Muzejní výstava roku

Mikuláš Medek: Nahý v trní
Retrospektiva malíře Mikuláše Medka patří k nejrozsáhlejším výstavám Národní galerie Praha. Kromě Valdštejnské jízdárny, kde je představena autonomní část Medkova malířského díla od jeho počátků po vlastní závěr, jsou v Klášteře sv. Anežky České vůbec poprvé společně vystaveny Medkovy práce pro kostely v Jedovnicích, Kotvrdovicích a Senetářově. Rozměrné realizace pro Československé aerolinie jsou umístěny ve Veletržním paláci. Výstava přesahuje rozměr pouhé hodnotící retrospektivy. Je rozšířena o dosud neznámé práce a filmy z autorovy pozůstalosti, práce autorů, kteří jej ovlivnili a s jejichž tvorbou se vyrovnával (Toyen, Dalí, Teige), či o práce generačních vrstevníků, s nimiž se přátelil a se kterými společně vystavoval (Sekal, Istler, Koblasa, Piesen či Boudník).
34/2020
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
+420 220 397 276
info@ngprague.cz
http://www.ngprague.cz
00023281
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Retrospektiva malíře Mikuláše Medka patří k nejrozsáhlejším výstavám Národní galerie Praha. Kromě Valdštejnské jízdárny, kde je představena autonomní část Medkova malířského díla od jeho počátků po vlastní závěr, jsou v Klášteře sv. Anežky České vůbec poprvé společně vystaveny Medkovy práce pro kostely v Jedovnicích, Kotvrdovicích a Senetářově. Rozměrné realizace pro Československé aerolinie jsou umístěny ve Veletržním paláci. Výstava přesahuje rozměr pouhé hodnotící retrospektivy. Je rozšířena o dosud neznámé práce a filmy z autorovy pozůstalosti, práce autorů, kteří jej ovlivnili a s jejichž tvorbou se vyrovnával (Toyen, Dalí, Teige), či o práce generačních vrstevníků, s nimiž se přátelil a se kterými společně vystavoval (Sekal, Istler, Koblasa, Piesen či Boudník).
Autoři koncepce: Lenka Bydžovská, Karel Srp, kurátor: Michal Novotný
Lenka Bydžovská, Karel Srp
11.9.2020
31.1.2021
září–leden
út–ne / st
10–18 / 10–20
Michal Novotný
michal.novotny@ngprague.cz

Nepovinné přílohy

Lukáš Machalický
Kristýna Ambrozová, Štěpán Malovec
K výstavě vzniklo interaktivní studio umístěné přímo ve výstavě zaměřené na workshopy – vzdělávací aktivity (autor – Programové oddělení Národní galerie). Dále vznikaly online programy – komentované prohlídky, besedy a diskuze zveřejňované prostřednictvím sociálních sítí NGP. Uspořádán byl koncert Obraz a hudba, Medek a Mařatka ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK v klášteře sv. Anežky České.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru