Muzejní publikace roku

Setiny: Bohumila Grögerová
Katalog vyšel k výstavě "Setiny", uspořádané ke 100. výročí narození Bohumily Grögerové. Úvodní text je osobně laděné vyznání Hany Novákové, která s autorkou čtyři roky natáčela její filmový portrét. V hlavním textu se Ladislav Šerý věnuje problematice různých přístupů k fenoménu řeči. Pavel Novotný se zabývá fonickými básněmi a rozhlasovými hrami Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala. Postupy literárního konkretismu jsou v nich přenášeny do nového auditivního média, a produktivně přitom pracují s fenoménem stereofonie. Publikace obsahuje bohatou obrazovou přílohu fotografií a vlastních rukopisů Grögerové, uložených v Literárním archivu PNP. Autorkou grafické úpravy je Helena Šantavá.
9/2021
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 – Hradčany
+420 273 731 552
+420 731 448 561
post@pamatnik-np.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
00023111
MK ČR

Povinné přílohy

Knižní katalog k výstavě „Setiny", uspořádané ke 100. výročí narození Bohumily Grögerové, otevírá osobně laděné vyznání kurátorky a dokumentaristky Hany Novákové. Upozorňuje zejména na to, jak se napříč jejím dílem projevuje tušení prostupnosti světa, v němž vlastní osud nelze myslet bez vědomí jiných osudů. Ladislav Šerý se věnuje problematice různých přístupů k fenoménu řeči, který lze chápat z více hledisek: z pohledu reprezentace, tedy vytváření smyslu, který je vždy nějakým způsobem konstruován; z pohledu dějin, neustále produkovaných ex post na základě společenských, politických a mocenských diskursů; z hlediska kultury, vytvářející sofistikované soustavy mýtů, jejichž hlavním nositelem je jazyk; z pohledu moci jako vládnoucího principu, který předchází a zakládá ekonomickou nerovnost; z hlediska těla, tedy bezprostředně prožívané zkušenosti, která každého začleňuje do kontextu veškerého organického života; jako pokušení svobody, za niž se nemusí ničím platit; a konečně z hlediska samotné literatury, jejímž osudem je sebereflexe, masochistické sebezpytování a odhalování vlastních iluzí. Pavel Novotný se zabývá fonickými básněmi a rozhlasovými hrami Grögerové a Hiršala. Postupy literárního konkretismu jsou v nich přenášeny do nového auditivního média, a produktivně přitom pracují s fenoménem stereofonie. V souladu s estetikou experimentální literatury přitom spoléhají na aktivního posluchače, který je schopen naznačené významy a situace sám dále dotvářet. Oba autoři dokazují, že experimentální literatura nemusí být nutně jen jakousi formalistní hříčkou (jak jí bylo často vyčítáno), ale může se dostávat do míst, kam tradiční literární dílo nedosáhne. Je to svět, jehož hranice jsou definovány hranicemi jazyka. Katalog obsahuje bohatou obrazovou přílohu fotografií a vlastních rukopisů Grögerové. Autorkou grafické úpravy katalogu je Helena Šantavá. Katalog ve vysoce kvalitním provedení koncepčně a vizuálně navazuje na výstavní projekt a je doplněný dalšími edičními projekty k výstavě – vydáním reprintu sbírky poezie B. Grögerové a J. Hiršala Job-boj a sborníku Literární archiv 53/2021 věnovanému odborné reflexi tvorby této výjimečné autorské dvojice.
Hana Nováková – Pavel Novotný – Ladislav Šerý (ed.)
Michaela Jacobsenová, Památník národního písemnictví
Michaela Jacobsenová, Památník národního písemnictví
Helena Šantavá
Památník národního písemnictví / Muzeum literatury
190 Kč
500 ks
Prodej v místě konání výstavy – Letohrádek Hvězda, Praha. Prodej prostřednictvím e-shopu PNP. Prodej v rámci ostatní knižní distribuce PNP – účast na knižních veletrzích apod. Distribuce povinných a nepovinných výtisků do knihoven v ČR.

Nepovinné přílohy

978-80-87376-80-5
Fotografie; katalog SETINY.jpg – obálka publikace; katalog SETINY2. jpg – ukázka z publikace; SETINY_komplet.jpg – katalog výstavy ve výstavním kompletu s CD a reprintem Job-boj; Bohumila Grogerova - vernisaz-10-web.jpg – fotografie z vernisáže výstavy a uvedení katalogu; Bohumila Grogerova - vernisaz-11-web.jpg – fotografie z vernisáže výstavy a uvedení katalogu; Bohumila Grogerova - vernisaz-12-web.jpg – fotografie z vernisáže výstavy a uvedení katalogu. Články z médií: SETINY_Art+antique 10_2021_recenze.pdf – recenze výstavy a katalogu; SETINY_Reflex_recenze_23_9_2021.pdf – recenze výstavy a katalogu; Michal Šanda: Setiny Bohumily Grögerové – Novinky.cz; číslo #18/2021, Bohumila Grögerová | A2 – neklid na kulturní frontě (advojka.cz) – tematické číslo A2 kulturního čtrnáctideníku věnované Bohumile Grögerové vydané ve spolupráci s PNP.

Fotogalerie

nahoru