Muzejní publikace roku

Stavební truhlářství a parketářství: Katalog k výstavě Dílna stavebního truhlářství
Kritický výstavní katalog představuje stavební truhlářství a parketářství v jejich pestrosti a plasticitě se zaměřením na tradiční řemeslo. Stavební truhlářství je uvedeno „příběhem výroby dveřního křídla“. Text se opírá především o historické stavební příručky a je podpořen profesními zkušenostmi truhláře praktikujícího tradiční řemeslo. Bohatě fotograficky doprovozený katalog konkrétních prvků řemeslné postupy názorně ilustruje. Proměnu technologického přístupu dokumentuje katalog ručních nástrojů a vybavení strojní truhlářské dílny. Část věnovaná parketám a parketářství je zásadním a zatím jediným uceleným pohledem, který u nás na toto téma vznikl. Autoři v ní sledují jak typologickou proměnu parket, tak i vývoj technologie parketářské výroby; zároveň se pokoušejí vnést systém do používané oborové terminologie. Zcela objevná je stať věnovaná první továrně na parkety v Čechách v Nebřezinách u Plas.
98/2020
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Publikace vypráví příběh tradičního stavebního truhlářství, řemesla, které od nepaměti dotváří a zabydluje obytný prostor našich domovů. Čtenáře učí nahlížet na truhlářské výrobky s vědomím nejen jejich hodnoty, ale i procesu, který vede k jejich vzniku. Nechává nahlédnout do doby, kdy bylo přirozené být hrdý na své řemeslo. Stavební truhlářství a parketářství jsou odvětví, která k sobě mají blízko používaným materiálem i nástroji, postupným procesem specializace se však jejich cesty částečně rozešly. Kritický katalog seznamuje s tradičními řemeslnými postupy, s truhlářskými nástroji i nejstaršími stroji, které byly k opracování dřeva využívány. Publikace prezentuje historickou literaturu k řemeslu včetně dobových výkresů i ikonografii přibližující práci v dílně, seznamuje rovněž s řemeslnou terminologií. Kapitoly věnované stavebnímu truhlářství tento řemeslný obor obecně vymezují a jednotlivé postupy představují na popisu vzniku určitého výrobku – dveřního křídla. Text Lukáše Hejného, vedoucího oddělení architektury a stavitelství NTM, se zde opírá především o historické stavební příručky a je podpořen profesními zkušenostmi Miloše Kodýdka, truhláře, který se tradiční ruční výrobou dlouhodobě zabývá. Navazující bohatě fotograficky doprovozený katalog prvků stavebního truhlářství ze sbírek NTM pak řemeslné postupy ilustruje na konkrétních příkladech. Proměnu technologického přístupu dokumentuje katalog ručních nástrojů a vybavení strojní truhlářské dílny. Část věnovaná parketám a parketářství je zásadním a zatím jediným uceleným pohledem, který u nás na toto téma vznikl. Autoři, ředitel Muzea architektury a stavitelství NTM Martin Ebel ve spolupráci s Ivetou Krupičkovou, v ní sledují jak typologickou proměnu parket, tak i vývoj technologie parketářské výroby; zároveň vytvářejí systém používané oborové terminologie. Objevná je rovněž stať věnovaná první továrně na parkety v Čechách v Nebřezinách u Plas. Velká péče byla věnována grafickému zpracování publikace. Katalog je velmi pestrý s ohledem na střídání grafických příloh dobových příruček, plánů, obchodních katalogů, reklamních tisků, dobových fotografií interiérů dílen, současných fotografií nástrojů i výrobků. Již nyní si publikace vydobyla velký zájem mezi řemeslníky, restaurátory, poučenou veřejností a má značný ohlas i v akademickém prostředí.
Lukáš Hejný, Martin Ebel, Kristýna Koderová, Miloš Kodýdek, Iveta Krupičková
Patrik Sláma, Jakub Chaloupka, Lukáš Hejný, Martin Ebel
Magdalena Buriánková
Národní technické muzeum
450 Kč
700 ks
E-shop NTM a muzejní prodejna NTM, vybraní smluvní knihkupci NTM.

Nepovinné přílohy

SBN 978-80-7037-328-6

Fotogalerie

nahoru