Muzejní výstava roku

DŮM X MUD: Architektura Benešova
Výstava DŮM X MUD prezentuje nejen významné architektonické realizace, ale také problematiku územního plánování a tvorby města. Jsou zde vystaveny modely jednotlivých staveb, i dokumentace okolností jejich vzniku. Návštěvník tak pozná například pozadí výstavby hotelu Karlov od Ladislava Lábuse, ale i provázanost rekonstrukce radnice od Josefa Pleskota s novým demokratickým zřízením. Kromě územního plánování jsou představeny i nejzajímavější historické budovy a také soukromé stavby. Právě v soukromých stavbách je v posledních 15 letech nejvíce originálních realizací. Na tuto část navazuje i animované video, které návštěvníka provede úskalími stavby vlastního domu a výhodami spolupráce s architektem. Výstava je obzvláště zajímavá pro obyvatele Benešova, kterým umožní podívat se na město, ve kterém žijí z odstupu.
81/2020
Muzeum umění a designu Benešov, p. o.
Malé náměstí 74, 256 00 Benešov
+420 317 729 113
info@mudbenesov.cz
https://www.mudbenesov.cz
71294678
Město Benešov

Povinné přílohy

Výstava DŮM X MUD si klade za cíl seznámit návštěvníky nejen s jednotlivými architektonickými realizacemi, ale i s celkovým kontextem města a jeho postupnou tvorbou. Zaměřená je primárně na 20. století, kdy došlo k několika velkým proměnám. Nejdříve skrze rozvoj a zbohatnutí města na počátku 20. století, následně skrz panelákovou výstavbou po roce 1950 a nakonec bouřlivým rozvojem po roce 1989. Do výstavního projektu patří i site-specific instalace Diany Winklerové PO-CITY, zabývající se průnikem veřejného a soukromého prostoru. Výstava je rozdělena do čtyř částí, v každé místnosti se nachází jedna. První, největší místnost je věnována územnímu plánování, rozvoji města, ale také osobě Josefa Pleskota, který společně se starostou Mojmírem Chromým naznačil po roce 1989 směr, jakým by se město mohlo ubírat. Dominantou celé místnosti je plán města od studentů ČVUT, kteří zpracovávali jednotlivé oblasti možného rozvoje. Další místnost je věnována konkrétním budovám, které dohromady tvoří základ dobrého města. Jsou zde kvalitní realizace od Josefa Pleskota, ale i hotel karlov od Ladislava Lábuse a nebo historické stavby jako je Spořitelna od Otakara Novotného nebo unikátní rondokubistická stavba Nemocenské pokladny. Třetí místnost ukazuje estetickou stránku technických nákresů industriálních staveb. Poslední kapitolou výstavy jsou soukromé domy. V této oblasti v poslední době vznikají výjimečné stavby, které skvěle pracují se svým okolím i se specifiky Benešova, nebo stavby, které mají ambice na to utvářet obraz města. Výstava je samozřejmě určena všem. Obzvláště zajímavá ale bude pro obyvatele Benešova, kterým umožní podívat se na město, ve kterém žijí z odstupu a uvědomit si, kde má město přednosti ale také, kde má ještě mezery.
Barbora Pavliš, Lenka Chýlová
19.9.2020
16.5.2021
leden–prosinec
út–ne
10–18
Michal Sejk
michal.sejk@soapraha.cz

Nepovinné přílohy

Robert Szabó
Výstava byla zahájena v době koronavirové krize, většina doprovodných programů proběhla tedy v online prostoru. Přednáška prof. Vladimíra Šlapety o architektovi Otakaru Novotném se ještě odehrála naživo. V říjnu v rámci festivalu Dny architektury proběhla komentovaná procházka po Karlově starém i novém a cykloprohlídka po moderní benešovské architektuře. K live streamu komentované prohlídky výstavy došlo již v říjnu, následovala streamovaná přednáška architekta Davida Vávry o jeho vlastních realizacích. Nejočekávanější akcí byla streamovaná debata Josefa Pleskota a Ladislava Lábuse, kde dvojice probírala specifika maloměsta a své zdejší realizace. V roce 2021 se zatím odehrála online přednáška o krajinářské architektuře, následovat budou komentované prohlídky výstavy věnující se obytné architektuře a územnímu plánování v Benešově a další tematické přednášky.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru