Muzejní počin roku

Revitalizace špilberských vodojemů a nová expozice Chrám kamene
Vodojemy ukryté ve východní fortifikaci hradu Špilberku tvoří dvě oddělené podzemní prostory, které původně sloužily jako zásobárna pitné vody pro město. Jedná se o technickou památku z poslední třetiny 19. a z počátku 20. století. Zvenčí nenápadná stavba uvnitř skrývá okázalou dispozici, která evokuje chrámový prostor, jež přímo vybízel k adaptaci pro vystavení nejkvalitnějších artefaktů ze sbírky lapidária Muzea města Brna. Expozice „Chrám kamene“ prezentuje více než tři desítky kamenosochařských děl: středověké a raně novověké náhrobníky, raně novověké znaky a znakové kartuše, různé architektonické články zejména klenební svorníky, konzoly, žebra a okenní kružby ze 13. - 16. století. Vznik expozice je součástí širšího projektu dotovaného z IROP, v jehož rámci proběhla rekonstrukce severního dvora hradu, kde byly zřízeny nové restaurátorské dílny muzea.
4/2020
Muzeum města Brna, p. o.
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
+420 542 123 611
+420 728 664 613
muzeum.brno@spilberk.cz
http://www.spilberk.cz
00101427
Statutární město Brno

Povinné přílohy

Vodojemy ukryté ve východní fortifikaci hradu Špilberku tvoří dvě oddělené podzemní prostory, které původně sloužily jako zásobárna pitné vody pro město. Jedná se technickou památku z poslední třetiny 19. a z počátku 20. století. Zvenčí nenápadná stavba skrývá uvnitř překvapivě okázalou dispozici, která evokuje chrámový prostor, jež přímo vybízel k adaptaci pro vystavení nejkvalitnějších artefaktů ze sbírky lapidária Muzea města Brna. Sbírka téměř osmi set architektonických detailů a kamenosochařských děl pocházejících převážně ze zrušených městských hřbitovů, veřejných prostranství a budov, z rozsáhlých stavebních asanací ve městě Brně a později i z archeologických výzkumů. Z hlediska časového jsou zastoupeny prvky od poloviny 13. po 19. století. Novou expozicí muzeum navazuje na předchozí prezentace fondu lapidária veřejnosti. Poprvé byly prvky vystaveny v roce 1908 v prostorách křížové chodby a sálů bývalého dominikánského kláštera (dnes součást Nové radnice). V roce 1937 zde došlo k reinstalaci lapidária a v letech šedesátých, kdy se muzeum přestěhovalo na hrad Špilberk, začala jeho postupná likvidace, ukončená v roce 1988. Tehdy byly poslední exponáty převezeny do provizorních skladů na Špilberku. Jen velmi malá část lapidária byla od roku 2001 vystavena v autentických gotických prostorách přízemí hranolové věže Špilberku. Cílem nové stálé expozice „Chrám kamene“ je prezentovat zručnou práci kameníků i řemeslnou obratnost spojenou s jemným citem v díle kamenosochařů výběrem nejkvalitnějších exponátů. Stavebními úpravami bývalých vodojemů došlo k propojení obou samostatných objektů, byl vybudován nový vstupní portál a únikové schodiště. Expozice "Chrám kamene" prezentuje více než tři desítky kamenných exponátů, jakými jsou středověké a raně novověké (reliéfní i ryté) náhrobníky, raně novověké znaky a znakové kartuše, jako i různé architektonické články, zejména klenební svorníky, konzoly, žebra a okenní kružby ze 13. - 16. století. Dominantním exponátem jsou boží muka od Valeriana Planera z roku 1494, nejstarším přesně datovaným je pak náhrobek rektora Alberta z Krosna z roku 1399 z kostela sv. Mikuláše, který stál na dnešním náměstí Svobody. Adaptace vodojemů a expozice se realizovala v rámci projektu „NKP Špilberk – lapidárium a centrum restaurátorských činností“, dotovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, jehož součástí byla i rekonstrukce severního dvora hradu. Zde byly zřízeny nové restaurátorské dílny, zázemí údržby a v bývalých stájích rekonstruován vstupní objekt do špilberských kasemat. Součástí byla i rekonstrukce přilehlé plochy severovýchodního bastionu. S otevřením nové stále expozice byla vydána i dvojjazyčná odborná publikace s katalogem vystavených exponátů se stejnojmenným názvem Chrám kamene. Zároveň byl vytvořen i edukační program zaměřený pro základní a střední školy.

Filip Kyrc
+420 542 123 674, +420 607 114 790
kyrc@spilberk.cz

Nepovinné přílohy

Koncepce, výběr exponátů: PhDr. Pavel Borský, CSc.; Architektonické řešení: Architektonická kancelář Radko Květ, Ing. arch. Radko Květ; Realizace: Archatt, s. r. o.


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru