Muzejní publikace roku

Vrstvy města: 20 kapitol o architektuře Benešova
Kniha je výsledkem dvouletého projektu autorek, jehož prvním výstupem byla výstava „DŮM X MUD" realizovaná na podzim 2020. Ve 20 kapitolách jsou popisány nejvýznamnější benešovské stavby jako je Hotel Karlov, Městská spořitelna nebo kostel sv. Anny a postupně odkrývají jednotlivé vrstvy města, ať už v historické, geografické nebo sociologické rovině. V jednotlivých příbězích se ukazuje jak důležitý je vztah investora a architekta, jako v případě Josefa Pleskota a Mojmíra Chromého při stavbě radnice. Nebo jak můžou historické stavby vytvářet identitu města, jako je tomu i torza minoritského kláštera na Karlově. Jednotlivé kapitoly ilustrují dokumentární fotografie a citace nejen autorů a investorů staveb, ale i obyvatel Benešova. Ke knize jsou přiloženy pohledy zachycující specifická zákoutí města.
21/2021
Muzeum umění a designu Benešov, p. o.
Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
+420 317 729 113
info@mudbenesov.cz
https://www.mudbenesov.cz
71294678
Město Benešov

Povinné přílohy

Kniha o benešovské architektuře se věnuje nejzajímavějším stavbám, které v Benešově vznikly za celou dobu jeho existence. Na několika příkladech nastiňuje vývoj městské architektury od nejstarších staveb jako je minoritský klášter až po realizace dokončené v posledních letech. Primárně je kniha založená na stavbách, které mohou čtenáři navštívit, nebo se na ně aspoň podívat. Hlavní záběr je tak na budovy ze 20. století. 20 kapitol popisuje vybrané zajímavé domy, které se ve městě nachází nebo nacházely. Důraz je kladen na jejich umístění ve městě, vztah k ostatním budovám i na tvorbu veřejného prostoru. Kniha tak ze všeho nejvíc zkoumá jednotlivé vrstvy, ze kterých je Benešov tvořen, a to jak v geografickém směru, tak ve směru historickém. Texty a fotografie zachycují proces, kterým se městské oblasti postupně tvoří a proměňují. A vzhledem k tomu, že je město živoucí organismus, dochází k vytváření jednotlivých vrstev pomocí vzájemného ovlivňování a překrývání. Druhou rovinou názvu jsou také vrstvy jednotlivých budov. Zejména mluvíme-li o stavbách starších, jejichž architektura a někdy i využití se postupně mění. Střídají se majitelé, správci, uživatelé, ale i architekti a projektanti. Podepisuje se na nich jak čas, tak přestavby a úpravy. Tento jev lze dobře ilustrovat na jednotlivých vrstvách omítky, která se jednou za čas obnovuje a překrývá tu předchozí. Pomocí příběhu o jednotlivých budovách a jejich okolí tak získáváme plastický obraz architektury jednoho menšího města. Kniha navazuje na starší publikace muzea věnující se architektuře Benešova a na sbírku architektury, kterou muzeum spravuje. Uchopuje téma celistvě a snaží se město pochopit a popsat nejen pro jeho současné obyvatele, ale i pro jeho návštěvníky, pro které často zůstává nesrozumitelné.
Lenka Chýlová, Barbora Pavliš
Viktor Szemzö
Markéta Steinert
390 Kč
750 ks
Prodej v MUD a ve vybraných knihkupectvích, možnost nákupu online

Nepovinné přílohy

978-80-87400-50-0
Tisková zpráva; fotografie ze křtu publikace; ilustrační fotografie knihy.

Fotogalerie

nahoru