Muzejní výstava roku

Malevič / Rodčenko / Kandinskij a ruská avantgarda ze sbírky Muzea umění Jekatěrinburg
Unikátní kolekce z Muzea umění Jekatěrinburg byla ve své době budována za účelem mapovat avantgardní tendence v Rusku v letech 1910–1920. Výstava je proto i dnes v AJG představena především jako zajímavý kulturně-historický celek. V souboru 42 sbírkových předmětů, z nichž bude prezentováno 36 děl, je čitelné několik stylových východisek, které v letech 1910–1920 tamním uměním rezonovaly – fauvismus, kubismus, kubofuturismus, neoprimitivismus, rayonismus, suprematismus a konstruktivismus. Návštěvník výstavy tak může spatřit díla malířů dnes legendárních skupin Kárový spodek a Oslí ocas, které mají pro Rusko stejný význam jako pro Čechy Osma. V Károvém spodku (1910–1917) byli sdruženi především tvůrci rozvíjející fauvistické tendence a kubismus. Plejádě dominují Michail Larionov, Natalia Gončarovová, Petr Končalovskij, Aristarch Lentulov, Ilja Maškov, Alexander Kuprin, Alexander Osmerkin, Robert Falk, Vasilij Kandinskij nebo Kazimir Malevič. Souběžně s aktivitami Kárového spodku nicméně dochází k vymezování proti vlivu západního umění. Výsledkem je secese některých členů a založení skupiny Oslí ocas (1911), jejíž autoři směřují k neoprimitivismu a specifické verzi ruského futurismu – rayonismu (především Michail Larionov, Natalia Gončarovová a Kazimir Malevič). Poté co vyvrcholily spory na ruské kulturní scéně a Michail Larionov a Natalia Gončarovová přesídlili v roce 1914 do Paříže, stal se vůdčí osobností Kazimir Malevič, který nejdříve invenčně transformoval podněty kubismu a futurismu, aby následně společně s Ivanem Kliunem přišel s myšlenkami suprematismu, které formuloval formou manifestu v roce 1915. Malevič svým příkladem dokázal ovlivnit velké množství umělců, mezi nimiž patří k nejzajímavějším Olga Rozanová, Ljubov Popová, Naděžda Udalcová, Sergej Senkin, Ivan Puni nebo Alexander Rodčenko. Všichni výše jmenovaní autoři jsou zastoupeni na výstavě v těch nejlepších ukázkách. Mezi naprosté unikáty světového umění patří „Suprematismus" od Kazimira Maleviče z roku 1915, „Kompozice" Alexandra Rodčenka (1919) nebo rozměrná „Improvizace 217" Vasilije Kandinského. Vývojové tendence ruské avantgardy jsou také zřejmé i v několika dílech jednoho umělce. Průkopník ruské moderny Michail Larionov je tak zastoupen jak fauvisticko-expresivní „Ulicí v provincii" tak neoprimitivistickou kompozicí „Židovská Venuše". Na vzájemné ovlivňování pak ukazuje třeba Olga Rozanová, která je na výstavě zastoupena třemi díly z různých období. Portrétem sestry, která je takřka pandánem k Larionově aktu, tak suprematistickými pracemi nakročenými již ke konstruktivismu. Výstava je zároveň malými dějinami ruské avantgardy, které ještě nikdy nebyly po roce 1989 v České republice v takové kvalitě představeny.
4/2020
Alšova jihočeská galerie
373 41 Hluboká nad Vltavou 144
+420 387 967 120
+420 777 239 959
office@ajg.cz
http://www.ajg.cz
00073512
Jihočeský kraj

Povinné přílohy

Reprezentativní kolekce z Muzea výtvarného umění v Jekatěrinburgu byla ve své době budována za účelem představit modernistické tendence v Rusku v letech 1910-1920 širokým lidovým vrstvám. Její vznik byl podmíněn kulturní reformou a reprezentací spojenou s politickým děním v Rusku po roce 1918. Expozice je proto i dnes v AJG pojata především jako zajímavý kulturně-historický celek, bez pokusu do něj zasahovat možnou komparací s českým uměním, pro které byla ruská avantgarda v určitých dobách zásadní inspirací. Sbírka sestává z čtyřiceti dvou děl, přičemž v České republice bylo rezignováno na představení několika málo prací na papíře. Muzeum výtvarného umění v Jekatěrinburgu má bohatou a složitou historii. Svůj původ nachází v muzeu Uralské přírodovědné společnosti. Její umělecká sekce se stala v roce 1936 základem galerie ve Sverdlovsku, která je přímým předchůdcem jekatěrinburského muzea. Většinu obrazů získalo muzeum díky rozhodnutí činovníků Státního uměleckého fondu při Lidovém komisariátu pro vzdělávání (Narkompros), který byl po převratu zodpovědný za kulturní politiku. Stát tehdy kupoval od umělců množství moderních děl s jednoznačným cílem rozšířit existující fondy uměleckých institucí. Záměrem bylo též založení nových progresivních muzeí výtvarného umění po celé zemi. Soubor se do Jekatěrinburgu dostal v souvislosti s výstavou Všechny směry současné malby v roce 1920. Iniciativa vzešla od představitelů Svobodných státních uměleckých ateliérů (Jefim Ravdel s Piotrem Sokolovem a Annou Bojevou) činných ve městech, pro která byla expozice určena. O celkem 79 prací pro šest regionálních muzeí (Jekatěrinburg, Perm, Penza, Ufa, Vjatka – dnes Kirov a Zlatoust) následně požádal počátkem roku 1920 sochař Jefim Ravdel, který jinak působil coby komisař a vedoucí Svobodných státních uměleckých ateliérů v Penze. V Jekatěrinburgu došlo k zahájení v prostorech Svobodných státních uměleckých ateliérů 9. května 1920. Po skončení byly obrazy předány Státnímu Uralskému regionálnímu muzeu (1925–1934) a v roce 1935 některá díla doputovala do galerie v Permu. V dubnu 1936 byly zbylé kompozice převzaty nově otevřenou galerií ve Sverdlovsku (dnes Jekatěrinburg). Ze sedmdesáti devíti děl z výstavy v roce 1920 tvoří přes čtyřicet děl jádro jekatěrinburské sbírky. Osm obrazů se nalézá v galerii v Permu. Umístění zbývajících pětadvaceti děl není dnes známo. Ve 20. letech 20. století věnoval ještě Státní fond umění do Jekatěrinburgu několik dalších obrazů (např. Ivan Kliun, Vera Pestel, Ljubov Popova). To byla ale již labutí píseň avantgardních snah, jelikož ve 20. letech začalo docházet k přehodnocování státní umělecké politiky, která vyvrcholila tzv. bojem proti formalismu. Kormidlo se tehdy definitivně otočilo směrem k preferovanému angažovanému socialistickému realismu. V kolekci jsou čitelné charakteristické umělecké styly, které v letech 1910–1920 ruským uměním rezonovaly – fauvismus, kubismus, kubofuturismus, neoprimitivismus, rayonismus, suprematismus a konstruktivismus. Návštěvník výstavy tak může spatřit díla malířů legendárních skupin Kárový spodek a Oslí ocas, které mají pro Rusko stejný význam jako pro Česko Osma. V Károvém spodku (1910–1917) byli sdruženi zvláště tvůrci rozvíjející cezanovské, fauvistické a kubistické tendence. Plejádě dominují Michail Larionov, Natalia Gončarova, Piotr Končalovskij, Aristarch Lentulov, Ilja Maškov, Alexander Kuprin, Alexander Osmerkin, Robert Falk, Vasilij Kandinskij nebo Kazimir Malevič. Souběžně s aktivitami Kárového spodku nicméně dochází k vymezování proti vlivu západního umění. Výsledkem je secese některých členů a založení skupiny Oslí ocas (1911), jejíž autoři směřují k neoprimitivismu a specifické verzi ruského futurismu – rayonismu (především Michail Larionov, Natalia Gončarova a Kazimir Malevič). Poté, co vyvrcholily spory na ruské kulturní scéně a Michail Larionov a Natalia Gončarova přesídlili v roce 1914 do Paříže, se stal vůdčí osobností Kazimir Malevič, který nejdříve invenčně transformoval podněty kubismu a futurismu, aby následně společně s Ivanem Kliunem přišel s myšlenkami suprematismu, které formuloval v manifestu v roce 1915. Malevič svým příkladem dokázal ovlivnit velké množství umělců, z nichž k nejzajímavějším patří Olga Rozanova, Ljubov Popova, Naděžda Udalcova, Sergej Senkin, Ivan Puni nebo Alexander Rodčenko. Všichni výše jmenovaní autoři jsou zastoupeni v těch nejlepších ukázkách. Mezi naprosté unikáty světového umění patří Suprematismus od Kazimira Maleviče z roku 1915, Kompozice Alexandra Rodčenka (1919) nebo rozměrná Improvizace 217 Vasilije Kandinského. Vývojové tendence ruské avantgardy jsou zřejmé i v několika dílech jednoho umělce. Průkopník ruské moderny Michail Larionov je tedy zastoupen jak fauvisticko-expresivní Ulicí v provincii (1910) tak neoprimitivistickou kompozicí Židovská Venuše (1912). Na vzájemné ovlivňování pak ukazuje například tvorba Olgy Rozanové, která je na výstavě zastoupena třemi díly z různých období. Portrétem sestry, která je takřka pandánem k Larionově aktu i suprematistickými pracemi již nakročenými ke konstruktivismu. Adam Hnojil
Aleš Seifert, Adam Hnojil
Adam Hochmuth
30.4.2021
1.8.2021
květen–červenec
denně
9–18
Adam Hnojil
hnojil@gmail.com

Nepovinné přílohy

Adam Hochmuth
Adam Hnojil
Katalog: Malevič – Rodčenko – Kandinskij & ruská avantgarda; Sbírka Muzea umění Jekatěrinburg; Alšova jihočeská galerie; Videa
Pátek 4. 6. 2021 od 18:30 do 19:30 Večerní komentovaná prohlídka; Sobota 5. 6. 2021 od 15.00 komentovaná prohlídka a výtvarný workshop – Komentovaná prohlídka: Proč je důležitý černý čtverec na bílém pozadí? Na dílech ruské avantgardy si představíme nejdůležitější kroky výtvarného umění začátku 20. století. Co všechno se musí stát, aby se umění zcela osvobodilo od nápodoby reality? A jak číst nepředmětný obraz? Výstavou provede Monika Švec Sybolová. Výtvarný workshop: Epocha ruské avantgardy dodnes ovlivňuje umělce po celém světě. Sobota 12. 6. 2021 od 15:00 Komentovaná prohlídka – Kurátoři AJG provedli výjimečnou výstavou ruské avantgardy, která jakožto zásadní výtvarná epocha ovlivnila a stále ovlivňuje celé generace umělců. Můžete se těšit na kvalifikované uvedení do kontextu doby i na konkrétní informace o vystavených dílech, jejich autorech i vývoji avantgardě vlastních uměleckých směrů. Sobota 19. 6. 2021 od 14:00 Živá expozice | Netradiční komentovaná prohlídka s vystoupením – Živá expozice: Nevšední forma doprovodného programu vytvořená s ohledem na dospělé publikum, kde hlavní roli hraje dialog. Účelem je expozici si nejen prohlédnout, ale především zažít. Pokud vás už nebaví jen dívat se a poslouchat, zapojte se spolu s námi do dialogu s uměním. Scénický tanec Dotek Maleviče: Originální představení na téma ruského avantgardního umění, které se dotklo celé oblasti kultury a dodnes je inspirující i pro nejmladší generace umělců všeho druhu. Vystoupí student ZUŠ Vodňany Vojtěch Brož. Sobota 19. 6. 2021 od 18:30 do 19:30 Večerní komentovaná prohlídka s pohoštěním – Sobota 26. 6. 2021 od 15.00 Přednáška Marie Rakušanové: Alexandre Mercereau | Panevropan mezi Paříží, Moskvou a Prahou – Přednáška se zaměřila na roli Alexandra Mercereaua jako zprostředkovatele kulturní a umělecké výměny mezi Paříží, Moskvou a Prahou a představí legendární výstavy, které organizoval v letech 1910–12 v Moskvě a Praze. Přednášela Marie Rakušanová, přední specialistka na umění 19. a 20. století. Po přednášce následovala komentovaná prohlídka výstavou s kurátorem AJG. Středa 30. 6. 2021 od 15:00 Výtvarný workshop Vysekni své umění – Geometrická hra v obraze aneb „Vysekni své umění“. Podíváme se na obraz očima Maleviče, Kandinského a Gončarovové a takto naladěni vytvoříme originální kompozice z geometrických výseků různých barev a tvarů. Dílna je vhodná pro děti i dospělé. Sobota 3. 7. 2021 od 18:30 do 19:30 Večerní komentovaná prohlídka – Neděle 4. 7. 2021 od 14:00 a 15:00 Taneční performance Uviděl jsem tmu – Obraz Suprematismus Kazimíra Maleviče je inspirací pro pohyb v kruzích, liniích, čtvercích a v barvách. Z barevného světa se rozpouští a mizí v bílé tmě. Po představení bude následovat krátký komentář k dílům, které představení inspirovaly. Sobota 10.7. 2021 od 15:00 Komentovaná prohlídka Sobota 17. 7. 2021 od 15:00 Jevištní performance Žlutý zvuk Vasilije Kandinského – Jaromír Typlt se pokusil formou jevištní performance zpřítomnit Kandinského proslulou scénickou kompozici “Žlutý zvuk” z roku 1909, která byla poprvé zveřejněna v almanachu Modrý jezdec. Toto dílo naprosto zanedbává obvyklé zákony divadelní scény a odvážně propojuje zvuky, barvy, tvary, pohyby i slova. Po představení bude následovat krátký komentář k dílům, které představení inspirovaly Účinkují: Jaromír Typlt a Ivan Palacký. Sobota 17. 7. 2021 od 18:30 do 19:30 Večerní komentovaná prohlídka Sobota 24. 7. 2021 od 14:00 do 17:00 Výtvarný workshop Barvy, nůžky, papír – Barvy, nůžky a papír jsou to jediné, co budeme potřebovat, abychom dokázali vytvořit zredukovanou variaci na jedno ze zásadních děl ruské avantgardy. Nebo se raději vrhnete na vlastní suprematistickou kompozici? To už necháme na vás. Základem tvorby bude práce s geometrickými tvary a komponování jednoduchých barevných ploch. Sobota 31. 7. 2021 od 18:30 do 19:30 Večerní komentovaná prohlídka s pohoštěním Neděle 1. 8. 2021 od 15:00 Přednáška Aleny Pomajzlové na téma Ruská avantgarda v Evropě a její vztahy k futurismu – Přednáška se zabývala vybranými vazbami mezi tvorbou představitelů ruské avantgardy a evropského umění, zejména futurismu. V této souvislosti byla zmíněna také malířka Růženu Zátkovou (narozenou v Boršově u Českých Budějovic), která pracovala v okruhu futuristů a zároveň se inspirovala primitivismem Michaila Larionova a Natalie Gončarovové. Po přednášce následovala komentovaná prohlídka výstavou s kurátorem AJG.
Respekt: To nejlepší z Východu; Reflex: Než Kreml označil Česko za nepřátelskou zemi, dorazila k nám kolekce obrazů ruské avantgardy; Forbes: Ruská avantgarda je na uměleckém trhu horké zboží; Seznam zprávy: Umění, nebo vtip? Ruská avantgarda vystavuje na Hluboké; Magazin aktuálně:Všechny barvy ruské avantgardy. Na Hluboké vystavují Maleviče i Kandinského; Česká televize:Západoevropští kunsthistorici zírali. Výboje ruské avantgardy jsou silné i po stu letech; Česká Televize:Artmix plus: Ruská avantgarda v Hluboké nad Vltavou; Česká televize: Artzńa, Art týden: ruská avantgarda v Alšově jihočeské galerii; ČT art: Galerie naživo: Jedinečné zrání ruské avantgardy v Hluboké nad Vltavou; Český rozhlas Vltava, Vizitka, Malevič, Rodčenko a spol. jsou tu. Výstava ruské avantgardy je splněný sen, říká ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru