Muzejní výstava roku

V lesku zlata, v záři barev: Umění podmalby na skle
Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze velmi různorodou kolekci čítající na 387 předmětů z období od antiky po 19. století. Podstatnou část této sbírky tvoří díla české provenience ze 17. až 19. století, najdeme však v ní též neméně významná evropská díla tohoto specifického umění, a sice podmalby z Tyrolska, Benátek, Lombardie, Norimberku, Curychu, Neapole či Kaufbeuren v Bavorsku. O základy sbírky se zasloužil jeden ze zakladatelů muzea Vojtěch svobodný pán Lanna. Tyto podmalby jsou pro sbírku zásadní a velice vzácné. Nejcennější renesanční obrazy zastupuje dílo Hanse Jakoba Sprüngliho (1559–1637) z Curychu nebo drobná podmalba signovaná „VBL“. Z období baroka pocházejí práce nizozemského malíře Gerharda Janssena (1636–1725), Daniela Preisslera (1636–1733) působícího v Kunštátu, podmalby připisované tzv. česko-francké škole nebo díla malířů činných v 18. století v Augsburgu. Naprostá většina vystavených děl pochází ze sbírek UPM v Praze.
20/2020
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
+420 778 543 900
+420 778 543 900
info@upm.cz
http://www.upm.cz
00023442
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Výstava V lesku zlata, v záři barev byla připravená téměř výhradně ze sbírek UPM. Muzeum ji připravilo v roce 135. výročí svého založení. Je výsledkem mnohaletého odborného výzkumu, úzce spojeného i s restaurátorským průzkumem. Výstava obsahuje ukázky podmaleb na skle z období od antiky přes středověk, renesanci, baroko až po druhou polovinu 18. a zejména 19. století. Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla UPM velmi pestrou kolekci čítající na 387 předmětů z období od pozdní antiky po devatenácté století. Z ní bylo vybráno 135 nejcharakterističtějších obrazů, někdy nevelkých rozměrů, ale velmi vzácných, protože dnes jsou již na trhu s uměním velkou zvláštností. Mezi 135 vybranými díly je i soubor 30 podmaleb, které mezi lety 2001 a 2017 prošly náročným procesem restaurování. Výstava přibližuje historický vývoj tohoto specifického druhu umění, jež v podobě noblesních předmětů představovalo vysoce ceněné položky v chrámových pokladnicích a šlechtických i měšťanských sbírkách. Tyto předměty byly vždy v popředí sběratelského zájmu, což připomíná i 13 exponátů z původní sbírky zakladatele muzea Vojtěcha svobodného pána Lanny. Z jeho kolekce pochází celkem 17 podmaleb – což sice není ohromující počet, ovšem jedná se o velmi zásadní a cenné položky celé sbírky. Nejcennější renesanční obrazy zastupuje dílo Hanse Jakoba Sprüngliho (1559–1637) z Curychu nebo drobná podmalba signovaná „VBL“. Z období baroka pocházejí práce nizozemského malíře Gerharda Janssena (1636–1725), Daniela Preisslera (1636–1733) působícího v Kunštátu, podmalby připisované tzv. česko-francké škole nebo díla malířů činných v 18. století v Augsburgu. Naprostá většina vystavených děl pochází ze sbírek UPM v Praze, výběr však doplňují podmalby z dalších veřejných galerií a muzeí v České republice i zápůjčky ze sbírek soukromých. Expozice nabídne i výběr grafik, které se staly předlohou pro některé vystavené podmalby. Součástí výstavy byly dvě aktivní zóny. Představily techniku podmalby a možné způsoby jejího poškození a digitální prezentaci postupu restaurování jednoho z vystavených exponátů. K výstavě UPM vydalo stejnojmenný katalog v českém a anglickém jazyce.
Helena Brožková, prom. hist. – koncept výstavy; Ing. Dušan Seidl – architektonické řešení
MiniMaxStudio – grafický design
27.2.2020
22.11.2020
II–XI
út, st–ne
10–20, 10–18
Jana Černovská
cernovska@upm.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Dušan Seidl
MiniMaxStudio
Stejnojmenný katalog výstavy v českém a anglickém jazyce. Propagační disky – DL, CLV, velkoplošný banner, QS a další.
Komentované prohlídky – celkem 7 KP; Cyklus přednášek – Techniky a restaurování podmaleb ze sbírky UPM v Praze, Zlidovělá podmalba na skle na území českých zemí, umění podmalby v českých zemích; Komentovaná prohlídka pro pedagogy; Distanční edukační programy pro školy připravené studenty KVV PedF UK v Praze na https://www.upm.cz/metodiky-sekce-pro-ucitele-dokumenty-ke-stazeni/; Celodenní dílny pro veřejnost – Za sklem; Příměstský výtvarný tábor – Pod sklem; Rodinné výtvarné dílny – celkem 2.
i-umeni.cz 27. 2. https://www.iumeni.cz/kalendar-akci/vystavy-vernisaze/v-lesku-zlata-v-zari-barev-umeni-podmalby-na-skle-ze-sbirek-upm-g00133x42/; Listy Prahy 1 březen https://www.listyprahy1.cz/clanek.php?id=1&cislo=3; ČRo Vltava, Mozaika 2.3. https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-8156683; Art-Tour, 23. 7. https://www.art-tour.cz/vytvarne-umeni/62-pozvanka/3523-lesk-zlata-a-zar-barev-na-skle; Právo 23. 7. (v příloze); Novinky 23. 7. https://www.novinky.cz/kultura/545987-lesk-zlata-a-zar-barev-na-skle.html; Art+Antique 11. 6. https://www.artantiques.cz/umeni-podmalby-na-skle; Kritiky.cz 3. 3. https://www.kritiky.cz/zlata-krasa-podmaleb/; Týden 26. 2. https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/podmalby-na-skle-od-antiky-po-19-stoleti_540032.html.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru