Muzejní počin roku

Muzeum Šipka Štramberk: Zkamenělý svět a pravěcí lidé ve Štramberku
Po několikaletém úsilí se v červnu 2020 podařilo ve Štramberku otevřít novou expozici Muzea Novojičínska. Ta je věnována hluboké i relativně nedávné minulosti zdejší světoznámé lokality, jíž je dávný podmořský útes, dnes vápencový masiv, který většina návštěvníků zná pod současným názvem „Kotouč“. Zcela nová muzejní pobočka si v první fázi vyžádala celkovou rekonstrukci památkově chráněného objektu bývalých masných krámů. Následoval projekt multifunkčního centra, realizovaný s pomocí evropské dotace (integrovaný operační program zaměřený na muzea). Zcela nově jsou v něm formou stálé expozice veřejnosti prezentovány vzácné předměty z několika podsbírek sbírkového fondu Muzea Novojičínska: archeologie, geologie, mineralogie, paleontologie a historie. V zpřístupněné expozici si podávají ruce svět živé i neživé přírody a svět člověka s proměnami jeho hmotné i duchovní kultury.
85/2020
Muzeum Novojičínska, p. o.
Muzeum Novojičínska, 28. října 12/51, 741 01 Nový Jičín
+420 556 701 156
+420 775 071 575
zdenek.orlita@muzeumnj.cz
http://www.muzeumnj.cz
00096296
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

V roce 2017 byla dokončena stavební rekonstrukce objektu nemovité kulturní památky bývalých „masných krámů“ ve Štramberku. Ta byla financovaná prostřednictvím účelově vázaných prostředků Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Muzeum Novojičínska. Lokalizace zamýšleného expozičního projektu do území s vyšší koncentrací historických a kulturních atraktivit byla a je příslibem relativně vysoké návštěvnosti. Po rekonstrukci uvedeného objektu navazoval na tuto skutečnost další projekt tvorby multifunkčního centra s pomocí evropské dotace integrovaného operačního programu zaměřeného na muzea. Výsledkem celkového dokončení původního záměru Muzea Novojičínska bylo v roce 2020 zpřístupnění nové pobočky s názvem Muzeum Šipka. V jeho rámci tak byly zefektivněny následující podsbírky sbírkového fondu Muzea Novojičínska: archeologie, geologie, mineralogie, paleontologie a historie Příbor. Stalo se tak v první řadě formou stálé expozice, která lépe vyhovuje kapacitě, významu a exkluzivitě turisticky oblíbené lokality. Expozice v přízemí objektu – jejíž součástí je i model nejen v odborných kruzích známé jeskyně Šipky – nově prezentuje unikátní sbírkové exponáty muzea evropského významu. V patře se nachází výstavní a přednáškový sál, kde jsou prezentovány průběžné výstavy, přednášky, edukační programy a workshopy. Součástí expozičního počinu je také exteriér – „zahrada“, která slouží pro individuální práci zvláště se školními skupinami. Otevřením nové pobočky Muzeum Novojičínska dovedlo do finále myšlenku nového specializovaného muzea ve Štramberku, včetně důrazu na jeho maximální multifunkčnost. Hlavními benefity expozice jsou bezbariérový přístup, haptické modely štramberských zkamenělin, iluze života v pravěké jeskyni a konečně zpřístupnění výjimečných sbírkových předmětů, které byly dosud uchovávány pouze v depozitářích muzea. Z hlediska návštěvnosti je výhodou strategické umístění objektu nového muzea na hlavním přístupu do centra městské památkové rezervace. Doprovodným cílem projektu bylo rovněž zbudování důstojného místa pro setkávání odborné i laické veřejnosti v atraktivním prostředí s vlastním zázemím (kuchyňkou, sedacím nábytkem a potřebnou prezentační technikou). Dokončený projekt Muzea Šipky svým pojetím unikátně rozvíjí celkovou koncepci zřizovatele Muzea Novojičínska pro další rozvoj zájmu veřejnosti o zdejší turisticky atraktivní region.

Aleš Knápek
+420 604 633 600
ales.knapek@muzeumnj.cz

Nepovinné přílohy

Oldřiška Frühbauerová, Pavel Stabrava, Tomáš Lehotský, Petr Szyroki, Tomáš Skalík a Art Consultancy, s. r. o.


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru