Muzejní výstava roku

Vize modernosti: Rudolf Sandalo (1899–1980) / Fotografie Rudolfa Sandala ve zlínském regionu
Výstavní projekt představuje přes 200 unikátních fotografií avantgardní architektury prvorepublikového Československa od Rudolfa Sandala (1899–1980). Poukazuje na dokonale zachycenou podstatu moderní architektury v jeho snímcích. Nejvýraznějšími příklady jsou Sandalovy fotografie vily Tugendhat od Ludwiga Miese van der Rohe nebo dokumentace staveb B. Fuchse, J. Grunta, E. Králíka, J. Kumpošta, O. Pořísky a dalších. Výstava zprostředkovává uměleckou úroveň snímků, které se řadí k absolutní špičce v oboru fotografie architektury. Její druhá část v grafickém kabinetu seznamuje se Sandalovými cennými originálními fotografiemi meziválečné architektury na Zlínsku od F. L. Gahury, V. Karfíka, M. Lorence a B. Fuchse. Výpovědní hodnotu originálních snímků doplňuje řada architektonických modelů staveb a nábytkové kusy z vily Tugendhat a dobové publikace i rozsáhlá objevná monografie.
5/2020
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace; Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín; Špilberk 210/1, 665 24 Brno
+420 573 032 220; +420 542 123 611
+420 602 575 497
info@galeriezlin.cz muzeum.brno@spilberk.cz
http://www.galeriezlin.cz http://spilberk.cz/muzeum-mesta-brna.cz
00094889 (KGVUZ); 00101427 (MuMB)
Zlínský kraj, Statutární město Brno

Povinné přílohy

Výstavní projekt představuje jeden z nejpočetnějších a nejcennějších konvolutů v architektonické sbírce Muzea města Brna – fotografické dílo Rudolfa Sandala ml. Sandalovy snímky jsou cenné nejen svou vypovídací hodnotou o dnes již mezinárodně proslulé meziválečné architektuře v Československu, ale jsou také dokladem vynikající úrovně její fotografické dokumentace. Blízký vztah moderní architektury a fotografie si uvědomovala většina iniciátorů soudobého uměleckého dění. Fotografie napomáhala avantgardnímu tvůrci vidět architekturu i jiným úhlem pohledu a také ji propagovala doma i v zahraničí v odborných a společenských časopisech a na výstavách. Například Sandalovy snímky brněnské vily Tugendhat od architekta Ludwiga Miese van der Rohe uvedly tuto ikonickou stavbu klasické architektonické moderny do povědomí znalců i milovníků soudobé moderní architektury v Evropě i v USA. Díky rozsáhlé badatelské práci se podařilo identifikovat Sandalovo autorství u řady snímků, patřících mezi nejcennější záznamy v kontextu dokumentace stavební historie československé architektury. Prezentace Sandalových excelentních snímků v hlavním výstavním prostoru zlínské galerie je rozšířena o samostatnou expozici v grafickém kabinetu, která podrobně seznamuje s cennými originálními fotografiemi architektury ve zlínském regionu. Zlínská prezentace nabízí poprvé možnost poznání díla tohoto brněnského fotografa se světovým renomé v tak širokém záběru. Rozsáhlá objevná výstava s více jak 200 originálními snímky i negativy je doplněna dobovými fotoaparáty, řadou architektonických modelů jednotlivých staveb i modelem a cennými nábytkovými kusy z vily Tugendhat a dobovými publikacemi a materiály. Zprostředkovává tak divácky atraktivní formou výjimečnou meziválečnou architekturu i fotografie odborníkům a široké veřejnosti. Svým architektonickým i výtvarným pojetím souzní s výstavními prostory galerie. K výstavě byla vydána i rozsáhlá objevná odborná publikace stejného názvu, doplňující celý projekt.
Mgr. Jindřich Chatrný, PhDr. Dagmar Černoušková, Mgr. Ladislava Horňáková
22.7.2020
13.9.2020
červenec–září
úterý–neděle
10–18
Mgr. Ladislava Horňáková
hornakoval@seznam.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Jindřich Chatrný, Mgr. Ladislava Horňáková
Mgr. Jindřich Chatrný, Mgr. Ladislava Horňáková, MgA. Jiří Pikous
Alena Jedličková (grafika), Mgr. Jindřich Chatrný, Mgr. Ladislava Horňáková
Vize modernosti / Visions of modernity. Rudolf Sandalo 1899–1980 – Publikace k výstavě (scan titulních stran). Vize modernosti / Visions of modernity. Rudolf Sandalo 1899–1980 – Skládačka k výstavě. Jana Vránová, Vize modernosti Rudolf Sandalo 1899–1980, Prostor Zlín, r. XXVII. 2/2020, s. 43–44
Slavnostní vernisáž výstavy: 21. 7. 2020; komentované prohlídky za přítomnosti autora a kurátorky výstavy: 22. 7., 18. 8., 8. 9.; edukační programy pro základní, střední a vysoké školy – v průběhu srpna a září.
ČT24 – https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3159792-fotograf-s-dusi-architekta-rudolfa-sandala-oslavuje-zlinska-galerie; Český rozhlas Vltava – https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-8261433; Archiweb – https://www.archiweb.cz/news/ve-zline-budou-k-videni-sandalovy-snimky-mezivalecne-architektury; iUmeni článek – https://www.iumeni.cz/clanky-recenze/udalosti/2020-vize-modernosti-rudolf-sandalo-1899-1980/; Seznam zprávy – https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ve-zline-budou-k-videni-sandalovy-snimky-mezivalecne-architektury-113104; InZlin – https://issuu.com/inzlin/docs/inzlin_le_to_2020; Skládačka; Prostor 2/2020; Zlin regiony – https://zlin.regiony24.cz/29-236895-galerie-zve-na-vystavu-rudolf-sandalo--vize-modernosti-; Zmínky: Zlínský kraj – https://www.kr-zlinsky.cz/rudolf-sandalo-1899-1980-vize-modernosti-kalendar-4539.html; Východní morava – https://www.vychodni-morava.cz/akce/139553; Zlínsko luhačovicko – https://www.zlinsko-luhacovicko.cz/akce/411-vize-modernosti-rudolf-sandalo-1899-1980; iUmeni – https://www.iumeni.cz/kalendar-akci/vystavy-vernisaze/vize-modernosti-rudolf-sandalo-1899-1980-g00275x71/; Artmap – https://www.artmap.cz/vize-modernosti-rudolf-sandalo-1899-1980/; Ostatní: Fa VUT – https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/14567-modely-z-vystavy-jak-jsme-chteli-bydlet-jsou-vystaveny-tentokrat-ve-zline; Památník Tomáše Bati ve Zlíně – https://pamatnikbata.eu/report-ze-zahajeni-vernisaze-vize-modernosti/; Stavba WEB – https://www.stavbaweb.cz/vize-modernosti-rudolf-sandalo-18991980-23374/clanek.html; Vyvolej.to nejzajímavější výstavy v srpnu – https://www.vyvolej.to/magazin/nejzajimavejsi-vystavy-umeni-v-cr; Muzeum města Brno – https://www.spilberk.cz/nase-vystava-o-rudolfu-sandalovi-je-k-videni-ve-zline/; Klub novinářů – https://www.klubnovinaruzlin.cz/news/vystava-rudolfa-sandala-ve-zline-prezentuje-originaly-fotografii-ikonickych-staveb-nasi-mezivalecne-architektury/.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru