Muzejní výstava roku

BAO ABC: Jak a proč vzniká kniha pro děti
Baobab není „pouhým“ nakladatelstvím se zaměřením na vydávání dětských obrazových publikací, ale spíše organickým celkem, který se neustále rozrůstá o další aktivity. Podporuje mladé ilustrátory i spisovatele, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou literární scénu pro děti a mládež a snaží se seznámit české publikum s nejzajímavějšími ilustrátory 20. i 21. století. Výstava v Západočeské galerii v Plzni představuje myšlenkové a tvůrčí zázemí, v němž publikace nakladatelství Baobab vznikají, poodhaluje inspirace, uvádí kmenové i zahraniční autory, místy se dotkne obecnějšího tématu knižní kultury, uvádí archivy, obrazové fragmenty, budoucí záměry. Tištěný průvodce – pracovní list, který návštěvníky ve výstavě doprovází od A až do Ž, naznačuje, s jakými výzvami se vypořádávají ilustrátoři, redaktoři, typografové, tiskaři, nakladatelé a další, bez nichž by žádná důkladně zpracovaná kniha nemohla vzniknout.
29/2020
Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Pražská 13, 301 00 Plzeň
+420 377 908 511
info@zpc-galerie.cz
http://www.zpc-galerie.cz
00263338
Krajský úřad Plzeňského kraje

Povinné přílohy

Výstava BAOABC se věnuje oblasti knižní kultury – zejména dětským obrazovým publikacím – a představuje témata, která přípravu knih zpravidla provázejí. Vznikla ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab, jenž slouží jako příklad pro nastínění obecnějších problémů. Jednotlivé tematické bloky jsou uspořádány podle principu abecedy, který je organizaci dětského světa blízký. Prezentovat knižní objekty ve výstavním prostoru je úkolem nelehkým a nevděčným. Kniha je určena ke čtení a prohlížení, kromě obsahové roviny má svou materialitu, o které každý nakladatel i grafický úpravce nutně musí přemýšlet. Bezpečnou cestou je vystavovat knihy jako artefakty, které nebudou zničeny ani zcizeny. Tato cesta je nicméně ve vztahu k představám tvůrců knih příliš mdlá a strnulá – knihy přicházejí o svůj život, kterým nás okouzlují již dlouhá staletí (ztrácí se jejich vůně, není nám umožněno porozumět jejich uspořádání, nevidíme ani grafické či polygrafické finesy). Snahou výstavy BAOABC bylo tato omezení – alespoň částečně – překonat. Knihy jsou sice představeny jako objekty, ale zároveň je pozornost věnována procesům, které jejich vznik provázejí (sekce C / Cesta knihy, D / Detail, E/ Errata atd.). Knihami je v různých částech expozice možné listovat, prostor výstavy se zde proměňuje spíše v prostor knihkupectví či knihovny. Autoři výstavy vycházeli z profilu nakladatelství Baobab, na jehož produkci se pokusili představit myšlenkové a tvůrčí zázemí, v němž publikace vznikají, poodhalit inspirace, uvést kmenové i zahraniční autory, odkrýt archivy, obrazové fragmenty - pozvat návštěvníky do zcela konkrétní nakladatelské kuchyně. Koncept i samotná instalace výstavy vznikaly jako tvůrčí dílo celého týmu, včetně architektonického řešení a návrhu mobiliáře. V současné době virtuality a preferencí sociálních sítí obrací výstava pozornost zpět ke knize, nabízí dětským návštěvníkům prostřednictvím knihy rozvoj fantazie, kreativity i kultivaci jazyka. Doplňuje řadu výstav ZČG, které byly v minulosti knize a knižním tvůrcům věnovány (PODTRŽENO… Luboš Drtina, Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek MUO, J. Váchal, Robert V. Novák).
Doc. MgA. Juraj Horváth; Mgr. Pavla Pauknerová, Ph.D.
Západočeská galerie v Plzni, p. o.
doc. MgA. Juraj Horváth, Mgr. Pavla Pauknerová, Ph.D., Mgr. Ondřej Čech, MgA. Monika Matějková, Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D., doc. MgA. Michaela Kukovičová, Benjamin Horváth
16.10.2020
7.2.2021
X.–XII., I.–II.
út–ne
10–18
Mgr. Marcela Štýbrová
stybrova@zpc-galerie.cz

Nepovinné přílohy

architektonické řešení Ondřej Čech a Monika Matějková
Juraj Horváth, Jan Čumlivski, Jakub Plachý, Michaela Kukovičová, Benjamin Horváth
Pracovní list – průvodce výstavou
Komentované prohlídky s autory výstavy, které byly v době uzavření galerie kvůli coronavirové epidemii publikovány online na FB a webových stránkách ZČG, a to ve 3 částech: 2 online kreativní výzvy pro návštěvníky, workshop pro děti s Evou Volfovou, realizovaný 17. prosince 2020 ve výstavní síni „13“ (videozáznam zveřejněn online na sociálních sítích ZČG).
1. Art + Antiques. BAOABC. Jak a proč vzniká knih pro děti. 6. 11. 2020, s. 77; 2. Art+Antiques. Tipy. 12. 10. 2020, s. 72–76; 3. Klatovský deník. On-line výstava o vzniku knihy. 10. 11. 2020, s. 1; 4. Moderní byt. BAOABC: Jak a proč vzniká kniha pro děti. 7. 8. 2020, s. 120; 5. Plzeňský deník. Jak vzniká kniha pro děti. 30. 11. 2020, s. 2; 6. Plzeňský deník. Kam vyrazit v okolí. 13. 11. 2020, s. 9; 7. Plzeňský deník. Projděte si výstavu o vzniku. 7. 11. 2020, s. 2; 8. Právo. Galerie zahájí dvěma výstavami. Ivan Blažek. 1. 12. 2020, s. 10.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru