Muzejní výstava roku

Město jako přízrak: Pražské inspirace Jaroslava Foglara
Současný výstavní projekt akcentuje motivy prolínání světa dospívajících kluků s fascinujícím světem MĚSTA, v jehož ulicích se odehrávají chlapecké příhody a příběhy. S výjimkou krátkých epizod v útlém dětství žil a pracoval Jaroslav Foglar v Praze, dychtivě nasával atmosféru míst, kde bydlel i kde pracoval či se setkával s členy oddílu, a tu poté transformoval do tajuplných měst svých románů. Výstava umožňuje utřídit městské inspirace a motivy Foglarovy tvorby v souvislosti a v kontextu s tehdejším prostředím Prahy. Scénografická a iluzivně řešená historická část výstavy je instalována v sklepních prostorách Domu U Zlatého Prstenu, v nadzemní části se nachází galerie obrazů s pražskými motivy, připomínající neopakovatelnou atmosféru Prahy 1. poloviny 20. století. Díla připomínají místa, která mohla inspirovat Jaroslava Foglara při psaní jeho děl o Stínadlech.
10/2021
Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 1, 110 00 Praha 1
+420 221 012 911
muzeum@muzeumprahy.cz
http://www.muzeumprahy.cz
00064432
Magistrát hlavního města Prahy

Povinné přílohy

Současný výstavní projekt akcentuje motivy prolínání světa dospívajících kluků s fascinujícím světem MĚSTA, v jehož ulicích se odehrávají chlapecké příhody a příběhy. S výjimkou krátkých epizod v útlém dětství žil a pracoval Jaroslav Foglar v Praze, dychtivě nasával atmosféru míst, kde bydlel i kde pracoval či se setkával s členy oddílu, a tu poté transformoval do tajuplných měst svých románů. Výstava umožňuje utřídit městské inspirace a motivy Foglarovy tvorby v souvislosti a v kontextu s tehdejším prostředím Prahy. Foglar povýšil zdánlivě všední městské kulisy s mystikou a tajemstvími prostoupený labyrint, propojující mnoho časových vrstev, žijící svým vlastním životem, fascinující a lákající k průnikům a zkoumání. Takový obraz Města se před čtenářem otevírá v mnoha autorových románech, nejvýrazněji ale v nejslavnější stínadelské trilogii, která motivovala k pátrání po výchozích motivech a lokacích knihy již celé generace čtenářů. Milovníci foglarovek všech věkových skupin jsou základní cílovou skupinou výstavy, zážitek Foglarova mystického města zprostředkuje projekt i těm nejmladším Scénografická a iluzivně řešená historická část výstavy je instalována v sklepních prostorách Domu U zlatého Prstenu, v nadzemní části se nachází galerie obrazů s pražskými motivy, připomínající neopakovatelnou atmosféru Prahy 1. poloviny 20. století. Díla některých předních i téměř zapomenutých malířů (např. J. Minaříka, T. H. Rašína, K. Holana) připomínají místa, která mohla inspirovat Jaroslava Foglara při psaní jeho románů a příběhů o Stínadlech, místa konkrétní, i ta s tajemnou historií či opředená nejrůznějšími legendami. Obrazová galerie připomíná město dětství a mládí Jaroslava Foglara, Prahu jako inspiraci nezapomenutelného spisovatele populárních příběhů pro děti a mládež.
Petr Kotek, Pavla Státníková
4.9.2021
3.9.2022
I.–XII.
út–ne
9–18
PhDr. Zuzana Strnadová
strnadova@muzeumprahy.cz

Nepovinné přílohy

část výstavy Město jako přízrak – Petr B. Novák; část výstavy Pražské inspirace Jaroslava Foglara – Jiří Sušanka
část výstavy Město jako přízrak – Petr B. Novák; část výstavy Pražské inspirace Jaroslava Foglara – Jiří Sušanka
Jiří Sušanka
• Hra ve výstavě Tajemná Stínadla: Sada karet provede prostřednictvím různých úkolů výstavou Město jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara. Cílem je sestavit zprávu a získat odměnu. Hra má varianty pro mladší i starší děti a pro organizované skupiny a je i podkladem pro lektorský program Pátrači ve výstavě pro školní skupiny. Pátrat je možné po celou dobu konání výstavy. Nezdolní pátrači mohou navázat venkovní hrou s názvem Stínadla. • Venkovní hra Stínadla: Hráči hledají podle slepé mapy Stínadel 17 míst, na kterých plní 17 úkolů. Cílem je získat 17 unikátních stínadelských pamětních karet a vyluštit závěrečnou tajenku. Plnění úkolů si lze rozvrhnout do několika procházek městem. Hru je třeba dokončit do 31. 3. 2022. Od dubna se můžete těšit na pokračování s novou trasou ve Stínadlech.
Cyklus přednášek a besed: Vždy v úterý od 18.00 hodin, malý přednáškový sál domu U Zlatého prstenu, cena 80 Kč. 19. 10. Osobní fond Jaroslava Foglara v PNP: Petr Kotyk o získání a uložení osobního fondu Jaroslava Foglara – Jestřába a kronik Pražské Dvojky v Literárním archivu PNP v Praze. 16. 11. Jestřáb a Skautská nadace Jaroslava Foglara: Roman Šantora o pozůstalosti Jaroslava Foglara, tajemstvích jeho bytu, vzniku Skautské nadace Jaroslava Foglara a její péči o jeho odkaz. 14. 12. Foglarova Dvojka: Slávek Janov si povídá s Jaroslavem Čvančarou, členem legendárního skautského oddílu Dvojka o činnosti oddílu a Jestřábovi v šedesátých letech 20. století. 18. 1. Pochybná morálka Rychlých šípů: Tomáš Vučka o tom, zda pověst mravní dokonalosti a role veřejného ochránců spravedlnosti nepřipravily Rychlým šípům nakonec past. 15. 2. Rychlé šípy a Foglarova Stínadla ve filmu: Petr Kotek o hraných filmech se stínadelskými tématy a o filmových a televizních dokumentech o Jaroslavu Foglarovi. 15. 3. Jaroslav Foglar a jeho hry ve staropražských ulicích: Jiří Pedro Zachariáš o významu her ve městě, jimiž Jaroslav Foglar významně obohatil metodický fond mimoškolní výchovy, o jejich přípravách a realizacích. 19. 4. Mezi dynamikou a snem, mezi silou a jemností – dvě výtvarné podoby (nejen) Stínadel: Tomáš Vučka diskutuje s ilustrátory Pavlem Čechem a Richardem Fišerem o jedinečných způsobech interpretace foglarovských motivů v jejich pracích. 17. 5. Fenomén Foglar: Pavel Hošek o rituálech, posvátných místech a časech, úloze dobra, pravdy a krásy ve foglarovských vyprávěních. 14. 6. Rychlé šípy a hlubinná psychologie: Karel Beneš o vztahu mezi jungiánsky pojatou psychoanalýzou a stínadelskými příběhy Rychlých šípů, zejména v prvních dvou knihách Foglarovy trilogie. Sobotní programy pro děti i dospělé: Tyto programy jsou součástí vstupného do objektu, ale je nutné si předem zarezervovat místo na: stinadla@muzeumprahy.cz. Počet míst je omezen, proto je rezervace závazná. 16. 10. Odpoledne s Albatrosem - Světem komiksu provádí Jiří Grus: 14.00–15.30 a 16.00–17.30, klubovna ve výstavě Město jako přízrak; 8–14 let; Tvorba komiksu s výtvarníkem, ilustrátorem a komiksovým kreslířem Jiřím Grusem. 13. 11. Odpoledne s ABC – průnik světa Jaroslava Foglara se světem časopisu ABC: 14.00-17.00, odpočinkový prostor v domě U Zlatého prstenu, od 12 let a dospělí; Moderovaná diskuse s osobnostmi časopisu ABC – Vlastislav Toman, Ladislav Badalec, Josef Kropáček, Zdeněk Ležák. 15. 1. Odpoledne pro dětské skupiny – Pátrači ve výstavě: 14.00–15.30 a 16.00–17.30, s pátrací hra s lektorským programem ve výstavě; Lektorský program pro organizované skupiny dětí ve věku 7–11 a 12–15 let. 12. 2. Odpoledne pro dětské skupiny – Pátrači ve výstavě: 14.00–15.30 a 16.00–17.30, s pátrací hra s lektorským programem ve výstavě; Lektorský program pro organizované skupiny dětí ve věku 7–11 a 12–15 let. 23. 4. Vinohrady Jaroslava Foglara: 15.00–17.00, místo srazu: u tramvajové zastávky Vinohradské hřbitovy (Vinohradská, zastávka ve směrů dolů ke krematoriu). Komentovaná vycházka s Tomášem Vučkou po místech, která pamatují J. Foglara. 24. 5. Prokopské údolí a Jaroslav Foglar 15.00–17.00, místo srazu: na rohu ulic Hlubočepská a K Dalejím (pod tzv. Pražským Semmeringem). Komentovaná vycházka s Tomášem Vučkou po místech spojených s Foglarovou Dvojkou. Autorské komentované prohlídky výstavy: Vždy v úterý od 17.30, cena vstupné na výstavu + 80 Kč za autorskou komentovanou prohlídku. Pražské inspirace Jaroslava Foglara (3. patro): Provází autorka Pavla Státníková, komisařka výstavy – 23. 11.; 18. 1.; 22. 3.; 24. 5. Město jako přízrak (suterén): Provází autor Petr Kotek – 2. 11.; 7. 12.; 22. 2.; 26. 4.; 21. 6. Lektorské programy pro školy: Tajuplná zákoutí staré Prahy – střední školy a vyšší gymnázia (15–19 let); 90 minut; Žáci interpretují zákoutí staré Prahy na obrazech z konce 19. a počátku 20. století a porovnávají tehdejší obraz s dnešním. Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura. Vítejte ve Stínadlech: 9–11 let a 12–13 let; 60–90 minut dle domluvy 1. stupeň ZŠ (3.–5. třída): Žáci ve výstavě po skupinách pátrají po postavách a místech s Foglarovy stínadelské trilogie. Společně pak vyluští zprávu a seznámí se základními informacemi o J. Foglarovi. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 2. stupeň ZŠ (6.–7. třída): Žáci ve skupinách ve výstavě pátrají po odpovědích na otázky a vyluští zprávu. Společně s lektorem zmapují spisovatelskou a skautskou činnost Jaroslava Foglara. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura. Individuální aktivity pro rodiny s dětmi: Karty a hrací plány jsou k vyzvednutí na pokladně v domě U Zlatého prstenu. Tajemná Stínadla: Sada karet provede prostřednictvím různých úkolů výstavou. Cílem je sestavit zprávu a získat odměnu. „Průvodce“ má variantu i pro organizované skupiny. Venkovní hra Stínadla: Hráči hledají podle slepé mapy Stínadel 17 míst, na kterých plní 17 úkolů. Cílem je získat 17 unikátních stínadelských pamětních karet a vyluštit závěrečnou tajenku.
viz Monitoring médií

Fotogalerie

nahoru