Muzejní výstava roku

Uprostřed Koruny české: Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550
Jedinečná výstava věnovaná výtvarnému umění východních Čech poskytuje ucelený pohled na kulturní bohatství regionu od doby posledních Přemyslovců až do období vlády jagellonské dynastie. Bohatství středověké krajiny východních Čech, která se ve 13.–16. století nacházela doslova „uprostřed zemí Koruny české“, je v tomto rozsahu představeno vůbec poprvé. V expozici je shromážděno přes 400 exponátů všech uměleckých oborů: doklady každodennosti, architektonické detaily, umělecké řemeslo, zbraně, mince, archivní dokumenty, rukopisy, pečeti; výtvarné umění zastupují sochy, deskové malby a několik velkých oltářních celků. Exponáty dokládají vysokou kulturní úroveň regionu a sledují proměnlivé umělecké vztahy mezi východními Čechami a sousedními oblastmi. Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI II. K výstavě byl vydán Průvodce výstavou v českém a anglickém jazyce.
1/2020
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
+420 495 512 391
muzeum@muzeumhk.cz
http://www.muzeumhk.cz
00088382
Královehradecký kraj

Povinné přílohy

Jedinečnost výstavy věnované výtvarnému umění východních Čech spočívá v uceleném pohledu na kulturní bohatství regionu od doby posledních Přemyslovců až do období konce vlády jagellonské dynastie. Deskové obrazy, monumentální oltáře, jednotlivé sochy, reliéfy, předměty uměleckého řemesla včetně zvonů, křtitelnic, vzácných monstrancí a kalichů, iluminované rukopisy, staré tisky i doklady každodennosti středověkého člověka, získané archeologickými průzkumy, dokládají kulturu východních Čech v období středověku a počátku novověku. Východočeská výtvarná kultura nikterak nezaostávala za ostatními oblastmi v Čechách a na Moravě. Ačkoli východočeský region utrpěl značné umělecké ztráty v období husitských válek, od druhé poloviny 15. století začal opět hospodářsky vzkvétat. Bohatí šlechtici a měšťané převážně utrakvistického vyznání se stali objednavateli uměleckých děl vysoké výtvarné kvality. Všechny předměty sloužily od doby svého vzniku k liturgickým účelům, mnohdy byly adaptovány pro aktuální potřebu náboženského vyznání, jak dokládají původně utrakvistické retábly či kalichy a monstrance. Ani opulentní barokní doba, kdy byla pořizována nová přepychová výbava do kostelů, často přestavěných v „moderním stylu“, nezastřela stopy středověké zbožnosti. Výstava zaplnila téměř celý interiér (čtyři výstavní sály) nově zrekonstruované budovy muzea od architekta Jana Kotěry. Středověká díla, tolik důležitá v životě tehdejších lidí, se tak snoubí s jedinečnými Kotěrovými interiéry a výstava nabízí návštěvníkovi další, poněkud nevšední, estetický zážitek. Výstava je hlavním výstupem projektu podpořeného programem MK ČR NAKI II (DG 16P02B003). Je řešen ve spolupráci čtyř významných institucí v ČR: UP v Olomouci, NPÚ, ÚDU AV ČR a MVČ v Hradci Králové.
Mgr. Helena Dáňová Ph.D., Mgr. Radek Bláha
Ondřej Bouška, Hana Čobanová, Josef Čoban, Lucie Kasíková, Jiří Leubner, Tomáš Roháček, Tatjana Štemberová, Hana Vítová
7.2.2020
28.6.2020
únor–červen (část prodloužena do konce července)
úterý–neděle
10–18, v pátek 10–20
PhDr. Markéta Pražáková
m.prazakova@muzeumhk.cz

Nepovinné přílohy

Radek Polívka, Tomáš Roháček
Radek Polívka, Tomáš Roháček
Ondřej Bouška, Radek Polívka, Tomáš Roháček
Programový bulletin MVČ 2-6/2020, Průvodce výstavou – česká a anglická verze (MVČ 2019), https://www.muzeumhk.cz/program/vystavy/755-uprostred-koruny-ceske-goticke-a-rane-renesancni-umeni-vychodnich-cech-1250-1550.html
Doprovodný program pro střední školy k výstavě Uprostřed Koruny české. Přednáška Františka Johna o zvonařství, další přednášky byly v plánu, ale z důvodu preventivních opatření proti šíření koronaviru se nekonaly. Konference k výstavě 5.–6. března 2020. Muzejní neděle Turnaj královny Elišky 8. března 2020. Komentovaná přednáška pro veřejnost 11. února 2020. Komentovaná přednáška pro veřejnost 10. března 2020. Komentované prohlídky pro objednané skupiny: Univerzita HK 25. února, 26.února. Připravujeme on-line výstavu.
Programový bulletin MVČ 2-6/2020; Český rozhlas Hradec Králové – pozvánka na výstavu 23.1.2020; Český rozhlas Hradec Králové – 26.2.2020, https://hradec.rozhlas.cz/vystava-uprostred-koruny-ceske-prosla-prvni-zmenou-kuratori-prubezne-obraci-8153539; Hradecký deník 8. 2. 2020, https://hradecky.denik.cz/kultura_region/hradec-kralove-muzeum-vychodnich-cech-vystavauprostred-koruny-ceske080220-hk.html; Česká televize: 6. 2. 2020 – Události v regionech https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000140206- udalosti-v-regionech/obsah/748861-uprostred-koruny-ceske; 7. 2. 2020 – Události v kultuře https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-vkulture/220411000120207/obsah/749201-uprostred-koruny-ceske; Český rozhlas: 7. 2. 2020 – Odpolední vysílání rozhovory s PhDr. Pražákovou a prof. Hlobilem https://hradec.rozhlas.cz/uprostred-koruny-ceske-v-hradci-kralove-se-muzete-vratit-do-casu-gotikya-8145665; Statutární město HK: https://www.facebook.com/hkralove/videos/523740198495432/; Mladá fronta Dnes 4.2. 2020, s. 15; Toulavá kamera 8.3. 2020 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/220562221500010/obsah/755256-vystava-uprostred-koruny-ceske.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru