Muzejní výstava roku

Obrazy zášti: Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích
Výstava představuje téma vizuálního antijudaismu a antisemitismu v českých zemích jako sice temnou, avšak nedílnou součást místních dějin. Bohatý a prakticky zcela neznámý soubor výtvarných děl, grafiky či novinových a knižních ilustrací umožňuje sledovat, jak se proměňoval negativní obraz židovské komunity ve vztahu k dějinám majoritní společnosti českých zemí. Chronologicky široce rozkročená výstava přináší příklady spojené se středověkými a novověkými náboženskými předsudky, nástupem moderního antisemitismu v 19. století s jeho fatálními důsledky ve 20. století, ale i současným nárůstem nenávistných projevů v prostředí internetových médií a sociálních sítí. Ukazuje tak antijudaismus a antisemitismus jako vysoce aktuální témata, odkrývající křehkou hranici mezi zdánlivě nevinnými předsudky vůči židovské menšině a jejím vydělováním ze společnosti, mezi domněle humornou stereotypizací i nebezpečnou nenávistí.
18/2021
Oblastní galerie Liberec, p. o.
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec I – Staré Město
+420 485 106 325
+420 485 106 325
pavel.hlubucek@ogl.cz
https://www.ogl.cz
00083267
Liberecký kraj

Povinné přílohy

Výstavu připravila Oblastní galerie Liberec ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Jde o jeden z hlavních výstupů projektu NAKI: Obraz nepřítele. Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu, který byl na ÚDU AV ČR řešen v letech 2018–2021 a na němž se podílelo celkem 10 odborných pracovníků z předních tuzemských vědeckých pracovišť. Na výstavě je představeno na 300 vizuálních děl od více než 40 sbírkotvorných institucí či soukromých sběratelů v Česku i v zahraničí. Důraz je kladen na originální díla. Téma antijudaismu – nenávisti vůči Židům založené na náboženské odlišnosti – a antisemitismu – nenávistných obsahů postavených především na národnostním vymezování – představuje nedílnou součást našich dějin. Výstava ukazuje jak známé vrcholy antisemitských resentimentů, tak i reviduje pohled na období, která se obvykle s představou protižidovských nálad nespojují. Výstava je koncipována v chronologické lince od středověku po současnost a je členěna do pěti historických období. Soubor významných výtvarných děl od gotiky po 20. století vedle své nesporné umělecké hodnoty nese i rozporné informace – návštěvník tak na výstavě může vidět gotické obrazy Krista před Ukřižováním ze sbírky Opatství řádu sv. Augustina v Brně nebo Dvanáctiletého Ježíše v chrámu ze sbírky Moravské galerie v Brně, triptych ze 17. století s hostouňskou legendou ze Státního hradu a zámku Horšovský Týn, karikatury Františka Kupky či ex libris Josefa Váchala z 20. století. Prostorové řešení výstavy citlivě reaguje na interpretaci tématu – z výstavních stěn fyzicky vybíhají tmavé trny a ostny, které metaforicky představují latentní i zjevnou nenávist. Do sálu divák vchází tzv. Branou zákona, která explicitně upozorňuje na definici trestných činů týkajících se hanobení národa, rasy a také podněcování k nenávisti. Působení výstavy umocňují i ukázky filmových děl a další audiovizuální prvky. Ve výstavě se nachází sedm edukativních návodů, jak kriticky číst protižidovsky či antisemitsky zaměřená výtvarná díla. Připraven je také edukativní program, který upozorňuje žáky i učitele na nebezpečí antisemitismu.
PhDr. et Mgr. Eva Janáčová, Ph.D., Mgr. Jakub Hauser
Oblastní galerie Liberec ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky
1.10.2021
2.2.2022
říjen–prosince
út–ne
10–17 (ve čtvrtek do 19)
Mgr. Dagmar Fialová
dagmar.fialova@ogl.cz

Nepovinné přílohy

Tomáš Roháček
Jan Havel, studio Belavenir
Pozvánka na vernisáž, plakát
• vernisáž za přítomnosti izraelské velvyslankyně Anny Azari; • komentované prohlídky s kurátory výstavy; • edukační program Když se řekne antisemitika pro školy a pro učitele; • výstupová metodika – open data na webu ogl.cz. Koncept edukačního programu vznikl ve spolupráci s kurátory výstavy a specialistkou na trestní právo. Program je nabízen ve dvou liniích. Edukační program pro školy Když se řekne antisemitika zahrnuje animační vstup personifikace a stereotypizace, právní rámec a specifickou prohlídku výstavy Obrazy zášti, kde žáci uvidí nejčastější projevy a jak se manifestovaly v oblasti vizuality od středověku až po současnost. Druhý je nabízen učitelům formou workshopu se vstupem právníka věnovaný dotčeným §§ 355 a 356 TZ, následuje seznámení s koncepcí programu pro školy a prohlídka výstavy, při níž kurátoři výstavy upozorňují na zajímavá fakta a souvislosti.
Výpis monitoringu obsahuje výběr z článků a odkazů na výstavu, které vyšly v období 1. 10.–28. 11. 2021. Tisková zpráva k zahájení výstavy ze dne 30. 9. 2021. Dokumentace přihlášky obsahuje dále kopie vybraných článků: Tipy na výstavy v časopise Art Antiques; Rozhovor s kurátorkou výstavy Evou Janáčovou v pořadu Vertikála Českého rozhlasu (ve formátu mp4, od 20 sec.); Trny a ostny. Netradiční výstava ukazuje antisemitismus. Mladá fronta DNES, 4. 10. 2021; Galerie v Liberci vystavuje obrazy s protižidovskou nenávistí. Právo, 2. 10. 2021; Nenávistné obrazy. O místní tradici vizuálního antisemitismu. A2, 24. 11. 2021; Dekonstrukce jiného A2, 24. 11. 2021; Webová stránka ČT Art v týdnu od 22. 11. do 28. 11. 2021 prezentovala kresbu Františka Kupky s odkazem na webové stránky výstavy.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru