Muzejní výstava roku

Tradice jedné hranice
Výstava vznikla v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I‑CULT, financovaném z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V‑A Rakousko – Česká republika a zapojili se do ní projektoví partneři z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska. Jde o dvě vzájemně korespondující, ale samostatné výstavy, které jsou souběžně uspořádány v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci. Do soutěže Gloria musaealis přihlašujeme výstavu, která je realizována ve Znojmě v prostorách znojemského hradu. Cílem výstavy je představit nejenom historii, ale také současnost tradičních lidových zvyků, řemesel a života venkovského obyvatelstva všech uvedených regionů a poukázat na jejich specifika i na společné rysy.
9/2020
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
+420 515 282 211
info@muzeumznojmo.cz
http://www.muzeumznojmo.cz
00092738
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Z projektu Mezinárodní kulturní platfomy ICULT vznikly dvě vzájemně korespondující výstavy, které jsou souběžně uspořádány v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci Zatímco se v Jindřichově Hradci seznámíme především s kalendářními obyčeji, ve Znojmě se vedle tradičního oděvu, svatebních obyčejů a života na usedlosti dozvíme také o některých řemeslech typických pro daný region. Výstava „Tradice jedné hranice“ na znojemském hradě je rozdělena do dvou základních oddílů, které se týkají především lidového oděvu a zemědělské a řemeslné výroby na území jižní Moravy, jižních Čech, Vysočiny a Dolního Rakouska.. V prvním sále výstavy, který je věnovaný tradičnímu oděvu, jsou vystavené různé ženské čepce, často svatební, ale i jednotlivé oděvní součástky, originály, které pochází z depozitářů jednotlivých muzeí. Vystaveny jsou však i celé krojové komplety. Ve druhém, větším sále výstavy je představen život na usedlosti během dnů všedních i svátečních. Jednotlivé exponáty a textové panely seznamují návštěvníka s činností rolníků od orby až k výmlatu, s vinařstvím, zelinářstvím (pěstování okurek), bramborářstvím, rybníkářstvím a rybolovem, ale i s prací v zimním čase, především draním peří nebo předením lněného, popř. konopného vlákna. Zajímavé jsou také tři trojrozměrné modely: dožínková scéna z Dolních Dubňan, práce ve sklepě z Jaroslavic v čase vinobraní a tolik proslavená moravská zabíjačka, umístěné ve sloupech uprostřed místnosti. Vše dokresluje videoprojekce zachycující některé z řemesel zpracovaných v podobě medailonků, ale také krátké dokumenty pořízené v průběhu hodů a posvícení nebo masopustních obchůzek v regionu. Na výstavě jsou umístěny rovněž dobové fotografie představující lidové obyčeje Znojemska, Moravskokrumlovska a Vysočiny. Cílem výstavy je seznámit návštěvníka s životem obyvatel venkova 19. a počátku 20. století, aby návštěvníci mohli pochopit rozmanitost, kterou způsob života na obou stranách hranice svého času nabízel. I přesto, že naši předkové mluvili odlišnými jazyky a v některých případech také žili v rozdílném prostředí, jejich způsob myšlení se až nápadně podobal.
Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D.
AVES servis, spol. s r. o.
PhDr. Dana Nováková, Mgr. Jitka Katovská, Silva Smutná, Mgr. Josef Šuba, PhDr. Katina Lisá, Marie Žílová, Eva Jurmanová, Věra Pospíšilová, Hana Vyšínská, Šárka Kvapilová, Pavel Böhm
26.6.2020
1.11.2020
červen–září; říjen a 1. 11.
úterý–neděle; sobota–neděle
9 –17
Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D.
macuda@muzeumznojmo.cz

Nepovinné přílohy

Ing. arch. Eva Macholánová
Radomír Lejska
Plakát, pozvánka na slavnostní otevření výstavy; kinoreklama; billboard; katalog k výstavě ISBN: 978-87520-62-8 (obálka katalogu a katalog)
Slavnostní otevření znojemské výstavy se uskutečnilo 2. 7. 2020 v 16.00 hod. na znojemském hradě a proběhlo za účasti projektových partnerů, spolupracovníků a hostů, kteří se na realizaci výstavy v rámci projektu INTERREG podíleli. K oběma společným výstavám byl vydán katalog. Proběhla (a další ještě na začátku září proběhne) komentovaná prohlídka výstavy pro veřejnost s autorem výstavy etnografem Jiřím Mačudou. K výstavě jsou realizovány v průběhu prázdnin dílničky pro rodiny s dětmi „Jak kolovrátek zpívá?“, „Jak se sukně točí“ a „Jak kvítí na pentlích září?“.
– Tisková zpráva Jihomoravského muzea ve Znojmě; – Upoutávka vysílaná na rádiu Blaník KISS, Evropa 2, Country rádio po dobu trvání výstavy; – Pozvánka na výstavu odvysílaná v České televizi Brno dne 15. 7. 2020; – Článek v týdeníku 5plus2 Znojemsko 15. 5. 2020 (příprava výstavy); – Článek online denik.cz 15. 6. 2020 (příprava výstavy); – Článek v regionálním týdeníku Znojemský týden 22. 6. 2020 (příprava výstavy); – Článek v regionálním týdeníku Znojemsko 22. 6. 2020 (příprava výstavy); – Článek ve Znojemských listech 25. 6. 2020 (o výstavě); – Článek v týdeníku 5plus2 Znojemsko 26. 6. 2020 (o zvycích a výstavě); – Článek ve znojemském Deníku Rovnost dne 2. 7. 2020 (zahájení); – Článek v regionálním týdeníku Znojemský týden 13. 7. 2020 (zahájení); – Článek ve Znojemských listech 23. 7. 2020 (o výstavě); – Článek v týdeníku 5plus2 Znojemsko 31. 7. 2020 (o výstavě); – Článek v regionálním týdeníku Znojemský týden 10. 8. 2020 (dílničky pro děti).

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru