale ve svých širších výpovědních aspektech i vývoj společnosti. Obsahuje například i řadu automobilů, které jsou svou provozní historií úzce spjaty s nejvýznamnějšími událostmi obecných dějin, a jsou tak autentickými svědky slavných i tragických okamžiků v pohnuté historii země. Autor knihy, Petr Kožíšek, v této publikaci zúročil své více než třicetileté působení ve funkci kurátora automobilové sbírky NTM. Kniha vedle kapitol popisujících historický vývoj muzea a jeho automobilové kolekce obsahuje i kompletní katalog všech automobilů sbírky. Její hlavní částí jsou pak chronologicky řazené výpovědi pěti desítek nejhodnotnějších automobilů této kolekce, které svými samostatnými „profily“ vypovídají nejen o svém výrobci, vývoji a technickém a konstrukčním řešení, ale prostřednictvím své provozní historie také o svých uživatelích a o vývoji společnosti a obecném historickém vývoji na území českých zemí. Kniha na 332 stranách přináší mnoho nových informací a dosud nepublikovaných dobových dokumentů a fotografií. Kniha byla vytištěna ve dvou obsahově plnohodnotných jazykových verzích – české a anglické.
Petr Kožíšek
Tomáš Rasl, Petr Kožíšek, Kateřina Uksová, František Hulec, Patrik Sláma + archivy
Pavel Zelenka a Tereza Pavelková, studio Marvil
730 Kč česká verze, 930 Kč anglická verze
700 ks česká verze, 500 ks anglická verze
E-shop a prodejna Národního technického muzea

Nepovinné přílohy

978-80-7037-269-2 (česká verze), 978-80-7037-270-8 (anglická verze)
Reportáž České televize Události v kultuře (natáčeno 27.2. 2020). V pondělí 10. února 2020 proběhl v Dopravní hale NTM slavnostní křes knihy. Kmotry knihy se stali náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda, Radko Martínek a Alena Jahodová. Na fotografii s generálním ředitelem NTM Karlem Ksandrem a autorem knihy, kurátorem NTM Petrem Kožíškem.

Fotogalerie

nahoru