Muzejní publikace roku

Kouzlo sběratelství: Unikáty ze soukromých sbírek / Zbraně, zbroj a jiné skvosty
Publikace vznikla v návaznosti na výstavu Kouzlo sběratelství, realizovanou v letech 2020–2021 Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Kniha obsahuje fotografie vystavovaných předmětů ze soukromých sbírek privátních sběratelů, představuje proto unikátní možnost shlédnout to, co dosud viděli jen nemnozí a s největší pravděpodobností to již nikdo další neuvidí. Díky ochotě majitelů je možno obdivovat i studovat cenné jednotliviny i ucelené kolekcemi zbraní, výzbroje a výstroje, které obsáhnou více než šest století. Mnohé exponáty jsou mimořádně vzácné kusy, jaké nevlastní téměř žádná sbírkotvorná organizace. Profesionální fotografie přinášejí celkové pohledy i detaily zajímavých prvků na zbraních, takže mohou sloužit jako srovnávací materiál pro badatele – vzhledem k nepřístupnosti soukromých sbírek jsou pro ně také jedinou možností.
41/2020
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
+420 391 001 531
+420 725 978 019
muzeumcb@muzeumcb.cz
http://www.muzeumcb.cz
00073539
Jihočeský kraj

Povinné přílohy

Publikace vznikla v návaznosti na výstavu Kouzlo sběratelství, realizovanou v letech 2020–2021 Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Obsahuje fotografie předmětů, které bylo možno vidět ve zmíněné výstavě, i některých, které se do výstavy už nedostaly. Zmíněné předměty pocházejí ze sbírek soukromých sběratelů. V publikaci jsou zachyceny zbraně chladné i palné, části zbrojí a výstroje zabírající více než šest století. Profesionální fotografie přinášejí celkové pohledy i detaily důležitých prvků na zbraních, takže mohou sloužit jako srovnávací materiál pro badatele – vzhledem k nepřístupnosti soukromých sbírek je to pro ně jedinou možností. Kvůli bezpečnosti byla zachována naprostá anonymita majitelů, předměty byly označeny pouze pomocí zkratek kvůli představě o objemu zápůjček od jednotlivých sběratelů; zapůjčené zbraně jsou samozřejmě pouze zlomkem celkového množství předmětů, které se ve sbírkách (nejen) těchto soukromých majitelů skrývají. Už ta skutečnost, že soukromý sběratel zpřístupní svou sbírku široké veřejnosti, a dokonce je ochoten i předměty zapůjčit do vzdálené instituce, vypovídá o unikátnosti celého projektu. Zápůjčky a možnost fotodokumentace byly realizovány jen díky dobrým kontaktům se sběratelskou komunitou a je více než pravděpodobné, že majitelé se se svými sbírkami znovu takovýmto způsobem již nikdy nerozloučí. Kromě toho část zdokumentovaných předmětů brzy po vyfotografování změnila svého vlastníka a stejný osud čeká další podstatnou část předmětů prezentovaných ve výstavě, takže možnost je opět veřejně spatřit je velmi mizivá.
Jan Török – Eva Hyndráková
Jan Mahr
Milan Krištůfek
650 Kč
500 ks
Prodej na recepci Jihočeského muzea a e-shop na http://www.muzeumcb.cz

Nepovinné přílohy

978-80-7646-003-4
https://www.muzeumcb.cz/knihovna-1/e-shop-publikaci/monografie/historie-1/jan-torok-eva-hyndrakova-kouzlo-sberatelstvi.html; https://www.muzeumcb.cz/program/vystavy/kouzlo-sberatelstvi-unikaty-ze-soukromych-sbirek-zbrane-zbroj-a-jine-skvosty.html; https://zastarouprahu.shop4you.cz/kouzlo-sberatelstvi/produkt-5593/; https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0942271-titul?obalka=novinky; https://www.facebook.com/media/set/?vanity=jihoceskemuzeum&set=a.2948595208600530; https://knihovna-upm.cz/kouzlo-sberatelstvi/; http://zriceniny.cz/jan-torok-eva-hyndrakova-hynek-rulisek-kouzlo-sberatelstvi-katalog/

Fotogalerie

nahoru