Muzejní výstava roku

Expozice humnového sladování a varna na přímý otop dřevem
Nová expozicezachycuje fenomenální a ryze český způsob přípravy sladu, který se od středověku víceméně nezměnil. Expozice je instalována v autentických prostorách památkově chráněné humnové sladovny černokosteleckého pivovaru na panelech z materiálu BOND, který se dá tvarovat dle potřeby lze na něj velmi kvalitně tisknout. V rámci expozice je návštěvník didakticky proveden celým procesem výroby sladu, dále je na velkoplošných panelech reálně zachycen proces sladování a nechybí ani dobová inzerce, reklamní poutače či fotografie dochovaných historických sladoven Čech, Moravy a Slezska. Expozice je doplněna původním technologickým vybavením a pokračuje na historickou varnu na přímý otop dřevem, kde je vysvětlen historický princip vaření piva.
77/2020
Národní muzeum pivovarnictví, o. p. s.
Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
+420 736 623 290
kvetak@pivovarkostelec.cz
http://www.pivovarkostelec.cz
26213567
Dej Bůh štěstí, s. r. o.

Povinné přílohy

Černokostelecký pivovár a jeho pivovarské muzeum se postupně vyvíjí již 20 let, kdy v roce 2018 se podařilo celý areál včetně technologického vybavení zapsat jako nemovitou kulturní památku a roku 2019 došlo k prohlášení pivovarských a sladovnických technologií do Centrální evidence sbírek muzejní povahy. V prostorách pivovaru vzniklo zcela ojedinělé pivovarské muzeum nadnárodního významu, jehož cílem je mapovat historii českého pivovarnictví a rovněž návštěvníky seznámit s technologií vaření piva od nejstaršího ručního zpracovávání po moderní průmyslovou výrobu. Součástí muzea jsou unikátně dochovaná funkční technologická zařízení původního provozu doplněná o ojedinělé stroje ze zrušených či zaniklých pivovarů v České republice. Nová stálá expozice humnového sladování a varna na přímý otop dřevem seznamuje návštěvníky na zhruba 160m2 plochy výstavních panelů s ryze českým způsobem výroby sladu, a to tzv. humnovým sladováním. Tento způsob výroby je ve své podstatě od středověku shodný, v ostatních státech světa se v průběhu průmyslové revoluce přešlo na moderní způsoby výroby sladu, ale v českých zemích se dochoval tento způsob jako zcela dominantní. Nová expozice je instalována v autentických prostorách humnové sladovny a je doplněna původním technologickým vybavením. Samotným materiálem panelů bude tzv. BOND, tedy odolný, trvanlivý a pevný materiál, který se teplem nekroutí a je vhodný pro reklamní desky velkých formátů. Tento kompozitní materiál má plastové jádro z polyethylenu a hliníkový povrch krycích desek umožňující velmi kvalitní potisk. Sendvičové desky se dají dobře napasovat k sobě za tvorby velkého dokumentačně a funkčně komplexního prvku. Jednotlivé panely jsou funkčně vyřezány dle tvaru plochy zdiva, což bylo technicky náročné, ale uživatelsky hodnotné, řešení.
Milan Starec, Jiří Slaba
Dej Bůh štěstí, spol. s r. o.
Jiří Kabelka, Tomáš Vodochodský
14.3.2020
leden–prosinec
sobota–neděle
Milan Starec
kvetak@pivovarkostelec.cz

Nepovinné přílohy

Jiří Slaba
Jiří Slaba
Jiří Slaba
Z důvodu pandemie covid-19 byly všechny prozatím zrušeny.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru