Muzejní výstava roku

Historie vytesaná do kamene
Expozice je umístěna do dvou nově zrekonstruovaných sklepních prostor muzea. Představuje bezmála čtyřicet nejzajímavější a nejhodnotnější kamenných artefaktů ve sbírkách muzea. Vystaveny jsou jednostranné i oboustranné desky se smírčími kříži, tympanony církevních vchodů, střílny, votivní desky s českými a německými nápisy, ozdobná kostelní i domovní ostění oken a dveří, závaží, kostelní pokladnička, náhrobky a jejich části, novogotické kříže a další. Expozice, u vybrané části exponátů doplněná o popisky v brailově písmu, představuje umění kameníků od 14. do 19. století. Unikátními jsou tympanon z 2. poloviny 14. století, představující anděly vytahující hřeby z rukou Krista na kříži, a kruhový svícen z 15. století tzv. „Schalenstein“ se čtyřmi otvory, který patří mezi pouze dva známé exponáty svého druhu v České republice.
43/2020
Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo náměstí 19, 377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 363 661
+420 602 844 180
muzeum@mjh.cz
http://www.mjh.cz
00070971
Jihočeský kraj

Povinné přílohy

Expozice je umístěna do dvou nově zrekonstruovaných sklepních prostor muzea. Představuje bezmála čtyřicet nejzajímavější a nejhodnotnější kamenných artefaktů ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka. Vystaveny jsou jednostranné i oboustranné desky se smírčími kříži, tympanony církevních vchodů, střílny, votivní desky s českými a německými nápisy, ozdobná kostelní i domovní ostění oken a dveří, závaží, kostelní pokladnička, náhrobky a jejich části, novogotické kříže a další. Expozice, u vybrané části exponátů doplněná o popisky v brailově písmu, představuje umění kameníků od 14. do 19. století. Unikátními jsou tympanon z 2. poloviny 14. století, představující anděly vytahující hřeby z rukou Krista na kříži, a kruhový svícen z 15. století tzv. „Schalenstein“ se čtyřmi otvory, který patří mezi pouze dva známé exponáty svého druhu v České republice. Převážná většina vystavených kamenných artefaktů je cílem pro časté návštěvy badatelů z celé České republiky za účelem jejich studia. Jejich příběhy umocňují rovněž krásné interiéry sklepních klenebních prostor bývalého jezuitského semináře stojící na původních gotických městských hradbách. Vzniku této expozice předcházela dlouholetá spolupráce s našimi zdravotně hendikepovanými spoluobčany z organizací LORM (Hluchoslepí) a SONS (Neslyšící). Pokud někomu skutečně patří poděkování za vstřícnost a konkrétní praktické připomínky ke vzniku částečně „hmatové“ expozice, tak právě jim!
Mgr. Vladislav Burian
Stanislav Sládek, kovář/technik
10.9.2020
po–ne
9–12, 13–17
Mgr. Vladislav Burian
burian@mjh.cz

Nepovinné přílohy

Stanislav Sládek, kovář/technik (umístění kamenů na stěnu a k vlastnoručně vytvořené kovové konstrukci)
Mgr. Vladislav Burian a Mgr. Helena Svobodová (grafika popisek). Pavel Cichra a Tomáš Fedra (technici)
Trvalá expozice, založená na trojrozměrných kompaktních artefaktech, vznikla mimo jiné jako prvotní model jindřichohradecké muzejní expozice vycházející vstříc našim zdravotně postiženým spoluobčanům. Během přípravy byly autorem scénáře konzultovány konkrétní kamenné prvky využitelné k „přečtení“ jemnými doteky. Jde o počátek projektu Mgr. Vladislava Buriana, historika Muzea Jindřichohradecka, zaměřeného na poznání historie města Jindřichův Hradec pouhým pohmatem prstů. Mgr. Burian dlouhodobě spolupracuje s organizacemi LORM (Hluchoslepí) a SONS (Nevidoucí), kteří mu byli nápomocni jak radou, tak výrobou popisek v brailově písmu. Právě klienti těchto organizací byli jedněmi z prvních účastníků vznikajícího projektu s názvem: „Poznej město Jindřichův Hradec doteky svých prstů“, kteří si v září 2020 vyzkoušeli novou expozici (vybrané kamenné artefakty) přečíst špičkami svých prstů.
1) Reportáž Jindřichohradecké televize s.r.o. (viz DVD v příloze); 2) Články v Deníku Jindřichohradecka (viz archiv Deník Jindřichohradecka, září 2020); 3) V pátek 26. února 2021 proběhne v České rozhlase České Budějovice živé vysílání Mgr. Vladislava Buriana mj. o této nové expozici a projektu „Poznej město Jindřichův Hradec doteky svých prstů“.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru