Muzejní výstava roku

Tradice jedné hranice
Výstava TRADICE JEDNÉ HRANICE vznikla v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I‑CULT, financovaném z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V‑A Rakousko – Česká republika a zapojili se do ní projektoví partneři z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska. Jde o dvě vzájemně korespondující, ale samostatné výstavy, které jsou souběžně uspořádány v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci. Do soutěže Gloria musaealis přihlašujeme obě výstavy, které jsou realizovány ve Znojmě v prostorách znojemského hradu a v Muzeu Jindřichohradecka. Cílem výstav je představit nejenom historii, ale také současnost tradičních lidových zvyků, řemesel a života venkovského obyvatelstva všech uvedených regionů a poukázat na jejich specifika i na společné rysy.
9/2020
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o. / Muzeum Jindřichohradecka
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo / Balbínovo náměstí 19/I, 377 11 Jindřichův Hradec
+420 515 282 211 (Znojmo); +420 384 363 661 (Jindřichův Hradec
info@muzeumznojmo.cz muzeum@mjh.cz
http://www.muzeumznojmo.cz http://www.mjh.cz
00092738 (Znojmo); 00070971 (Jindřichův Hradec)
Jihomoravský kraj; Jihočeský kraj

Povinné přílohy

Z projektu Mezinárodní kulturní platfomy I-CULT vznikly dvě vzájemně korespondující výstavy, které jsou souběžně uspořádány v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci. Zatímco se v Jindřichově Hradci seznámíme především s kalendářními obyčeji, ve Znojmě se vedle tradičního oděvu, svatebních obyčejů a života na usedlosti dozvíme také o některých řemeslech typických pro daný region. Výstava v Muzeu Jindřichohradecka je rozdělena do pěti částí, které prezentují nejenom notoricky známé výroční zvyky, slavnosti a lidové zábavy, jako jsou Velikonoce, čarodějnice, máje, poutě, posvícení, Advent, Vánoce, Tři králové a masopust, ale také třeba královničky, posejpky, smrtolky, barborky lucky a další, které sice patří ke vzácným jevům, ale přesto se stále na několika málo místech vyskytují. Výstava na znojemském hradě je rozdělena do dvou zá¬kladních oddílů, které se týkají především lidového oděvu a zemědělské a řemeslné výroby na území jižní Moravy, jižních Čech, Vysočiny a Dolního Rakouska. První sál se věnuje tradičnímu oděvu a druhý představení života na usedlosti během dnů všedních i svátečních. Jednot¬livé exponáty a textové panely seznamují návštěvníka s činností rolníků od orby až k výmlatu, s vinařstvím, zelinářstvím (pěstování okurek), bramborářstvím, rybníkářstvím a rybolovem. Vše dokresluje videoprojekce zachycující některé z řemesel zpracovaných v podobě medailonků, ale také krátké dokumenty pořízené v průběhu hodů a posvícení nebo masopustních obchůzek v regionu. Součástí obou výstav je dětský koutek s edukačními prvky a pracovními listy. K výstavám byl vydán také výstavní katalog. Součástí výstav je i putovní fotografická výstava. Cílem obou výstav je seznámit s životem obyvatel venkova 19. a počátku 20. století, aby návštěvníci mohli pochopit rozmanitost, kterou způsob života na obou stranách hranice svého času nabízel. I přesto, že naši předkové mluvili odlišnými jazyky a v některých případech také žili v rozdílném prostředí, jejich způsob myšlení se až nápadně podobal.
Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D. (Znojmo) / Mgr. Alexandra Zvonařová (Jindřichův Hradec)
AVES servis, spol. s r. o. (Znojmo) / Truhlářství TOMARO (Jindřichův Hradec)
PhDr. Dana Nováková, Mgr. Jitka Katovská, Silva Smutná, Mgr. Josef Šuba, PhDr. Katina Lisá, Marie Žílová, Eva Jurmanová, Věra Pospíšilová, Hana Vyšínská, Šárka Kvapilová, Pavel Böhm
26.6.2020
6.1.2022
červen–září; říjen a 1. 11. / červenec–říjen, prosinec
úterý–neděle; sobota–neděle / denně
9 –17 / 9–16
Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D. (Znojmo) / Mgr. Alexandra Zvonařová (Jindřichův Hradec)
macuda@muzeumznojmo.cz / zvonarova@mjh.cz

Nepovinné přílohy

Ing. arch. Eva Macholánová (Znojmo) / Mgr. Helena Svobodová (Jindřichův Hradec)
Mgr. Helena Svobodová (Jindřichův Hradec)
Radomír Lejska (Znojmo) / Mgr. Helena Svobodová (Jindřichův Hradec)
Plakát, pozvánka na slavnostní otevření výstavy; kinoreklama; billboard; katalog k výstavě ISBN: 978-87520-62-8 (obálka katalogu a katalog)
Slavnostní otevření znojemské výstavy se uskutečnilo 2. 7. 2020 v 16.00 hod. na znojemském hradě a jindřichohradecké části 17. 7. 2020 v Muzeu Jindřichohradecka. Obě vernisáže proběhly za účasti projektových partnerů, spolupracovníků a hostů, kteří se na realizaci výstavy v rámci projektu INTERREG podíleli. K oběma společným výstavám byl vydán katalog. V průběhu obou výstav probíhaly komentované prohlídky pro veřejnost s autory výstav etnografy Jiřím Mačudou a Alexandrou Zvonařovou. K výstavám byly realizovány v průběhu prázdnin dílničky pro rodiny s dětmi a v záři skupinové dílny pro děti z MŠ a ZŠ Ve Znojmě probíhaly prázdninové dílničky pod názvem „Jak kolovrátek zpívá?“, „Jak se sukně točí“ a „Jak kvítí na pentlích září?“.
– Tisková zpráva Jihomoravského muzea ve Znojmě; – Upoutávka vysílaná na rádiu Blaník KISS, Evropa 2, Country rádio po dobu trvání výstavy; – Pozvánka na výstavu odvysílaná v České televizi Brno dne 15. 7. 2020; – Článek v týdeníku 5plus2 Znojemsko 15. 5. 2020 (příprava výstavy); – Článek online denik.cz 15. 6. 2020 (příprava výstavy); – Článek v regionálním týdeníku Znojemský týden 22. 6. 2020 (příprava výstavy); – Článek v regionálním týdeníku Znojemsko 22. 6. 2020 (příprava výstavy); – Článek ve Znojemských listech 25. 6. 2020 (o výstavě); – Článek v týdeníku 5plus2 Znojemsko 26. 6. 2020 (o zvycích a výstavě); – Článek ve znojemském Deníku Rovnost dne 2. 7. 2020 (zahájení); – Článek v regionálním týdeníku Znojemský týden 13. 7. 2020 (zahájení); – Článek ve Znojemských listech 23. 7. 2020 (o výstavě); – Článek v týdeníku 5plus2 Znojemsko 31. 7. 2020 (o výstavě); – Článek v regionálním týdeníku Znojemský týden 10. 8. 2020 (dílničky pro děti); – Televizní pořad TAMTAM na ČT Déčko (premiéra 12. 9. 2020).

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru