Muzejní výstava roku

Bílá místa konce války (1944–1945): Válečná výroba a nucené nasazení v Semilech
Výstava se na základě podrobného archivního a materiálového výzkumu snaží přinést světlo do tématu válečné výroby, nucené práce a událostí konce války v Semilech. Základní koncepce je nastavena tak, aby i v omezených prostorách menšího regionálního muzea a s omezenými lidskými zdroji vznikla působivá instalace, která návštěvníka vtáhne do tématu. S problematikou se návštěvník seznamuje za pomocí velkoformátových diorámat, unikátních artefaktů z muzejních i soukromých sbírek, dobových plánů a dokumentů. Atmosféru dokreslují zvukové instalace a promítání čtvrthodinového stejnojmenného dokumentu vzniklého v produkci muzea, obsahujícího mimo jiné i svědectví dosud žijících pamětníků. Pro zájemce o podrobnější informace je k dispozici také stejnojmenná publikace (není součástí grantu MK, vznikla za podpory Města Semily v rámci muzejní ediční řady).
13/2020
Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o.
Husova 2, 513 01 Semily
+420 481 622 528
+420 775 859 000
muzeum@muzeumsemily.cz
http://www.muzeumsemily.cz
00085839
Město Semily

Povinné přílohy

Výstava se na základě podrobného archivního a materiálového výzkumu snaží přinést světlo do tématu válečné výroby, nucené práce a událostí konce války v Semilech. Osvětluje tak jednu z nejdůležitějších a přitom málo probádaných kapitol regionálních dějin a zároveň se minimálně po dobu svého konání stává jakýmsi neoficiálním muzeem válečné výroby a nuceného nasazení, které jinak v Čechách chybí. Cílem bylo v omezených prostorách malého regionálního muzea a s omezenými lidskými zdroji vytvořit co nejpůsobivější expozici, která by návštěvníka vtáhla do děje, dala mu pocítit atmosféru tehdejší doby a zároveň ho poutavým způsobem informovala o nepříliš známém tématu. Základními prostředky k tomu jsou velkoformátová diorámata, unikátní artefakty nejen z muzejních, ale i z četných soukromých sbírek, dobové plány a dokumenty. Atmosféru dokreslují zvukové instalace a promítání čtvrthodinového stejnojmenného dokumentu vzniklého v produkci muzea, obsahujícího mimo jiné i svědectví dosud žijících pamětníků. Pro zájemce o podrobnější informace jsou k dispozici detailní popisky a také stejnojmenná publikace (není součástí grantu MK, vznikla za podpory Města Semily v rámci muzejní ediční řady). Jak film, tak kniha budou po skončení výstavy tvořit trvalý záznam k tématu, který bude dostupný v rámci celé ČR (film v současné době přejímá do distribuce Česká televize). Zároveň se ale podařilo zajistit i další využití pro samotnou výstavu, kterou po skončení instalace v semilském muzeu převezme muzeum ve Dvoře Královém n. L. a s metodologickou pomocí ze Semil si ji doplní o historii místního sesterského podniku Junkers. Na výstavu navazuje nabídka programů pro školy, exkurze a komentované prohlídky.
PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D.
Michal Ďurech, Jan Chleboun, Ing. arch. Dominik Burda
17.7.2020
15.1.2021
VII.–VIII.; IX.–XII., I.
po–ne; út–ne
9–17; 9–12, 13–16
Tomáš Chvátal
t.chvatal@muzeumsemily.cz

Nepovinné přílohy

PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D.
PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D.
PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D.
Dne 17. 7. 2020 vernisáž výstavy za účasti zástupců Česko-německého fondu budoucnosti, SOkA Semily, Města Semily a dalších spolupracujících osob a institucí. Přijela také 93 letá paní Věra Síbrová, která byla nuceně nasazena v továrně Zittwerke. Dne 19. 9. 2020 – exkurze Putování po válečné výrobě v Semilech – exkurze po místech ubytovacích táborů ukončená prohlídkou továrního areálu v Řekách. Dne 30. 9. 2020 – slavnostní premiéra dokumentu Bílá místa konce války. Od 1. 9. 2020 průběžně – program pro školní skupiny (zatím realizováno 6x, plánuje se návštěva dalších skupin, výstavu by měla nakonec shlédnout většina semilských středoškoláků plus vybrané třídy 2. stupně ZŠ). Program zahrnuje výklad autora výstavy, skupinovou práci studentů na zjišťování osudů jednotlivých pracovníků a závěrečné promítání dokumentárního filmu. Dne 15. 10. 2020 – komentovaná prohlídka s autorem výstavy.
23.7.2020 – Naše Pojizeří: Bílá místa konce války odkrývají v semilském muzeu. http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/foto-bila-mista-konce-valky-odkryvaji-v-semilskem-muzeu/?aktualitaId=65591; Srpen 2020 – Charvát magazín (tovární magazín nástupnické firmy Zittwerke): Muzeum láká na výstavu filmovým trailerem + Společně jsme odkryli záhady kolem utajené výroby v Zittwerke – v příloze v souboru Magazín 4, s. 3–4. Plus zprávy o knize, která s výstavou souvisí (viz přihláška v kategorii Publikace). V rámci výstavy byl vytvořen také filmový dokument, který je ke zhlédnutí na Youtube https://www.youtube.com/watch?v=U8P9OhyfLf8

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru