Muzejní výstava roku

Všednost
Pojem všednost nabyl za poslední rok nový rozměr. Pod vlivem hrozící pandemie a neustále se měnících opatření byla většina lidí donucena výrazně upravit svůj životní styl a přizpůsobit se nové situaci. Činnosti, které nás normálně vytrhávají ze všedního dne, ať je to kultura, sport, nebo jiné zážitky, byly buď zrušeny nebo přesunuty do online prostředí, aby byly dosažitelné z prostředí našich domovů.
7/2021
Muzeum umění a designu Benešov, p. o.
Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
+420 317 729 113
info@mudbenesov.cz
http://www.mudbenesov.cz
71294678
Město Benešov

Povinné přílohy

Výstava je naší sondou do všedních dní posledního roku a půl, které byly výrazně ovlivněny pandemickou situací, lockdowny a neustále se proměňujícími příkazy. Jedná se o určitou interpretaci kolektivně sdílené zkušenosti. V první části se především na prostředí domovů a na běžné předměty, které náš obytný prostor zabydlují. Zkoumá jejich nezbytnost, proměnlivost, kvalitu i uměleckou hodnotu. Do popředí vytahuje předměty, které každý důvěrně zná a snaží se je ukázat v novém světle. Cíleně se zaměřuje hlavně na rychlou proměnu technologií, které se staly během tohoto období hlavním pojítkem s okolním světem a na tenkou hranici mezi funkčním předmětem a uměleckým dílem. Druhá část výstavy je věnována všednosti ve volném umění. Zaměřuje se na fotografii, která byla dlouho vnímána jako okrajová oblast umění – i proto, že dokáže zachytit naprosto všední okamžiky. Mnoho významných osobností (nejen) československé fotografie se však proslavilo právě tím, že dokážou běžný život citlivě, a přitom bez příkras, zachytit. Výběr dalších uměleckých děl se vrací zpět k tématu domova. Ten může být bezpečným prostorem, kde se nebojíme být sami sebou, ale také prostorem, kde se schovávají naše nejhlubší strachy. Veškeré předměty a umělecká díla na výstavě pocházejí ze sbírek muzea. Povedlo se nám po dlouhé době návštěvníkům zpřístupnit část sbírky designu, grafického designu a fotografie. Výstava obsahuje také několik interaktivních prvků, které vybízejí návštěvníky k aktivnímu zapojení. Výstava reflektuje současné události a umožňuje divákům podívat se na každodenní předměty v jiném světle. Zároveň je vyzývá k vlastní reflexi prožití daného období.
Markéta Hornerová, Alena Ochepovsky, Barbora Pavliš
4.6.2021
31.10.2021
červen–říjen
út–ne
10–18
Richard Drury
drury@gask.cz

Nepovinné přílohy

Michal Kohout
Studio Košátko
Katalog Všednost
Vernisáž – zahájení výstavy Všednost a Crashtest 11 včetně performance Adama Hejduka; Muzejní noc 2021 – soubor komentovaných prohlídek, dětských dílen a akustického koncertu Katarzie; Komentované prohlídky

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru