Muzejní výstava roku

Se lvem za svobodu: Československá samostatná obrněná brigáda ve II. světové válce
Výstava „Se lvem za svobodu“ je vůbec první rozsáhlou samostatnou výstavu československého pozemního vojska, které vzniklo a působilo ve Velké Británii za 2. světové války a v letech 1944–1945 obléhalo přístavní město Dunkerque. Zachycuje historii československého vojska od roku 1938 až do perzekucí účastníků západního odboje po roce 1948. Samotná Československá samostatná obrněná brigáda je zachycena několika tematickými celky jako například polní kuchyně, ženisté, tankisté nebo motospojky. Výstava je založena především na trojrozměrných předmětech a fotografiích ze soukromých sbírek a doplněna QR kódy s vyprávěním pamětníků.
15/2021
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Horní 152, 381 01 Český Krumlov
+420 380 711 674
+420 724 942 386
info@muzeumck.cz
http://muzeumck.cz
00070572
Jihočeský kraj

Povinné přílohy

První rozsáhlá samostatná výstava Československé samostatné obrněné brigády – pozemního vojska ve Velké Británii, které v letech 1944–1945 obléhalo přístavní město Dunkerque. Na její realizaci se podílelo svými sbírkami téměř 60 půjčitelů, z toho více než 40 sbírek je soukromých. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost spatřit unikátní předměty a fotografie, které dosud nebyly vystaveny. Pro uvedení do kontextu začíná výstava v září 1938, kdy mnozí z budoucích příslušníků brigády stáli na hranicích republiky v rámci armády nebo Stráže obrany státu. Zajímavostí je model objektu lehkého opevnění D1N v měřítku 1:1. Dále sledujeme cestu dobrovolníků do Českého a slovenského legionu v Polsku, 1. československé divize ve Francii, jednotek na Středním východě, Vládního vojska a nakonec do československého vojska ve Velké Británii. Připomínáme i jednotky, do kterých byli mnozí muži od brigády přeloženi, a to Royal Air Force a výsadky do Protektorátu Čechy a Morava v rámci Special Operation Executive a další speciální jednotky, kde Čechoslováci působili (Commandos, SAS). Protože se osudy Československé samostatné obrněné brigády na konci války propojily s americkou armádou a někteří českoslovenští vojáci bojovali v rámci britských jednotek v Asii až do konce války v Tichomoří, neopomněli jsme ani americké vojáky. Vystavení se tak dočkaly například předměty přímo vázané na bombardér Enola Gay a jeho posádku. Hlavním tématem však zůstává Československá samostatná obrněná brigáda, kterou zastupuje množství uniforem různých typů jednotek, výstroje, zbraní, předmětů osobní potřeby, ale také například polní kuchyně, dílna nebo britský válečný motocykl v markingu brigády. Zachytili jsme také několik příběhů konkrétních vojáků. Prostřednictvím QR kódů z nahrávek promlouvají pamětníci.
Mgr. Vladimíra Podaná
4.5.2021
9.1.2022
květen–leden
út–ne
9–12, 12.30–17
Mgr. Vladimíra Podaná
podana@muzeumck.cz

Nepovinné přílohy

1) Absolventská vizitka (Wander Book) k výstavě; 2) Skládací leták pro návštěvníky výstavy ve formátu DL (4 x lom) se stručným popisem hlavních výstavních témat a s historickou fotodokumentací.
Muzejní noc navazující na vernisáž – celovečerní účast klubů vojenské historie a hudebního doprovodu The Rebel Pipers; Projektové dny pro školy – komentované prohlídky výstavy v doprovodu psího maskota a přednáška novodobých veteránů z Afghánistánu; Návrat zapomenutých vojáků – celodenní akce v táboře s čs. vojáky z roku 1938, příslušníky Československé samostatné obrněné brigády a 94. pěší divizí americké armády. Množství britské a americké vojenské techniky. V programu proběhla např. ukázka operace raněného, prohlídka štábů americké armády a ČSOB, zkouška kajaku SOE nebo kladení věnce u pamětní desky na náměstí za účasti tiskového atašé velvyslanectví USA; Po stopách bojů z roku 1938 – komentovaná procházka místy bojů čs. armády proti Freikorps v Českém Krumlově; Dernisáž s muzejní nocí – slavnostní oznámení prodloužení výstavy, celovečerní program klubů vojenské historie, ukázka Jeepů Willys.
Televize JIŽNÍ ČECHY: https://www.facebook.com/watch/?v=525884288553976; https://www.facebook.com/watch/?v=1883263815159144; https://www.jc1.cz/index.php/porady/video/613-lipnozurnal-28-6-2021. Jihočeská televize: https://m.facebook.com/watch/?v=143699551058088&_rdr; https://www.jihoceskatelevize.cz/porady/32?fbclid=IwAR0s46fviDcmNvv0wRQXMk6esy1ByN_UUvfBVEkd9mPSfTqbPpONJ0f82Tg; https://fb.watch/9a6PMcx1IM/. Události jižní Čechy: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1745734042300117. Českokrumlovský deník: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/krumlovske-muzeum-otevira-pripravilo-unikatni-vystavu-20210510.html; https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/vystava-v-muzeu-ozivla-krumlovem-pochodovaly-vojenske-utvary-20210627.html. Českobudějovický deník: https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/vystava-v-muzeu-ozivla-krumlovem-pochodovaly-vojenske-utvary-20210627.html. Budějcká drbna: https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/31944-se-lvem-za-svobodu-krumlovske-muzeum-vypravi-jedinecny-pribeh-ceskoslovenske-samostatne-obrnene-brigady-za-druhe-svetove-valky.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0NwyNPnVAh2tVf4OWMVGeGN7ysVWrZq6Z71PxIfZL3K2cVJ9KyPSQdlZY#Echobox=1628064113. Český Krumlov Region Info: https://www.ckrumlov.info/cz/cesky_krumlov_akce_info-15599-se-lvem-za-svobodu/. Wander Book: https://cs.wander-book.com/se-lvem-za-svobodu-2021-m28701.htm. Další propagace výstavy a doprovodných akcí: https://www.czecot.cz/akce/626318_se-lvem-za-svobodu; https://www.csol.cz/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2021/05/04/3294/-/vystava-se-lvem-za-svobodou; https://www.jcted.cz/vystava-se-lvem-za-svobodou-se-ctyrikrat-kona-i-s-doprovodnym-vykladem/?liveMode=1; http://zazit-historii.cz/udalosti/2020-06-16-se-lvem-za-svobodu/; https://www.slavnostipetilisteruze.eu/cz/aktualni-rocnik/; https://www.ckrumlov.info/cz/cesky_krumlov_akce_info-15618-navrat-zapomenutych-vojaku/; https://www.csol.cz/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2021/06/26/3328/-/navrat-zapomenutych-vojaku; http://ck2020.ois.cz/cz/cesky_krumlov_akce_info-15618-navrat-zapomenutych-vojaku/; https://www.informuji.cz/akce/jce/241916-se-lvem-za-svobodou/; https://business.facebook.com/pg/hranicni.oblast.31/posts/; https://business.facebook.com/pg/hranicni.oblast.31/posts/.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru