Muzejní publikace roku

Mikulovice: Život na hraně
Kniha představuje unikátní projekt Východočeského muzea v Pardubicích, který svou populárně naučnou formou umožňuje pohled na naši starší minulost skrze významnou východočeskou lokalitu. Artefakty, které zde byly (a stále jsou) nacházeny, představují důležitou součást muzejní archeologické podsbírky. Díky množství obrazových příloh, slovníčků a "infoboxů" je publikace určena nejširší veřejnosti. Složením autorů z řad odborníků však neztrácí faktografickou korektnost a obsahuje nejnovější informace a poznatky z archeologie. Vypráví tak příběh obce Mikulovice od počátků zemědělského pravěku až po práh historie a zasazuje je do širšího kontextu. Vše náležitě dokreslují rekonstrukce artefaktů, krojů a mapy s rozšířením osídlení v jednotlivých časových etapách. Nechybí ani vhled do historie prvních výzkumů, které stály na počátku vzniku muzejnictví v 19. století.
69/2020
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice
+420 466 799 240
+420 776 328 697
joskova@vcm.cz
http://www.vcm.cz
14450542
Pardubický kraj

Povinné přílohy

V předkládané populárně naučné knize mohou čtenáři z řad široké veřejnosti nahlédnout pod pokličku naší společné hlubší minulost. Drobné příběhy nalezených předmětů, jež jsou součástí pardubické archeologické podsbírky, přibližují životy dávných obyvatel Mikulovic a vykreslují specifika jednotlivých období. Při rekonstrukci prehistorie není možné opírat se o písemné prameny, častokrát ani o nálezy ze dřeva, látek, kůží nebo potraviny. Podobné předměty se u nás dochovávají jen velmi zřídka a za specifických podmínek. Ještě komplikovanější je rekonstrukce duchovní kultury, tedy tehdejších zvyků a tradic nebo náboženských představ. I přes tyto těžkosti lze však díky systematickému archeologickému bádání a za přispění přírodovědných oborů, mnoho aspektů života našich dávných předků rekonstruovat. Stejně tak se kniha snaží alespoň v základu představit mnohdy zajímavou, ale i náročnou práci archeologa, jak v terénu, tak také při následném zpracování samotných nálezů. Díky bohatému obrazovému materiálu zahrnujícímu rekonstrukční kresby, fotografie nálezů, ale i terénních situací, přehledných a stručných faktografických údajů může kniha posloužit jako úvodní vstupenka do světa archeologie. Publikace propojuje reálnou práci archeologů v terénu, laboratoři i knihovně, s prací v archivech a spoluprací s kolegy z přírodovědných odvětví, dále s muzejními sbírkami a jejich prezentací.
Michaela Jošková Tereza – Langová, Jan Jílek (eds.); Lenka Bálková, Pavel Burgert, Jan Frolík, Miloš Hlava, Jan Jílek, Tereza Jošková, Michaela Langová, Tomáš Libánek, Jiří Šura
Luděk Vojtěchovský; Jan Frolík; Radko Sedláček; Jarmila Švédová; Vojtěch Maryška; Tomáš Kubelka; Zuzana Kačerová; Michal Ernée; Martin Lanta
Martin Černý; Jakub Citterbard; Tereza Jošková; Michaela Langová; Andrea Šťovíčková; Pavel Burgert
Abalon, s. r. o.
Východočeské muzeum v Pardubicích
489 Kč
300 ks
e-shop, knihkupectví a v rámci prodejny muzea

Nepovinné přílohy

978-80-87151-52-5
08. 12. 2020 pardubicky.denik.cz ~ autor externí ~ Rubrika: Čtenář reportér: Kniha zavede do dávné historie Pardubicka otisknuté v nálezech z Mikulovic / 15.12.2020 ČRo - pardubice.cz ~ Rubrika: Historie: Poznejte archeologický ráj. Mikulovice chrlí poklady a ještě neukázaly všechno / 10.12.2020 Právo ~ Strana 22 ~ Ludmila Žlábková ~ Rubrika: Severovýchodní Čechy. Pravěk očima nálezů z Mikulovic / 10. 12. 2020 Mladá fronta DNES ~ Strana 14 ~ (ČTK) ~ Rubrika: Kraj Pardubický: Publikace o Mikulovicích představuje vzácné nálezy / 08.12.2020 Chrudimský deník ~ Strana 2 ~ Rubrika: Chrudimsko/Pardubický kraj: Kniha o Mikulovicích nabízí neobyčejný pohled do minulosti.

Fotogalerie

nahoru