Muzejní počin roku

Faksimile Graduálu literátského sboru v Litomyšli z roku 1563
Faksimile Graduálu literátského sboru v Litomyšli byla zhotovena v letech 2018–2020 MgA. Ivanem Kopáčikem a financována z vlastních zdrojů Regionálního muzea v Litomyšli (RML). Litomyšlský graduál patří mezi velkoformátové liturgické zpěvníky a je nejvzácnějším sbírkovým předmětem RML. Byl vytvořen v Praze v letech 1561–1563 v dílně iluminátora Matouše Ornyse z Lindperka, text a noty psal Jiří Lachem Nepomucký a vazbu provedl Adam, knihař na Malé Straně. Všichni jmenovaní patřili ke špičce svého oboru. Zpěvník si objednalo literátské bratrstvo při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Kopie byla provedena na materiálech totožných s originálem a tradičními dobovými knihařskými postupy. Faksimile je svojí velikostí a náročností provedení zcela mimořádným počinem v rámci České republiky.
31/2020
Regionální muzeum v Litomyšli
Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
+420 461 615 287
+420 739 031 849
klimes@rml.cz
http://www.rml.cz
71191283
Pardubický kraj

Povinné přílohy

Litomyšlský graduál z let 1561–1563 (inv. č. R-203), nejcennější sbírkový předmět Regionálního muzea v Litomyšli, patří k nejkrásnějším liturgickým zpěvníkům utrakvistických literátských bratrstev v Čechách a na Moravě. Kniha je bohatě iluminovaná a úctyhodná i svými rozměry – zavřená měří 64 x 43 cm, tloušťka 20 cm, váha 36 kg, v dubových deskách potažených kůží s kováním je dnes svázáno 520 pergamenových listů. Graduál byl v minulosti dlouhodobě vystavován ve stálé expozici litomyšlského muzea. Nejprve od jeho vzniku v roce 1891 do poloviny 20. století a znovu od roku 2014. Pro vzácné renesanční dílo není dlouhodobé vystavování vhodné. Z důvodu jeho ochrany jsme přistoupili ke zhotovení faksimile. Jejího provedení se ujal MgA. Ivan Kopáčik, vedoucí ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Práce probíhaly v letech 2018–2020. Cílem bylo vyhotovit kopii, která bude prezentována jako otevřená kniha umožňující návštěvníkům prohlídku nejkrásnější dvoustrany knihy a rovněž její vazby. Knižní blok (tzv. slepý) byl vyskládán z papírů v gramáži a tloušťce odpovídající pergamenu, všechny ostatní části byly zhotoveny z materiálů totožných s originálem (pergamen, useň, dřevo, kov, barvy, inkousty, suché pastely a jiné) a rovněž totožnými ručními technikami. Blok je šitý a plně funkční, vazba je celokožená s dokonale provedeným slepotiskem a náročně pojatým kováním včetně spon. Do bloku je vložena pergamenová a ručně malovaná a zlacená dvoustrana na foliu 101v a 102r. Na prvním se nachází celostránková iluminace s vyobrazením zpěváků literátského bratrstva v interiéru kostela a pověsti o knížeti Svatoplukovi a třech prutech. Na druhém foliu je iniciála A, ve které je mužská postava se svatozáří (Izaiáš), borduru pak tvoří rostlinné motivy a na spodním okraji tři erby s nápisovými páskami. Většinu strany vyplňuje text s kvadratickou notací, vsazenou do notové osnovy. Ať už je graduál otevřený či zavřený, položíme-li vedle sebe originál a kopii, jsou od sebe k nerozeznání. Graduál je jedním ze signifikantních předmětů stálé expozice litomyšlského muzea. Stejně jako originál byla nyní i jeho faksimile umístěna do novogotické vitríny, kterou nechali naši předchůdci za tímto účelem vyhotovit již v roce 1891. Instalace je provedena tak, že je možné obdivovat nejen vnitřní výzdobu, ale i renesanční slepotiskovou výzdobu knižních desek a litých kovaní a spon. Realizací a prezentací faksimile tak můžeme návštěvníkům maximálně zpřístupnit zážitek z tohoto výjimečného umělecko-řemeslného díla. Faksimile je svým pojetím, velikostí, použitými technikami a celkovou náročností provedení zcela mimořádným počinem, který v rámci České republiky za mnoho desetiletí nemá obdoby.

René Klimeš
+420 739 031 849
klimes@rml.cz

Nepovinné přílohy

Autor faksimile: MgA. Ivan Kopáčik, vedoucí ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Ideová spolupráce: Mgr. René Klimeš, Mgr. Miluše Vopařilová, MgA. Veronika Sochůrek, Regionální muzeum v Litomyšli


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru