Muzejní počin roku

Muzeum potravin a zemědělských strojů Ostrava
V atraktivním areálu Dolní oblast Vítkovice bylo otevřeno první státní muzeum v Ostravě. Severní Morava a české Slezsko jsou zemědělskými oblastmi s dlouhou tradicí potravinářské výroby i produkce zemědělské techniky. Ostravská pobočka Národního zemědělského muzea nabízí expozice věnované potravinám a zemědělským strojům. Třetím tématem muzea je Ostrava a v širším pohledu region severní Moravy a českého Slezska. Prezentujeme regionální zemědělské a potravinářské tradice. V expozici Zemědělská technika si můžete prohlédnout traktory, stroje na zpracování píce a stroje na zpracování obilovin. V Depozitáři potravin se interaktivní formou dozvíte vše o potravinách, v Galerii českých potravin představujeme 30 současných zajímavých potravin. Součástí galerie ve 2. NP je také edukační centrum.
64/2020
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
+420 220 308 247
+420 731 233 520
sekretariat@nzm.cz
http://www.nzm.cz
75075741
Ministerstvo zemědělství

Povinné přílohy

Depozitárně-expoziční objekt Národního zemědělského muzea v Ostravě vrostl do dvou původních továrních hal v Dolní oblasti Vítkovice. Obě haly vznikly přestavbou původních konstrukcí v roce 1926 jako součásti měděné hutě vítkovické průmyslové oblasti. Severní hala sloužila jako sklad sypkých materiálů a v jižní, delší, hale bylo umístěno dvanáct obrovských betonových van pro loužení vypražených kyzových výpalků. Po ukončení výroby v dolní oblasti se z hal stávají definitivně skladové prostory, které jsou později určeny k demolici. Severní, skladová hala ožívala vždy jednou za rok, kdy se z ní během festivalu Colours of Ostrava stával Radegast Pub. Zpátky vdechnul život halám až projekt architekta Josefa Pleskota a inženýra Milana Šramla, kteří propojili obě haly velkorysou vestavbou a v proluce mezi halami nechali vztyčit třetí halu, která komplex budov pomyslně korunuje. Místo pro šestou pobočku Národního zemědělského muzea nebylo vybráno náhodně. Ač se může na první pohled jevit, že nic sobě není tak vzdálené jako těžký průmysl a těžba uhlí na jedné straně a zemědělství na straně druhé, ostravská pobočka je na správném místě. Severní Morava a české Slezsko jsou zemědělskými oblastmi s velkým množstvím zemědělské půdy a s tradicí potravinářské výroby i produkcí zemědělské techniky. Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníky studijní depozitáře zemědělské techniky, expozice Depozitář potravin a Galerii českých potravin a pravidelně připravuje dočasné výstavy, akce a lektorské programy. V atraktivním, záměrně ponechaném syrovém prostoru původních průmyslových hal naleznete známé i méně známé zemědělské stroje, které představují průřez největší sbírkou zemědělské techniky v Česku. Minimalistická prezentace reprezentativního vzorku sbírky zemědělských strojů Národního zemědělského muzea ukazuje zemědělskou techniku různého stáří i provenience. Dochovaný stav odkazuje na to, jak dlouho byly některé stroje používány, upravovány a opravovány. Najdete tam známé české značky i stroje zahraniční. Z pohledu roku výroby můžete obdivovat techniku z konce století páry nebo stroje, které sjely z výrobní linky před 50 lety. Zemědělská technika je rozdělena do tří základních tematických celků. Jsou to traktory a stroje na sklizeň píce a stroje na zpracování obilovin. V prostoru druhého nadzemního podlaží, na pochozím stropu vestavby, se nachází další návštěvnický přístupný prostor tzv. galerií v obou zmíněných halách. Na části galerie ve skladové hale se nachází také edukační centrum, vybavené mobiliářem pro konání různých doprovodných programů a edukačních aktivit včetně plnohodnotné mobilní kuchyně. Po výstupu do třetí haly, která se tyčí více jak 13 metrů nad terénem, najdete Depozitář potravin. Jedná se o třicetimetrový regál s 30 tématy, který se snaží představit potraviny z nejrůznějších úhlů pohledu. Depozitář potravin svým názvem odkazuje na funkci muzea jako instituce, která shromažďuje předměty a v přeneseném slova smyslu i lidské vědění, zejména tradiční know-how. Galerie českých potravin je kvartálně obměňovaná expozice českých potravinářských a zemědělských produktů. Především těch, které získaly značku kvality, mj. Klasa, Regionální potravina, Chráněné zeměpisné označení, ale také Vína z Moravy, vína z Čech nebo označení Asociace regionálních značek. Celé muzeum také disponuje prostory pro dočasné výstavní projekty, nachází se ve všech třech podlažích a budou vždy doplňovat nabídku stálých expozic a studijních depozitářů.

Mgr. Ivan Berger
+ 420 776 137 144
ivan.berger@nzm.cz

Nepovinné přílohyFotogalerie

nahoru